Šodienas datums: 23.07.2018  |  Vārda dienas: Magda, Magone, Mērija

Notikumu kalendārs

Kapusvētki 2017. gadā

23.May, 2017, 15:45

Aglonas draudzes kapsētās

27. maijs, sestdiena
14.00 Leitānu kapi, Aglonas draudze
15.00 Gūteņu kapi, Aglonas draudze
29. maijs 12.00 Sv. Mise par mirušajiem Aglonas Bazilikā.           

28. maijs, svētdiena
14.00 Rutuļu kapi, Rušonas draudze
29. maijs 12.00 Sv. Mise par mirušajiem Aglonas Bazilikā.           

10. jūnijs, sestdiena
13.00 Egļu kapi, Rageļu draudze
14.00 Raginsku kapi, Rageļu draudze
11. jūnijs. 9.00 Sv. Mise par mirušajiem Rageļu baznīcā.           

11. jūnijs, svētdiena
11.00 Sv. Mise Peipiņu baznīcā;
12.00 Peipiņu kapi.

17. jūnijs, sestdiena
14.00 Gutas kapi, Bērzgales draudze
15.00 Pansionāta "Krastiņi" kapi, Bērzgales draudze
18. jūnijs 9.00 Sv. Mise par mirušajiem Bērzgales baznīcā.

18. jūnijs, svētdiena
11:00 Sv. Mise Rušonas baznīcā
12:00 Kristapiņu kapi, Rušonas draudze

24. jūnijs, sestdiena
12.00 Sv. Mise Rageļu baznīcā;
13.00 Rageļu kapi.

25. jūnijs, svētdiena
14.00 Valaiņu kapi, Aglonas draudze
15.30 Borekstu kapi, Aglonas draudze            
14.00 Makušu kapi, Bērzgales draudze
12.30 Staškeviču kapi, Peipiņu draudze 
26. jūnijs 12.00 Sv. Mise par mirušajiem Aglonas Bazilikā.       

1. jūlijs, sestdiena
13.00 Madalānu kapi, Bērzgales draudze
13.00 Solkas kapi, Rušonas draudze 
3. jūlijs 12.00   Sv. Mise par mirušajiem Aglonas Bazilikā.

2. jūlijs, svētdiena
11.00 Sv. Mise Rušonas draudze
12.00 Rušonas kapi.

8. jūlijs, sestdiena
13.00 Eikšu kapi (ar Sv. Misi), Rušonas draudze
13.00 Silišķu kapi, Bērzgales draudze
14.00 Dunsku kapi, Bērzgales draudze
10. jūlijs.12.00 Sv. Mise par mirušajiem Aglonas Bazilikā.

9. jūlijs, svētdiena
11.00 Sv. Mise Piepiņu draudzē
12.30 Šķeltovas kapi, Peipiņu draudze

15. jūlijs, sestdiena
13.00 Ezeraukinu kapi, Aglonas draudze
17. jūlijs.12.00 Sv. Mise par mirušajiem Aglonas Bazilikā.

16. jūlijs, svētdiena
12.00 Sv. Mise Bērzgales baznīcā
13.00 Bērzgales kapi

22. jūlijs, sestdiena
13.00 Ondzuļu kapi (ar Sv. Misi), Rušonas draudze

23. jūlijs, svētdiena
11.00 Sv. Mise Piepiņu draudzē
9.00 Sv. Mise Rageļu draudze
14.00 Lipsku kapi, Rageļu draudze  
12.30Kūdeņu kapi, Peipiņu draudze.

5. augusts, sestdiena
13.00 Slobodas kapi, Rageļu draudze           
14.00 Dudeļu kapi, Rageļu draudze
7. augusts.12.00 Sv. Mise par mirušajiem Aglonas Bazilikā.  

7. augusts, svētdiena
14.00 Aglonas kapi.

Alsungas novada kapos

1.jūlijs
13.00 Ruduma kapsēta
14.00 Strēl̦u kapsēta
15.00 Lāču kapsēta

8.jūlijs
13.00 Dūres kapsēta
14.00 Irbes kapsēta
15.00Lapu kapsēta

 15.jūlijs
12.00 Kukšu kapsēta
13.00 Lipšn̦u kapsēta
14.00 Blintenes kapsēta
14.30 Erču kapsēta

 22.jūlijs
13.00 Udru kapsēta
14.00 Naglas kapsēta
15.00 Run̦g̒u kapsēta

29.jūlijs
13.00 Bālin̦u kapsēta
14.00Pantu kapsēta

 5.augusts
13.00Kalnbirzes kapsēta

12.augusts
13.00 Kumsteru kapsēta
14.00 Strujas kapsēta

 19.augusts
13.00 Jūrkalnes kapsēta

 26.augusts
13.00 Adzes kapsēta
14.00 Baltkalnu kapsēta

Audriņu pagasta kapos

1. jūlijā
15.00 – Strankaļu kapsētā
14.00 – Kuciņu kapsētā

17. jūnijā
14.00 – Mežāru kapsētā

10. jūnijā
14.00– Staudžu kapsētā

29. jūlijā
14.00 – Vabaļu kapsētā
14.00 – Vusaru kapsētā

15. jūlijā
14.00 – Skredeļu kapsētā

1. jūnijā
12.00– Audriņu kapsētā

11. jūlijā
13.30– Drebu kapsētā

3. jūnijā
7.00– Fiļkinas kapsētā

4. jūnijā
7.00– Hvorobinas kapsētā

2. jūnijā
8.00– Puderovas kapsētā

3. jūnijā
7.30– Puderovas kapsētā

Bērzgales draudzes kapos

17. jūnijā, sestdien
15:00 Viecinānu kapos

22. jūlijā, sestdien
15:00 Grebēžu kapos
16:00 Litaunieku kapos

12. augustā, sestdien
12:00 Svētā Mise Bērzgales baznīcā
13:00 Kapusvētki Bērzgales kapos

Bēržu, Augustovas un Krišjāņu draudžu kapos

17. jūnijā
12.00 – Sudarbes kapos
14.00–Auškas kapos
12.00–Dubļukalna kapos
14.30–Reibānu kapos

1.jūlijā.
 12.00-Bēržu kapos
12.00-Golvoru kapos
15.00– Cepurnieku kapos
15.00–Putrānu kapos
12.00 -Čušļu kapos
15.00- Kraukļevas kapos

8.jūlijā
12.00– Lieparu  kapos
14.00–Mastarīgas kapos
16.30-Stāmeru kapos
12.00– Cūkusalas  kapos
14.00– Vilkavas  kapos

9.jūlijā
14.30-Kaupiņu  kapos
16.00-Ķeiseļovas  kapos

15.jūlijā
12.00- Līdumnieku  kapos
14.30- Slavītu  kapos

22.jūlijā
16.00- Saksmales kapos

29.jūlijā
12.00 – Upatnieku kapos
13.30 - Silenieku kapos
15.00 – Grūzīšu kapos
16.30 – Bolupes kapos

5.augustā
12.00 – Dekšņu kapos
15.00 – Vārnienes kapos

Barkavas draudzes kapos 

1.jūlijā
12.00 Krīvbērzes kapos Sv. Mise kapličā un kapusvētki

8.jūlijā
11.00 Cauņu kapos 

22.jūlijā 
12.00 Vecumnieku kapos 
14.00 Trizelnieku kapos

5. augustā
11.00. Sv. Mise Barkavas baznīcā un kapusvētki
15.00 Barkavas Muižas kapos 

Baltinavas un Šķilbēnu draudžu kapos

27.maijā
13.00 – Dansku kapos
15.00 – Gubas kapos

3.jūnijā
13.00 – Gusakovas kapos
15.00 – Merkuzīnes kapos

10.jūnijā
13.00 – Ostraleidumu kapos
15.00 - Bēliņu kapos

17.jūnijā
13.00 – Dagunovas kapos;
15.00 – Breksenes kapos;

24.jūnijā
13.00 – Loginu kapos
15.00 – Slobodas kapos

1.jūlijā
13.00 – Buku-Zelču kapos
15.00 – Vilkovas kapos

8.jūlijā
13.00 – Ančepovas kapos
15.00 – Plieševas kapos

15.jūlijā
13.00 – Kozlovas kapos
15.00 – Pleševas kapos

22.jūlijā
13.00 – Bakarevas kapos
15.00 – Ploskīnes kapos

29.jūlijā
13.00 – Lotušu kapos
15.00 – Dukuļevas kapos

5.augustā
13.00 - Svičevas kapos;
15.00 – Augstasila kapos.

Balvu un Sproģu draudžu kapos

10.jūnijā
16.00 Miezāju
17.00 Čāgu

17.jūnijā
15.00 Dampadruvas
16.00 Kačupes

18.jūnijā
16.00 Lācupes

24.jūnijā
15.00 Tutinavas 
16.30 Derdziņu

1.jūlijā
12.00  Začu
15.00 Balvu Rozu

8.jūlijā
13.30 Dūrupes
17.00 Salmaņu

15.jūlijā
13.30 Mežarijas
16.00  Priedaines

22.jūlijā
12.30 Naudaskalna.
15.30 Pilskalna

29.jūlijā
15.00 Pansionāta
16.00 Silaciema-Kurnas

5.augustā
15.30 Pērkonu
16.30 Egļukalna

13.augustā
15.30 Sebežu
16.30 Romūkstu

Brunavas  draudzes kapsētās

8.jūlijā
 Brunavas baznīcā plkst. 13.00, kapos plkst. 14.00
15.30.Šķirānu kapos

15.jūlijā
14.00 Tervidānu kapos
15.00 Zluktenes kapos

22.jūlijā
13.00 Jodavu kapos
14.00 Buivēnu kapos
15.00 Rozīšu kapos

Budbergas draudzes kapsētās

1.jūlijā
Budbergas baznīcā svētā Mise plkst. 13.00
14.00 Bikšu kapos
15.00 Ķirķeļu kapos

Čornajas pagasta kapsētās

3. jūnijā       
14:00 - Tuču kapsētā

23. jūnijā
13:30 - Puncuļu kapsētā (plkst. 12:00 Sv. Mise Dukstigala baznīcā)

2. jūlijā
14:30 - Dukstigala kapsētā (plkst. 13:00 Sv. Mise Dukstigala baznīcā)

8. jūlijā
14:00 - Putrīšu kapsētā

15. jūlijā
14:00 - Sokorņu kapsētā

22. jūlijā
14:30 - Baltiņu kapsētā (plkst. 13:00 Sv. Mise Dukstigala baznīcā)

23. jūlijā
14:30 - Mazo Barīsu kapsētā

5.augustā
13:00 - Mitru kapsētā (plkst. 11:00 Sv. Mise Dukstigala baznīcā)

Cēsu draudzes kapsētās

2.jūlijā
14.30 Meža kapos (Meža kapos dievkalpojums plkst.13.00.)
15.30 Bērzaines kapos

Demenes draudzes kapsētās

10. jūnijā
 11.00 Matkuncu kapsētā
14.00 Daukštānu kapsētā

17. jūnijā
 11.00 Puščas kapsētā

26. jūnijā
 12.00 Pakapiņu kapsētā

22. jūlijā
 12.00 Šembergas kapsētā

5. augustā
 12.00 Faltofas kapsētā

Daugavpils pilsētas kapos

28. maijā
15:00 Daugavpils Komunālajos kapos

30. jūlijā
15:00 Daugavpils Katoļu kapos

Dagdas novada kapsētās

6. maijā
13:00  - Locu kapos
14:00 - Puščas kapos

13. maijā.
13:00 - Rubuļu kapos
14:00 - Malcānu kapos

20. maijā
13:00 - Meikšānu kapos
14:30 - Pintu kapos

27. maijā
13:00 - Borkuicu kapos
16:00 - Dagdas pilsētas jaunajos kapos
15:00 - Mazurovas kapos

28. maijā
16:00 - Locglovas kapos

3. jūnijā
12:00 - Žerkļu kapos
13:00 - Prikņu kapos
14:00 - Andzeļu kapos
14:00 - Janovcu kapos
15:00 - Andžānu kapos
15:00 - Kromanišku kapos
16:00 - Andiņu kapos

10. jūnijā
12:00   Biža kapos
12:00   Kriškinovas kapos
13:00   Punduru kapos
14:00   Žogotovas kapos
15:00   Zeiļovas kapos

17. jūnijā
12:00  Zundu kapos
12:00   Valahu kapos
13:00   Šilovas kapos
14:00   Ruskuļovas kapos
14:00   Eisaku kapos
14:30   Moroziku kapos
15:30   Sivergolas kapos

23. jūnijā
13:00   Kozlovas (sv. Mise) kapos

24. jūnijā
13:00   Šķaunes jaunajos kapos
13:30   Asūnes kapos
14:30   Šķaunes vecajos kapos
15:00   Dūķeļu kapos

1. jūlijā
12:00   Zastenku kapos
13:00   Rukmaņu kapos
13:00   Muižinīku kapos
14:00   Dubuļu kapos
15:00   Rēču kapos
14:00   Baltas kapos
15:00   Perveļovas kapos
15:30   Muranišķu kapos

8. jūlijā
12:00  Butkānu kapos
12:00   Meļķeru kapos
14:00   Zeļļu kapos
13:00   Leimaņu kapos
15:00   Maču kapos
15:30   Sabaļu kapos

9. jūlijā
15:00   Vorzovas kapos

15. jūlijā
13:00   Bricu kapos
14:00 Viraudas kapos
13:00   Jaunokras kapos
15:00  Kuprišu kapos

22. jūlijā
12:00   Piertnīku kapos
13:00   Kovaļku kapos
14:00   Ludvikovas kapos
15:00   Kōršupļovas kapos
15:00   Romulišķu kapos
15:00   Veteraucu kapos

29. jūlijā
11:00 Beresnes (Uzreiz pēc sv. Mises baznīcā)  kapos
14:00   Nazaru kapos
14:00   Dagdas vecajos kapos
15:30   Krivinišķu kapos

30. jūlijā
14:30   Andrupene kapos

5.augustā
12:00   Zeļenpole kapos

12.augustā
12:00   Sivgaļu kapos

19.augustā
12:00   Patmalnieku kapos

27.augustā
14:00   Pušas kapos

6.augustā
12:00   Ezernieku kapos

Dricānu pagasta kapos

25. jūnijā
14.30 – Pilcenes kapsētā

1. jūlijā
12.00 – Dzeņagola kapsētā (Sv. Mise Dricānu baznīcā plkst.11.00)
13.00 – Lempu kapsētā  (Sv. Mise Dricānu baznīcā par Lempu kapsētā apglabātajiem 3. jūlijā plkst. 16.30)

8. jūlijā
12.30 – Taunagas kapsētā (Sv. Mise Dricānu baznīcā plkst.11.00)
13.30 – Myura kapsētā (Sv. Mise par Myura kapsētā apglabātajiem 10. jūlijā plkst. 16.30)
14.00 – Rubuļu kapsētā  (Sv. Mise Strūžānu kapličā par Rubuļu kapsētā apglabātajiem 14. jūlijā)

15. jūlijā
12.30 – Drebejis kapsētā (Sv. Mise Pilcenes baznīcā plkst.11.00)

5. augustā
12.00 – Saukavīšu kapsētā (Sv. Mise Dricānu baznīcā plkst.11.00)

6. augustā
11.30 – Dricānu kapsētā (Sv. Mise Dricānu baznīcā par Dricānu kapsētā apglabātajiem 7. augustā plkst. 16.30)

Eversmuižas, Pušmucovas, Aizpūres draudžu kapos

10. jūnijā
12:00 Verumu kapos

8. jūlijā
12:00 Kurjanovas kapos

15. jūlijā
12:00 Ražanovas kapos
14.00  Eversmuižas kapos

22. jūlijs
12.00 Ciblas kapos.

29. jūlijā
Pēc Svētās Mises baznīcā, kas sāksies plkst. 12, Pušmucovas draudzes kapsētā

26. augustā
Pēc Svētās Mises baznīcā, kas sāksies plkst. 12, Aizpūres draudzes kapsētā

Feimaņu pagasta kapos

19. augustā
14.00 – Feimaņu kapsētā (plkst. 13.00 – Sv. Mise Feimaņu Sv. Jāņa Kristītāja Romas katoļu draudzes baznīcā (Sv. Mise nodomā par mirušajiem, kuri apglabāti Feimaņu kapos))

Griškānu pagasta kapos

27.maijā
14.00  Staroščiku kapsētā

3. jūnijā
14.00 Tuču kapsētā

17. jūnijā
14.00  Dreizu kapsētā

24. jūnijā
14.00  Čapkovas kapsētā

8. jūlijā
14.00  Greiškānu kapsētā

Iecavas draudzes kapsētās

1.jūlijā
11.00 Sila kapos, ar svēto Misi
13. 00 Baložu kapos.

5.augustā
14.00 Upuru kapos

Ilzeskalna pagasta kapos

22. jūlijā
12.00 – Gailumu kapsētā
13.00 – Žogotu kapsētā

5. augustā
11.00 – Sološnieku kapsētā
12.00 – Varkaļu kapsētā
13.00 – Stogoršņu kapsētā

Istras draudzes kapsētās

10. jūnijā
12.00 Zabalocku kapos
13.00 Joničku kapos
14.00 Pugaču kapos 

Jelgavas draudzes kapos  

11. jūnijā
14.00 Baložu kapsētā

18. jūnijā
14.00 Bērzu kapsētā

25. jūnijā
 14.00 Zanderu kapsētā

2. jūlijā
14.00 Miera kapsētā

 9. jūlijā
 14.00  Meža kapsētā

Jūrmalas draudžu kapos

1.jūlijā
13:00 Ragaciema kapos
15:00 Kemeru kapos (ar sv. Misi)

8. jūlijā
13:00 Slokas Meža kapos
15:00 Slokas Baznīcas kapos ar sv.Misi        

15. jūlijā
13:00 Beberbeķu kapos                                
15:00 Jaundubultu kapos ar sv.Misi         

22. jūlijā
13:00 Lielupes kapos      

Jezupovas draudzes kapos

4.jūnijā
15.00 Gribustu kapi
Svētā Mise par mirušajiem pirmdien, 5.jūnijā, plkst. 8.00 no rīta

11.jūnijā
16.00 Bukštu kapi
Svētā Mise par mirušajiem pirmdien, 12.jūnijā, plkst. 8.00 no rīta

25.jūnijā
14.00 Lāču kapi
Svētā Mise par mirušajiem pirmdien, 26.jūnijā, plkst. 8.00 no rīta

01.jūlijā
15.00 Ciršu kapi
Svētā Mise par mirušajiem pirmdien, 03.jūlijā, plkst. 8.00 no rīta

09.jūlijā
15.00 Stropu kapi
 Svētā Mise par mirušajiem pirmdien, 10.jūlijā, plkst. 8.00 no rīta

16.jūlijā
15.00 Kokinu kapi
Svētā Mise par mirušajiem pirmdien, 17.jūlijā, plkst. 8.00 no rīta

22.jūlijā
15.00 Jurīšu kapi
Svētā Mise par mirušajiem pirmdien, 24.jūlijā, plkst. 8.00 no rīta

Jēkabpils, Viesītes un Zasas  draudžu kapsētās

4. jūnijā
14:00 Sv. Mise par mirušajiem baznīcā
15:00 Dievkalpojums Viesītes Jaunos kapos

11. jūnijā           
15.00 Leimaņu pagasta kapos        

18. jūnijā            
14:00 Sv. Mise par mirušajiem baznīcā
15:00 Dievkalpojums Cīrulīšu kapos

25. jūnijā            
15.00 Auzānu kapos                                  
16.00 Dzelznavas kapos                 

2. jūlijā 
12.00 Jēkabpils pilsētas kapos       

9. jūlijā
15.00 Ābeļu kapos                                    
16.00 Nagļu kapos                          

23. jūlijā             
15.00 Biržu kapos                           

30. jūlijā             
15.00 Zasas kapos                          

6. augustā           
15.00 Meņķa kapos           

Kantinieku pagasta kapos

10. jūnijā.
14.00 – Mīzānu kapsētā
15.00 – Kašu kapsētā

17. jūnijā
14.00 – Bancuļu kapsētā
15.00 – Pauru kapsētā

8. jūlijā
14.00 – Kantinieku kapsētā

Krāslavas draudzes kapsētās

4. jūnijā
12:00  Krāslavas Vecajos katoļu kapos                 

11. jūnijā
14:00  Krāslavas Meža kapos                 

18. jūnijā
14:00 Vilmaņu kapos              
15:30 Pukjānu kapos                             

25. jūnijā
14:00 Ūdrīšu kapos                              
15:30 Gintautu kapos                             

9.jūlijā
14:00 Vecelišķu kapos                          
15:30 Pastaru kapos                              

16.jūlijā
14:00 Gribuļu kapos                               
15:30 Naudišu kapos                              

23.jūlijā
14:00  Kačānu kapos                              

Kaunatas pagasta kapos

27. maijā
13.00 – Bresingovas kapsētā
14.00 – Škrabu kapsētā

10. jūnijā
12:00 – Višu kapsētā
13:00 – Skadeņu kapsētā

1. jūlijā
13:00 – Kaunatas vecajos kapsētā
14:00 – Mozgu kapsētā

8. jūlijā
13.00 – Verasovkas kapsētā
14.00 – Vilkakroga kapsētā

22. jūlijā
13:00 – Barku kapsētā

5. augustā
13.00 – Rikapoles kapsētā
14.00 – Petrovsku kapsētā

Kalupes draudzes kapsētās

3.jūnijā
12:00  Kondavnieku kapsētā 

10.jūnijā
12:00 Dubnas kapsētā
13:00 Zarānu kapsētā     

17.jūnijā
12:00 Pelēču kapsētā  
13:00 Gurnejašu kapsētā
14:00 Bramaņu kapsētā  

1.jūlijā
12:30  Sv. Mise Kalupes baznīcā un kapusvētki Baltaču kapsētā

8.jūlijā
12:00  Lazdānu kapsētā  
14:00 Ratnieku kapsētā  

15.jūlijā
12:00 Ārdavas kapsētā 
13:00 Krasnagorkas kapsētā

Kalnciema draudzes kapsētās

02. jūlija
12:00 Jaunciema kapos aizlugums par mirusajiem

30. jūlija
11:00 Kalnciema kapos Sveta Mise un aizlugums par mirusajiem

Kokneses pagasta kapsētās

5. augustā
14.00 –Ūsiņu kapos (ekumēniskie)

12. augustā
14.00 – Atradzes  kapos (ekumēniskie)

19. augustā
14.00 – Kaplavas  kapos (ekumēniskie)
17.00 – Iršu  kapos (ekumēniskie)

20.augustā
12.00 – Zutēnu  kapos (ekumēniskie)

Liepājas pilsētas kapsētās

9. jūlijā
14:00 Ziemeļu kapos  

16. jūlijā
14:00  Dienvidu kapos

23. jūlijā.
14:00 Centrālajos  kapos

30. jūlijā.
14:00 Vecajos Katoļu  kapos

6. augustā.
14:00 Līvas kapos  

Līvānu novada kapos

3. jūnijā
11.00 Mucenieku kapos
12.00 Muktupāvelu kapos
(6. jūnijā 18.00 Līvānu baznīcā Sv. Mise par šajos kapos apbedītajiem).

9. jūlijā
15.00 Vidu kapos

1. jūlijā
15.00 Eleonorviles kapos (sv.Mise, procesija).

10. jūnijā
11.00 Saliešu kapos
12.00 Gruguļu kapos
(13. jūnijā 18.00 Līvānu baznīcā pl. Sv. Mises par šajos kapos apbedītajiem).

17. jūnijā
11.00 Srūzmaņu kapos
12.00 Mežancānu kapos
(20. jūnijā 18.00 Līvānu baznīcā Sv. Mise par šajos kapos apbedītajiem).
12.00 Kauparnieku kapos (ar sv.Misi)
15.00 Šultu kapos

24. jūnijā
11.00 Veceļu kapos
12.00 Gaiņu kapos
(27. jūnijā 18.00 Līvānu baznīcā Sv. Mise par šajos kapos apbedītajiem).

17. jūnijā
12.00 Madalienas kapos (Sv.Mise Jersikas - Madalienas baznīcā 13.00)

18. jūnijā
15.00 Sv.Stefana (Meža) kapos (Sv.Mise Jersikas - Madalienas baznīcā 13.30)

1. jūlijā
12.00 Upenieku kapos
12.00 Škaparu kapos
 (4. jūlijā 18.00 Līvānu baznīcā Sv. Mise par šajos kapos apbedītajiem)

8. jūlijā
11.00 Mālkalnu kapos
12.00 Gercānu kapos
(11. jūlijā 18.00 Līvānu baznīcā Sv. Mise par šajos kapos apbedītajiem).
15.00 Šultu kapos, (sv.Mise, procesija)

15. jūlijā
15.00 Reutovas kapos (sv.Mise, procesija)

15. jūlijā
11.00 Ļovānu kapos
12.00 Veiguru kapos
(18. jūlijā 18.00 Līvānu baznīcā Sv. Mise par šajos kapos apbedītajiem).

29. jūlijā
14.00 Punduriešu kapos

22. jūlijā
12.00 Līvānu pilsētas kapos
(22. jūlijā 18.00 Līvānu baznīcā Sv. Mise par visiem Līvānos mirušajiem)
15.00 Kivlenieku kapos

23. jūlijā
 12.00 Līvānu draudzes kapos ar Svēto Misi
12.00 Rudzātu baznīcā sv. Mise, Euharistiskā procesija, kapusvētku procesija

29. jūlijā
12.00 Iesalnieku kapos
(1. augustā Līvānu baznīcā 18.00 Sv. Mise par šajos kapos apbedītajiem)

5.augustā
14.00 Bikaunieku kapsētas kapusvētki (norisināsies Rudzātu baznīcā)

Ludzas draudzes kapsētās

10. jūnijā
11:00 Cilviču kapos
12:00 Melešku kapos

17. jūnijā
11:00 Vērņu kapos
12:00 Lauču kapos

24. jūnijā
12:00 Utičevas kapos
13:00 Rudzīšu kapos

1. jūlijā
12:00 Eipļu kapos
13:00 Zapanu kapos

8. jūlijā
11:00 Skradeļu kapos
12:00 Franapoles kapos

15. jūlijā
11:00 Kaļvu kapos
12:00 Bleivu kapos

22. jūlijā
11:00 Zvirgzdenes kapos
12:00 Meža kapos

29. jūlijā
11:00 Seļekovas kapos
12:00 Sondaru kapos
5. augustā
11:00 Dzerkaļu kapos
12:00 Tutinu kapos
13:00 Soidu kapos

12. augustā
14:00 Ludzas kapos

Lielvārdes draudzes kapsētās

30. jūlijā
15:00 Madlienas kapos

6. augustā
11:00 Svētā Mise Lielvārdes baznīcā
13:00 Kapusvētki Bērzgales kapos (Vesperes un Procesija par mirušajiem kapsētā)

19. augustā
14:00  Krapes kapos

20. augustā
15:00  Jumpravas kapos

Līksnas draudzes kapsētās

15. jūlijā
13:00 Mīšteļu kapos ar Sv. Misi

22. jūlijā
12:00  Vaikuļānu kapos
13:30 Koķinišķu kapos

29. jūlijā.
12:00  Mukānu kapos
13:30 Motivānu kapos

5. augustā.
13:00 Patmaļu kapos ar Sv. Misi

Livberzes  draudzes  kapsētā

27.julija
14:00 Livberzes  kapos Sv. Mise un aizlugums

Maltas pagasta kapos

1. jūlijā
14.00 – Pinku kapsētā

29. jūlijā
14.00 – Rozentovas kapsētā (Sv. Mise plkst. 13.00 Rozentovas baznīcā)

Madonas draudzes kapos

29. jūlijs
12.30 Madonas pilsētas kapi  

5. augusts
13.30 Liseskalna kapos

Malnavas draudzes kapos

27. maijā
17.00 Sylarašu kapos

28. maijā
13.00  Zobļovas kapos

3.jūnijā
17.00 Zatišķu kapos

4.jūnijā
13.00 Naudaskalna kapos

10.jūnijā
17.00 Novosilku kapos

11.jūnijā
13.00 Zeļčovas kapos
17.jūnijā
17.00 Barkānu kapos

18. jūnijā
13.00 Zubku kapos

25. jūnijā
13.00 Uguļevas kapos

1. jūlijā
17.00 Rogu kapos

2. jūlijā
13.00 Bozovas kapos

8. jūlijā
17.00 Kaļvines kapos

9. jūlijā
13.00 Kabulovas kapos

15. jūlijā
17.00 Skobulinas  kapos

16. jūlijā
13.00 Salinieku kapos

22. jūlijā
17.00 Daguševas kapos

23. jūlijā
13.00 Kārsavas kapos

29. jūlijā
17.00 Krīveņu kapos

30. jūlijā
13.00 Grebņevas kapos

5. augustā
13.00 Dzērvines kapos

6. augustā
13.00 Svātūnes  kapos

Medumu draudzes kapsētās

3. jūnijā
 6.00 līdz 15.00 Medumu kapsētā

11. jūnijā
 15.00 Duļkinu kapsētā

17. jūnijā
 11.00 Puščas kapsētā

18. jūnijā
 15.00 Baltaču kapsētā

25. jūnijā
 15.00 Vasarišķu kapsētā

1. jūnijā
8.00 līdz 13.00 Vecsalienas pagasta Ostrovu kapsētā

Mežotnes pagasta kapos

29.jūlijs
14:00 Jumpravu kapos
15:00 Daudzvārdu kapos
16:00 Bērzu kapos

Nagļu pagasta kapos

5. augustā
13.00 - Īdeņas kapsētā

19. augustā
13.00 - Ļodānu kapsētā

26. augustā
13.00 - Nagļu jaunajā kapsētā (Sv. Mise baznīcā plkst. 12.00)

27. augustā
13.00 - Nagļu vecajā kapsētā (Sv. Mise baznīcā plkst. 12.00)

Nautrēnu pagasta kapos

3. jūnijā
12.00 – Obrumānu kapsētā

10. jūnijā
12.00 – Sārņu kapsētā
14.00 – Vilkadūbīšu kapsētā

17. jūnijā
12.00 – Rasnupļu kapsētā
13.30 – Laizānu kapsētā
15.00 – Pintānu kapsētā

24. jūnijā
12.00 – Desetnīku kapsētā

15. jūlijā
12.00 – Jaundzemļu kapsētā

Neretas novada kapos

17. jūnijā
14.00 Kankāļu kapsētā

24. jūnijā
14.00 Ķišķu kapsētā
15.00 Ķesteru kapsētā
17.00 Smiltaines kapsētā

12.augustā
12.00 Zalves kapsētā
14.00 Strobuku kapsētā

19.augustā
12.00 Indulānu kapsētā
13.00 Damasānu kapsētā

26.augustā
12.00 Jaunseces  kapsētā
14.30 Kaukuļu kapsētā

Ņukšu, Istalsnas un Brodaižas draudzes kapsētās

28. maijā
13.30 - Vabuļu kapos

4. jūnijā
12.00 – Dzērkaļu kapos
13.00 – Vaišļu kapos
14.30 – Šķirpānu kapos

10. jūnijā
12.00 – Rogaižas kapos
13.30 – Boldiņu kapos

17. jūnijā
13.00 – Ņukšu kapos (plkst. 12:00 Sv. Mise)

18. jūnijā
13.00 – Sprestišķu kapos
15.00 – Zurzu kapos

24. jūnijā
12.00 – Gaveiku kapos
13.00 – Mazo Kukuļu kapos

1. jūlijā
12.00 – Špeneru kapos
13.00 – Aršulānu kapos

8. jūlijā
12.00 – Ivdru kapos
13.00 – Apliužņa kapos

15. jūlijā
12.00 – Rindu kapos
13.00 – Pūdnīku kapos

22. jūlijā
13.00 – Brodaižas kapos (plkst. 12:00 Sv. Mise)

30. jūlijā
13.00 – Zambaru kapos (plkst 12:00 Sv. Mise Istalsnas baznīcā)

Nīcgales draudzes kapsētā

8. jūlijā.
12:00  Sv.Mise Nīcgales baznīcā, pēc Sv. Mises kapusvētki Nīcgales kapos.

Ogres draudzes kapos

2.jūlijā
13.00 Ikšķiles vecajos kapos
15.00 Ikšķiles jaunajos

9.jūlijā
13.00  Ogresgala kapos

10.jūlijā
13.30 Birzgales kapos

15. Jūlijā
12.00 Ogres / Smiltāju kapos

23.jūlijā
13.00 Taurupes jeb Aderkašu kapos

29.jūlijā
13.00 Ropažu kapos

30.jūlijā
10.30 Suntažu kapos

5.augustā
15.00 Mazozolu jeb Baltavas kapos
17.00 Mazozolu jeb Līčkalniņu kapos

6.augustā
14.00  Tomes kapos
16.00 Daugmales kapos

12.augustā
14.00  Ciemupes kapos

19.augustā
13.00 Ķeguma kapos

26.augustā
15.30  Lēdmanes kapos

27.augustā
14.00 Ogres pilsētas kapos

Ozolaines pagasta kapos

9. jūlijā
14.30 - Dzeņu kapsētā
15.00 - Pleikšņu kapsētā

15. jūlijā
14.00 – Runču kapsētā
15.00 – Ūsvīšu kapsētā

22. jūlijā
14.00 – Skuju kapsētā
15.00 – Barkānu kapsētā

Ozolmuižas pagasta kapos

9. jūlijā
11.30 – Ozolmuižas kapsētā (plkst. 10.00 Sv. Mise baznīcā)

29. jūlijā
14.00 – Laļu kapsētā

Olaines un Pēternieku draudzes kapos

2. jūlijā
13.00 Pēterniekos, Sv.Mise baznīcā, pēc Sv. Mises procesija uz kapsētu un pl. 14.30 lūgšana par mirušiem.

8 . jūlijā
11.00 Sila kapos

9. jūlijā
13.00 Baložu kapos

15. jūlijā
16. 00 Plakanciema kapos

16. jūlijā
16.00 Mellupu (Mežinieku) kapos

22. jūlijā
16.00 Rātnieku kapos

22. jūlijā
14.30  Līduma kapos  bez Sv.Mises, pl. 14.30 lūgšana par mirušiem.

30. jūlijā
14.00 Jaunolainē


Piedrujas draudzes kapsētās

17. jūnijā
13.00 Lupandu kapi

18. jūnijā
15.00 Dvorčanu kapi

24. jūnijā
13.00 Piedrujas kapi

25. jūnijā
15.00 Kiseļevcu kapi

8. jūlijā
13.00 Fiļipovcu kapi

9. jūlijā
12.00 Vaivodu kapi

15. jūlijā
13.00 Tolojevcu kapi

16. jūlijā
15.00 Krivoseļcu kapi

22. jūlijā
13.00 Patarnieku kapi

23. jūlijā
15.00 Ostrovnas kapi

Preiļu draudzes kapsētās

27.maijā
15:00 M.Prikuļu Augustovas 

28.maijā
15:00 Petrovsku kapos           

4.jūnijā
15:00 Rībuļu kapos    

10.jūnijā
15:00 Sprindžu kapos

11.jūnijā
15:00 Sila – Ondzuļu kapos   

17.jūnijā
15:00 Kokorīšu kapos

1.jūlijā
15:00 Pauniņu kapos  

2.jūlijā
15:00 Prikuļu kapos   

8.jūlijā
15:00 Ivdreišu kapos  

9.jūlijā
15:00 Pupoju kapos    

15.jūlijā
15:00 Rutkovsku – Kažu kapos         

22.jūlijā
15:00 Eisagu kapos    

23.jūlijā
15:00 Gaiļmuižas kapos

29.jūlijā
15:00 Žogotu kapos            

5.augustā
14:00 Preiļu Jaunajos kapos   

6.augustā
15:00 Preiļu pilsētas kapos     

12.augustā
15:00 Šoldru kapos 

13. augustā
15:00 Dzeņu kapos    

20.augustā
15:00 Preiļu Vecajos kapos 

Pļaviņu draudzes kapsētā

12. augustā
16.00 Bārukalna kapi

Raipoles draudzes kapsētās

3. jūnijs
Raipoles Baznīcā Sv. Mise plkst. 13.00 par mirušajiem, kas apglabāti Raipoles kapos.
14.00 Raipoles vecajos kapos.
15.00 Raipoles jaunajos kapos

1. jūlijā
Raipoles Baznīcā Sv. Mise plkst. 9.00 par mirušajiem, kas apglabāti Puncuļu un Horoševas kapos.
14.00 Puncuļu kapos
15.00  Horoševas kapos

8. jūlijā
Rundēnu Baznīcā Sv. Mise plkst. 12.00 par mirušajiem, kas apglabāti Ševcu, Cegeļņas un Bubinovas kapos.
13.00 Ševcu kapos
14.00 Cegeļņas kapos
15.00 Bubinovas kapos.

15. jūlijā
Rundēnu Baznīcā Sv. Mise plkst. 13.00 (Sv. Mise nodomā par mirušajiem, kas apglabāti Rundēnu kapsētā).
14.00 Rundēnu kapos 

Rikavas draudzes kapos

5. jūnijā
13.00 – Jokstu kapsētā (plkst.11.30 Sv. Mise Rikavas baznīcā)

1. jūlijā
14.00 – Makužu kapsētā (ar Sv. Misi kapsētā)

2. jūlijā
13.00 – Murānu kapsētā (plkst. 11.30 Rikavas baznīcā Sv. Mise)

8. jūlijā
14.00 – Medinsku kapsētā (ar Sv. Misi kapsētā)

20.augustā
13.00 –Rikavas kapsētā (plkst. 11.30 Sv. Mise Rikavas baznīcā)

Rīgas  un tās apkārtnes kapos

1. jūlijs
14.00 Piņķu kapos

8. jūlijs
13.00   Mārupes kapos
15.00   Jaunmārupes Mazcenu kapos

9. jūlijs
15.00 Biķeru kapos 

16. jūlijs
15.00 Ulbrokas Meža kapos 

22. jūlijs
13.00   Pleskodāles kapos

23. jūlijs
15.00  Meža kapos (Svētā Mise pie kapličas)

29. jūlijs
13.00   Ziepniekkalna kapos
13.00 Bolderājas kapos (Svētā Mise pie „baltā krusta”)

30. jūlijs
15.00 Sarkandaugavas kapos (Svētā Mise Kristus Karaļa baznīcas dārzā)

6. augusts
15.00   II Meža kapos (Svētā Mise pie kapličas)

13. augusts
14.00  Ķekavas kapos

20. augusts
15.00   Jaunciema kapos (Svētā Mise pie kapličas)
14.00  Lāčupes kapos

26. augusts
14.00   Raiņa kapos

27. augusts
14.00  Katlakalna kapos
15.00  Pļavnieku kapos

3. septembris
15.00  Matīsa kapos

10. septembris
15.00  Vecmīlgrāvja kapos

24. septembris
15.00  Miķeļa kapos  (Svētā Mise)

Rozentovas draudzes kapos

1. jūlijs
14.00 Pinku kapos

8. jūlijs
14.00 Gudeļu kapos
Lūznavas kapelā Sv. Mise plkst. 13.00 (Sv. Mise nodomā par mirušajiem, kas apglabāti Gudeļu kapos)

15. jūlijs
14.00 Ostrovsku kapos

29. jūlijs
14.00 Rozentovas kapos
Rozentovas Baznīcā Sv. Mise plkst. 13.00 (Sv. Mise nodomā par mirušajiem, kas apglabāti Rozentovas kapos)

Sakstagala pagasta kapos

27. maijā
14.00 – Pīkstuļu kapsētā
15.00 – Beloglazovkas kapsētā

3. jūnijā
14.00 – Kolna Slobodas kapsētā
15.00 – Kukuču kapsētā

8.jūlijā
15.00 – Pedeļu kapsētā
16.00 –Pedeļu jaunajā kapsētā

1.jūlijā 
14.00 – Vorkaļu kapsētā
15.00 – Subinaites kapsētā

2.jūlijā
11.30 – Ciskādu kapsētā (plkst. 10.00 – Sv. Mise baznīcā)

Salaspils draudzes kapsētās

1.jūlijā
14.00 Salaspils Vecajos kapos

8.jūlijā
14.00 Salaspils Tilderu kapos
16.00 Doles kapos

Saulkrastu draudzes kapsētās

4.jūnijā
13:00 Baltezera kapos (ar sv.Misi)
(Ādažu bāzes kapelā Sv.Mise nenotiks)

1.jūlijā
12:00 Carnikavas kapos (ar sv.Misi)

26.augustā
12:00 Garkalnes kapos (ar sv.Misi)

27.augustā
12:00 Saulkrastu kapos (ar sv.Misi)

Skaistkalnes, Kurmenes, Vecumnieku, Valles draudžu kapos

1. jūlijs
12. 00 Murmuižas kapos  (Mazzalves pag., Sv. Mise)  

15. jūlijs
11.00 Cepurnieku kapos (Kurmenes pag., Sv. Mise)
16.00 Valles kapos (sv. Mise)                                     

22. jūlijs
11.00 Krusas kapos  (Skaistkalnes pag.)
16.00 Spundes kapos  (Kurm. pag .,Gvarde”, Sv. Mise)
13.00 Urliķu kapos (Kurm. pag., „Gvarde” Sv. Mise)   

23. jūlijs
18.00 Vecumnieku kapos  (Sv. Mise)

29. jūlijs
14.00 Sietiņu kapos (Kurmenes pag., Sv. Mise)
16.00 Baļčiņu kapos (Kurmenes pag.,) 
12.00 Verpeļu kapos (Kurmenes pag., Sv. Mise)                                              

19. augusts
15.00 Kurmenes kapos  (Sv. Mise)

26. augusts
14.00 Skaistkalnes Jaunajos kapos
16.00  Vaiču kapos  (Skaistkalnes pag.)   

Sarkaņu draudzes kapos

4. jūnijā
15.00  Ancižu kapos
16.00 Kleperu kapos

25. jūnijā
15:00 Kapusvētki Vasarānu kapos

2. jūlijā, svētdien
12:00 Sv. Mise Sarkaņu baznīcā
14:00 Kapusvētki Bižu kapos

8. jūlijā, svētdien
14:00 Kapusvētki Lešku kapos
15:00 Kapusvētki Ceplīšu kapos

16. jūlijā, svētdien
12:00 Sv. Mise Sarkaņu baznīcā
14:00 Kapusvētki Sarkaņu kapos

Silmalas pagasta kapos

27. maijā
14.00 – Pīkstuļu kapsētā
15.00 – Beloglazovkas kapsētā

13. jūnijā
12.00 – Štikānu kapsētā

17. jūnijā
14.00 – Sopru kapsētā
15.00 – Trūpu Zamožu kapsētā

11. jūnijā
12.00 - Daugaviešu kapsētā
13.00 – Silmalas kapsētā

10. jūnijā
12.00 – Ružinas kapsētā
13.00 – Trūpu Čaču kapsētā

1. jūlijā
13.00 – Pustinkas kapsētā

18. jūnijā
14.30 – Dzeņu kapsētā

15. jūlijā
14.00 – Ostrovsku kapsētā

16. jūlijā
13.00 –  Prezmas kapsētā

Stirnienes draudzes kapos

3. jūnijā
12.00  Kapinieku kapos Sv. Mise kapličā un kapusvētki

17. jūnijā
12.00  Teilānu kapos Sv. Mise kapličā un kapusvētki

15. jūlijā
11.00 Stirnienes kapos

Siguldas draudzes kapsētās (Ekumēniskie)

9. jūlijā
14.00 Sniķeru kapos
14.00 Turaidas kapsētā
15.00 Gaujas kapsētā

16. jūlijā
14.00 Ziemeļu kapsētā

6. augustā
11.00 Mālpils kapsētā
12.00 Torņakalna  kapsētā
13.00 Sila  kapsētā

12. augustā
11.00 Vangažu kapsētā
13.00 Inčukalna Jaunajos kapos
15.00 Inčukalna Vecajos kapos

Spruktu draudzes kapsētās

6.augustā
14.00 Spruktu kapi

13.augustā
14.00 Komunālie kapi Spruktos

20.augustā, plkst.
14.00 Rudānu kapi

Stiglovas draudzes kapos

10. jūnijā
14.00 Mežarnieku kapos
15.00 Dziervju kapos  

24. jūnijā
15:00 Pudinovas kapos
16:00 Šalaju kapos 

6. augustā, V. J. Marijas – Eņģeļu Karalienes draudzes svētki
12:00 Sv. Mise Stiglovas baznīcā
14:00 Kapusvētki Vecpirogovas kapos

Smiltenes  draudzes kapos

16. jūlijā
11.00 Smiltenes pilsētas kapos
13.00Meža kapos

Stoļerovas pagasta kapos

10. jūlijā
12.00 - Višu kapsētā  

5. augustā
15.00 - Stoļerovas kapsētā

5. augustā
13.00 - Rikopoles kapsētā

Sventes draudzes kapsētās

9. jūlijā
15.00 Sventes kapos

16. jūlijā
 15.00 Raudas kapsētā

23. jūlijā
 15.00 Timšāņu kapsētā

30. jūlijā
15.00 Purnieku kapsētā

5. augustā
12.00 Plikā kalna kapsētā

Talsu draudzes kapsētās

29. Jūlijā
15:00 Frītagu katoļu kapos

19. augustā
15:00 Pūckalnu katoļu kapos

Tukuma  draudzes kapsētās

18. jūnijā
14:00 Meža kapi

25. jūnijā
14:00 Veļķu kapi

2. jūlijā
14:00 Lamiņu kapi

9. jūlijā
14.00  Ozoliņu kapsētā

16. jūlijā
14.00  Zantes kapi

23. jūlijā
14:00 Milzkalnes kapi
16:00 Smārdes kapi

30. jūlijā
14:00 Lejas kapsētā kur tiks aizlūgts arī par Kalna kapsētā apbedītajiem

Tilžas  draudzes kapsētās

 8.jūlijā
 12.30 - Ranguču kapos
14.00 – Lutinānu kapos

 15.jūlijā
 15.30 - Ūdrenes kapos
 14.00 – Kāpessila kapos

 29.jūlijā
 16.00 - Tilžas kapos

 5.augustā
 14.00 – Pūriņu kapos
 15.30 – Runciņu kapos

Vārkavas novada kapsētās

10.jūnijā
14.00 Borbaļu kapos

8. jūlijā
 12.00 Lazdānu kapos
14.00 Strodu kapos
15.00 Augšmuktu kapos

22. jūlijā
12.00 Pilišķu kapos

29. jūlijā
11.00 Āpšu kapos
11.00  Dievkalpojums baznīcā,  plkst. 12.00 kapusvētku procesija Vārkavas kapos

30. jūlijā
12.00 Dievkalpojums,  plkst. 14.00 kapusvētku procesija Vanagu kapos

Vērēmu pagasta kapos

10. jūnijā
14.00 – Obricku kapsētā
15.00 – Taudejāņu kapsētā

24. jūnijā
14.00 – Makašānu Zelteņu kapsētā

1. jūlijā
14.00 – Škeņevas kapsētā

8. jūlijā
14.00 – Verēmu kapsētā

15. jūlijā
14.00 – Plikpūrmaļu kapsētā
15.00 – Borisovas kapsētā

5. augustā
14.00 – Lejas Ančupānu kapsētā

Viļakas, Kupravas un Liepnas  kapsētās

1. jūlijā
14.00 Viduču kapos
16.00 Olutovas kapos

8. jūlijā
14.00 Slotukalna kapos
16.00 Lašku kapos

15. jūlijā
 14.00 Skandines kapos
16.00 Aizgalīnes kapos

30. jūlijā
 Kupravas baznīcā sv. Mise plkst. 12.00, pēc tam uz kapiem plkst. 14.00
15.00 Liepnas Saidu kapos

6. augustā
12.30 Viļakas sv. Mateja kapos

12. augustā
13.00 Vēdeniešu kapos

19. augustā
14.00 Rejevas kapos

Viļānu novada kapos un Nagļu un Rikavas draudzēs

13. maijā
14.00  Brikuļu kapos (ar Sv. Misi kapsētā)

20. maijā
14.00  Solaskungu kapos  (Sv. Mise 21. maijā 9.00 Viļānu baznīcā)
13.00  Lagonu kapos (ar Sv. Misi kapsētā)

27. maijā
13.00  Bokānu kapos (ar Sv. Misi kapsētā)
14.00  Kūkoju kapos (ar Sv. Misi kapsētā)

3. jūnijā
14.00  Masaļsku kapos  (ar Sv. Misi kapsētā)

4. jūnijā
13.00  Jokstu kapos  (Sv. Mise 11.30 Rikavas baznīcā)

10. jūnijā
14.00  Broku kapos  (ar Sv. Misi kapsētā)

17. jūnijā
13.00  Akremu kapos  (ar Sv. Misi kapsētā)
14.00  Sopru kapos  
15.00 Zamožu kapos  (Sv. Mise  18.jūnijā, 14.00 Pustinkas kapličā)

18.jūnijā
13.00 Zirkolna kapos (Sv. Mise  18.jūnijā, 11.30 Rikavas baznīcā)

1. jūlijā
14.00  Makužu kapos  (ar Sv. Misi kapsētā)
13.00  Pustinku kapos (ar Sv. Misi kapsētā)

2. jūlijā
13.00  Murānu kapos (Sv. Mise 11.30 Rikavas baznīcā)

8. jūlijā
13.00 Medinsku kapos (ar Sv. Misi kapsētā)
14.00  Vecmurānu kapos (ar Sv. Misi kapsētā)

15. jūlijā
13.00  Rampānu kapos (ar Sv. Misi kapsētā)

16. jūlijā
13.00  Privšu kapos  (Sv. Mise 11.30 Rikavas baznīcā)

22. jūlijā
13.00  Trūpu kapos (ar Sv. Misi kapsētā)

29. jūlijā
15.00  Tevenānu kapos  (ar Sv. Misi kapsētā)

5. augustā
15.00  Viļānu kapos  (ar Sv. Misi kapsētā)

20. augustā
13.00  Rikavas kapos – (Sv. Mise 19.augustā, 16.00 Rikavas baznīcā)

26. augustā
13.00  Nagļu jaunajos kapos (Sv. Mise 12.00 Nagļu baznīcā)

27. augustā
13.00  Nagļu vecajos kapos (Sv. Mise 12.00 Nagļu baznīcā)

Višķu draudzes kapos

3. jūnijā
12.00 Kukaru kapos
13.00 Putānu kapos

4. jūnijā
13.00 Raudinkas kapos

10. jūnijā
13.00 Rogoču kapos
15.00 Klekeru kapos

18. jūnijā
13.00 Klobānu kapos

25. jūnijā
14.00 Augškalnes kapos

6. augustā
14.00 Ambeļu kapos

20. augustā
13.00 Višķu kapos                                                         

Zosnas draudzes kapsētās

17.jūnijs
13:00 Veczosnas
14:00 Birzgaļu

24.jūnijs
13.00  Gineviču
14:00 Vacstašuļu

15.jūlijs
14 .00 Miera

29.jūlijs
14:30  Lipušku
15:00  Lucišku

Šeit ir publicēta līdz 27.07. apkopotā informācija. Saraksts tiks papildināts.