Kapusvētki

Jelgavas diecēze

Grendzes draudze

pl. 14:00 – Kapusvētki Grendzes kapos (pie baznīcas)

 

Rēzeknes-Aglonas diecēze

Rēzeknes Jēzus Sirds draudze

pl. 14:00 – Kapusvētki Makašānu Zelteņu kapos (30. jūnijā pl. 7:00 – Svētā Mise par kapsētā apbedītajiem)

pl. 14:00 – Kapusvētki Lobvōržu Zelteņu kapos (1. jūlijā pl. 7:00 – Svētā Mise par kapsētā apbedītajiem)

pl. 14:00 – Kapusvētki Sprūževas kapos (2. jūlijā pl. 7:00 – Svētā Mise par kapsētā apbedītajiem)

Aglonas draudze

pl. 14:30 – Kapusvētki Borekstu kapos (29. jūnijā pl. 12:00 Aglonas bazilikā Svētā Mise par apbedītajiem)

Baltinavas un Šķilbēnu draudze

pl. 12:00 – Kapusvētki Gusakovas kapos

pl. 13:30 – Kapusvētki Vilkovas kapos

pl. 15:00 – Kapusvētki Čilipīnes kapos

Barkavas draudze

pl. 12:00 – Svētā Mise kapličā un kapusvētki Krīvbērzes kapos

Bērzgales draudze

pl. 13:00 – Kapusvētki Makušu kapos (29. jūnijā pl. 12:00 Aglonas bazilikā Svētā Mise par apbedītajiem)

Bēržu, Augustovas, Krišjāņu un Rugāju draudze

pl. 12:00 – Kapusvētki Cūkusalas kapos

pl. 13:00 – Kapusvētki Dubļukalna kapos

pl. 14:30 – Kapusvētki Stāmeru kapos

pl. 15:30 – Kapusvētki Čušļu kapos

Dubnas draudze

pl. 12:00 – Kapusvētki Dubnas kapos

pl. 13:30 – Kapusvētki Zarānu kapos

Griškānu pagasts

pl. 14:00 – Kapusvētki Čapkovas kapos

Ilzeskalna pagasts

pl.13:30 – Kapusvētki Sološnieku kapsētā

pl.14:00 – Kapusvētki Vārkaļu kapsētā

Istras draudze

pl. 12:00 – Kapusvētki Zabalocku kapos

pl. 13:00 – Kapusvētki Joničku kapos

pl. 14:00 – Kapusvētki Pugaču kapos

Jasmuižas draudze

pl. 14:00 – Kapusvētki Džeriņu kapos

Kaunatas pagasts

pl. 13:00 – Kapusvētki Kaunatas vecajā kapsētā

pl. 14:00 – Kapusvētki Mozgu kapsētā

Lendžu pagasts

pl. 14:00 – Kapusvētki Zeltiņu kapsētā

Līvānu draudze

pl. 11:00 – Kapusvētki Saliešu kapos

pl. 12:00 – Kapusvētki Gruguļu kapos (1. jūlijā pl. 8:00 Līvānu baznīcā Svētā Mise par šajos kapos apbedītajiem)

Ludzas draudze

pl. 12:00 – Kapusvētki Dzerkaļu kapos

pl. 13:00 – Kapusvētki Tutinu kapos

pl. 14:00 – Kapusvētki Soidu kapos

Pildas, Istalsnas un Brodaižas, Briģu draudze

pl. 12:00 – Kapusvētki Gaveiku kapos

pl. 13:00 – Kapusvētki Mazo Kukuļu kapos

Pušas draudze

pl. 12:00 – Kapusvētki Butkānu kapos

Robežnieku draudze

pl. 15:00 – Kapusvētki Ikažencu kapos

Stiglovas draudze

pl. 14:00 – Kapusvētki Pudinovas kapos

pl. 15:00 – Kapusvētki Šalaju kapos

Varakļānu draudze

pl. 14 – Lielajos Strodu kapos

Zosnas draudze

pl.13:00 – Kapusvētki Veczosnas kapsētā

pl.14:00 – Kapusvētki Birzgaļu kapsēta

 

 

 

 

Date

27.06.2020.
Expired!
Kategorijas