Kapusvētki

Jelgavas diecēze

Auces draudze

pl. 12:00 – Svētā Mise Rubas kapos

pl. 16:00 – Kapusvētki Priedulas kapos

Grendzes draudze

pl. 14:00 – Kapusvētki Smelinas kapos

Sventes draudze

pl. 16:00 – Kapusvētki Lauka kalna kapos

Rēzeknes-Aglonas diecēze

Rēzeknes Jēzus Sirds draudze

pl. 14:00 – Kapusvētki Sutrovas kapos (10. augustā pl. 7:00 – Svētā Mise katedrālē par kapsētā apbedītajiem)

Asūnes draudze

pl. 12:00 – Kapusvētki Kriškinovas kapos

Bērzgales draudze

pl. 13:00 – Kapusvētki Bērzgales kapos (pl. 12:00 – Svētā Mise baznīcā)

Briģu draudze

pl. 12:00 – Kapusvētki Puncuļu kapos

pl. 14:00 – Kapusvētki Rutku kapos

Ludzas draudze

pl. 13:00 – Kapusvētki Ludzas kapos

Preiļu draudze

pl. 15:00 – Kapusvētki Šoldru kapos

Pušas draudze

pl. 12:00 – Kapusvētki Sivgaļu kapos

Rudzātu draudze

pl. 14:00 – Kapusvētki Punduriešu kapos

Viļakas draudze

pl. 13:00 – Kapusvētki Vēdeniešu kapos

 

Date

08.08.2020.
Expired!
Kategorijas