Kapusvētki

Rīgas arhidiecēze

Ķemeru draudze

pl. 13:00 – Kapusvētki Ragaciema kapos

pl. 15:00 – Kapusvētki Ķemeru kapos

Salaspils draudze

pl. 12:00 – Kapusvētki Salaspils Vecajos kapos

 

Jelgavas diecēze

Auces draudze

pl. 12:00 – Kapusvētki Lāčkalnes kapos

pl. 14:00 0 Kapusvētki Jaunajos Lāckalnu kapos

pl. 16:00 – Kapusvētki Sniķerkalna kapos

Grendzes draudze

pl. 14:00 – Kapusvētki Jaunajos Grendzes kapos

 

Rēzeknes-Aglonas diecēze

Rēzeknes Jēzus Sirds draudze

pl. 14:00 – Kapusvētki Dreizu kapos (6. jūlijā pl. 7:00  – Svētā Mise Jēzus Sirds katedrālē par kapsētā apbedītajiem)

pl. 14: 00 – Kapusvētki Škeņevas kapos (7. jūlijā pl. 7:00  – Svētā Mise Jēzus Sirds katedrālē par kapsētā apbedītajiem)

pl. 14:00 – Kapusvētki Putreišu kapos (8. jūlijā pl. 7:00  – Svētā Mise Jēzus Sirds katedrālē par kapsētā apbedītajiem)

Andzeļmuižas draudze

pl. 14:00 – Kapusvētki Andzeļu kapos (Pl. 13:00 Svētā Mise draudzes baznīcā)

Asūnes draudze

pl. 15:00 – Kapusvētki Perveļovas kapos

Baltinavas un Šķilbēnu draudze

pl. 12:00 – Kapusvētki Ostraleiduma kapos

pl. 13:30 – Kapusvētki Ančepovas kapos

pl. 15:00 – Kapusvētki Plieševas kapos

Balvu un Sprogu draudze

pl. 12:00 – Kapusvētki Začu kapos

pl. 15:00 – Kapusvētki Balvu Rozu kapos

Bēržu, Augustovas, Krišjāņu un Rugāju draudze

pl. 11:00 –  Kapusvētki Mastarīgas kapos

pl. 15:00 – Kapusvētki Lieparu kapos

pl. 16:30 – Kapusvētki Saksmales kapos

Jasmuižas draudze

pl. 12:00 – Kapusvētki Gāgu kapos

Kalupes draudze

pl. 13:00 – Kapusvētki Baltaču kapos (Pl. 12:00 Svētā Mise Kalupes baznīcā)

Ludzas draudze

pl. 12:00 – Kapusvētki Zvirgzdenes kapos

pl. 13:00 – Kapusvētki Vēriņu kapos

pl. 14:00 – Kapusvētki Lauču kapos

Preiļu draudze

pl. 15:00 – Kapusvētki Pauniņu kapos

Sarkaņu draudze

pl. 12:00 – Kapusvētki Špeneru kapos

pl. 13:00 – Kapusvētki Aršulānu kapos

pl. 14:00 – Kapusvētki Bišu kapos (Pl. 12:00 Svētā Mise Sarkaņu baznīcā)

Viļakas draudze

pl. 14:00 – Kapusvētki Viduču kapos

pl. 16:00 – Kapusvētki Olutovas kapos

 

 

 

 

Date

04.07.2020.
Expired!
Kategorijas