Svēto apustuļu Pētera un Pāvila svētki

Svētie apustuļi Pēteris un Pāvils – ir katoliskās ticības balsti un pīlāri, kuri, pateicoties Kristus nāvei pie krusta un Viņa Augšāmcelšanās spēkam, devās pa visu pasauli sludināt Evaņģēliju. Kristus vārdi Pēterim – „nevis miesa un asinis tev to atklāja, bet Mans Tēvs, kas ir debesīs” (Mt 16,17) – norāda avotu, no kura viņi smēlās savas sludināšanas spēku, lai būtu gatavi atdot savas dzīvības par Kristu.

Visi mīļi gaidīti Rīgas Sv. Pētera baznīcā!

Tags:

Date

29.06.2020.
Expired!

Time

16:00
Kategorijas