Kapusvētki

Jelgavas diecēze

Jelgavas draudze

pl. 14:00 – Kapusvētki Miera kapos

Jēkabpils draudze

pl. 12:00 – Kapusvētki ar Svēto Misi Jēkabpils pilsētas kapos

Tukuma draudze

pl. 14:00 – Kapusvētki Ozoliņu kapos

 

Rēzeknes-Aglonas diecēze

Ciskādu draudze

pl.11:30 – Kapusvētki Ciskādu kapsētā (pl. 10:00 Svētā Mise baznīcā)

Dukstigala draudze

pl. 14:30 – Kapusvētki Dukstigala kapsētā (Svētā Mise Dukstigala baznīcā pl. 13:00)

Ludzas draudze

pl. 13:00 – Kapusvētki Eipļu kapos

pl. 14:00 – Kapusvētki Zapanu kapos

pl. 14:30 – Kapusvētki Sondaru kapos

Preiļu draudze

pl. 15:00 – Kapusvētki Prikuļu kapos

Rikavas draudze

pl. 13:00 – Kapusvētki Murānu kapsētā (pl. 11:30 Svētā Mise Rikavas baznīcā)

Tilžas draudze

pl. 16:00 – Kapusvētki Lutanāna kapos

 

 

 

Date

05.07.2020.
Expired!