Kapusvētki

Jelgavas diecēze

Bebrenes draudze

pl. 14:00 – Kapusvētki Kaupišķu kapos

 

Rēzeknes-Aglonas diecēze

Rēzeknes draudzes

pl. 14:00 – Kapusvētki Mežareju kapos (22. jūnijā pl. 7:00 Svētā Mise par kapsētā apbedītajiem)

pl. 14:00 – Kapusvētki Staroščiku kapos (23. jūnijā pl. 7:00 Svētā Mise par kapsētā apbedītajiem)

Pildas draudze

pl. 13:00 – Kapusvētki Ņukšu kapsētā (pl. 12:00 Svētā Mise Pildas baznīcā)

Pušas draudze

pl. 12:00 – Kapusvētki Piertnīku kapos

Ārdavas, Arendoles, Kalupes, Nīdermuižas, Dubnas draudze

pl. 12:00 – Kapusvētki Lāču kapsētā

Asūnes un Pustiņas draudze

pl. 13:30 – Kapusvētki Asūnes kapos

pl. 15:00 – Kapusvētki Dūķeļu kapos

Baltinavas un Šķilbēnu draudze

pl. 12:00 – Kapusvētki Slobodas kapos

pl. 13:30 – Kapusvētki Loginu kapos

pl. 15:00 – Kapusvētki Dansku kapos

Balvu un Sprogu draudze

pl. 15:00 – Kapusvētki Tutinavas kapos

pl. 16:30 – Kapusvētki Derdziņu kapos

Bērzgales draudze

pl. 14:00 – Kapusvētki Gutas kapos

pl. 15:00 – Kapusvētki pansionāta “Krastiņi” kapos

Bēržu, Augustovas, Krišjāņu un Rugāju draudze

pl. 13:30 – Kapusvētki Līdumnieku kapos

pl. 14:30 – Kapusvētki Golvoru kapos

pl. 16:30 – Kapusvētki Reibānu kapos

Borkovas draudze

pl. 12:00- Kapusvētki Vacumnīku kapos

pl. 13:00 – Kapusvētki Trizelnīku kapos

Jasmuižas draudze

pl. 12:00 – Kapusvētki Jasmuižas kapos (pie baznīcas)

pl. 13:00 – Kapusvētki Bleidenes kapos

Līvānu draudze

pl. 11:00 – Kapusvētki Mucenieku kapos

pl. 12 – Kapusvētki Muktupāvelu kapos 

Ludzas draudze

pl. 12:00 – Kapusvētki Kaļvu kapos

pl. 13:00 -Kapusvētki Bleivu kapos

pl. 14:00 – Kapusvētki Franapoles kapos

Pieniņu draudze

pl. 11 – Kapusvētki Aizupiešu kapos

Raipoles un Rundēnu draudze

pl. 12:00 – Rundēnu baznīcā  Svētā Mise par mirušajiem, kas apglabāti Ševcu, Cegeļņas un Bubinovas kapos

pl. 13:00 – Kapusvētki Ševcu kapos

pl. 14:00 – Kapusvētki Cegeļņas kapos

pl. 15:00 – Kapusvētki Bubinovas kapos

Rudzātu draudze

pl. 15:00 – Kapusvētki Vidu kapos

 

 

 

 

Date

20.06.2020.
Expired!
Kategorijas