Šodienas datums: 21.07.2019  |  Vārda dienas: Meldra, Meldris, Melisa

Starptautiskais vizuālās mākslas konkurss „Sirds runā uz sirdi”

15.September, 2018, 22:44

Latvijas simtgadē apustuliskajā vizītē ieradīsies Svētais tēvs pāvests Francisks. Pāvests īpašu vērību pievērš bērniem un jauniešiem, paužot cerību, ka tieši jaunā paaudze veidos labāku, taisnīgāku un žēlsirdīgāku pasauli. Mūsu atvērtās rokas, saka pāvests, ir mūsu sirds simbolsTikai dāsnas sirdis spēj mainīt pasauli.
Sakarā ar šo vēsturisko notikumu Rīgas Augstākā reliģijas zinātņu institūta Katehēzes metodiskais centrs un Rīgas Katoļu ģimnāzija izsludina vizuālās mākslas konkursu bērniem un jauniešiem „Sirds runā uz sirdi”.

KONKURSA NOLIKUMS
Konkursa tēmas: 
1. Sirds runā uz sirdi.                                
2. Pāvesta Franciska bērnība.
3. „Es pasaules daļa, atbildīgs par visu”. (Rainis)

Konkursa rīkotāji: Rīgas Augstākā reliģijas zinātņu institūta Katehēzes metodiskais centrs un Rīgas Katoļu ģimnāzija

Konkursa mērķis: Bērnu un jauniešu ieinteresēšana par pāvesta Franciska vizīti Latvijā un iesaistīšana tās sagatavošanā.

Konkursa uzdevumi: 
1. Stiprināt bērnu un jauniešu katolisko identitāti.
2. Sekmēt bērnu un jauniešu aktīvu un apzinātu iesaistīšanos Baznīcas dzīvē.
3. Iepazīt un izzināt pāvesta Franciska dzīvi un darbību. 
4. Aktualizēt pāvesta Franciska vizītes nozīmi Latvijas valsts garīgajā izaugsmē. 
5. Veicināt sadarbību starp katoliskās Baznīcas draudžu jauno paaudzi un citu valstu katoļu skolu jauniešiem
6. Iegūt jaunas sadarbības iespējas un ierosmes skolēniemkatehētiem un skolotājiem.

Konkursa dalībnieki: Konkursā aicināti piedalīties katoliskā Baznīcas draudžu, katoļu skolu un vispārizglītojošo skolu skolēni vecumā no 7 -18 gadiem.

Darbu iesniegšanas termiņš: 2018. gada 15septembris (datums ir mainīts!) Labākie darbi tiks apkopoti un izveidots zīmējumu albums, kas tiks pasniegts pāvestam Franciskam viņa vizītes laikā kā dāvana no Latvijas bērniem un jauniešiem.
Darbu iesniegšana: Darbi jāiesūta vai jāiesniedz Rīgas Katoļu ģimnāzijā O. Vācieša ielā6, Rīga, LV-1004
Darba autors: Individuāls dalībnieks vai grupa.
Darbu formāts un tehnika: A (30 x 42 cm). Darbā var izmantot jebkuru vizuālās mākslas tehniku.
Darbu skaits: Par katru tēmu katrā vecuma grupā var iesniegt vienu darbu.

Darbu vērtēšana: Konkursā tiek vērtēti individuālie un grupas darbi četrās vecuma grupās:
7-10 gadi; 11-13 gadi; 14-16 gadi; 17-18 gadi.

Vērtēšanas kritēriji: 
1. Darba atbilstība vienai no konkursa tēmām.
2. Autora radošums tēmas atklāšanā.
3. Darba noskaņa un mākslinieciskā izpildījuma kvalitāte.

Žūrijas komisija: 
1. Žūrijas komisiju apstiprina konkursa rīkotāji.
2. Žūrijas komisijas sastāvā ir profesionāli mākslinieki, katehēti, pedagogi un kapelāni.
3. Pirmā, otrā, un trešā vieta tiek piešķirtas par katru tēmu katrā vecuma grupā.
4. Žūrijas komisijai ir tiesības piešķirt veicināšanas balvas un diplomus.
5. Žūrijas komisijai ir tiesības:

  • nevērtēt konkursa darbu, kurš neatbilst konkursa uzdevumam vai nosacījumiem;
  • piešķirt vairākas pirmās, otrās vai trešās vietas;
  • piešķirt īpašās balvas par izcilu sniegumu.

Dalībniekiem jāiesniedz:
Katra draudze vai skola kopā ar darbiem nosūta arī pieteikumu ar visu dalībnieku vārdiem 
(anketa.docx). 
Pirmie 50 iesūtītie darbi saņems veicināšanas balvas.

Pieteikuma lapa elektroniski jāiesūta līdz 2018. gada 14. septembrim uz e-pastu lolita_ergle@inbox.lv

Konkursa noslēguma pasākums: Konkursa noslēgums, laureātu apbalvošana un labāko darbu izstādes atklāšana notiks 2018. gada 28. septembrī Rīgas Katoļu ģimnāzijā.

Organizatoru tiesības: 
1. Darbi var tikt publiskoti nekomerciālām vajadzībām un konkursa mērķa sasniegšanai.
2. Organizatori labākos darbus var paturēt starptautiskas ceļojošas izstādes veidošanai un izmantot Latvijas simtgades apsveikuma kartiņu veidošanā, atsaucoties uz darba autoru, saskaņā ar LR informācijas atklātības likumu un datu valsts inspekcijas rekomendācijām.
3. Pieteikums konkursam apliecina, ka jūs piekrītat minētajiem noteikumiem un nosacījumiem.
4. Organizatori darbus pa pastu atpakaļ nesūta.

Darbu saņemšana: Konkursa darbus varēs saņemt atpakaļ no 2019. gada 1. janvāra, sazinoties ar konkursa koordinatori.

Aktuāla informācija par konkursa norisiwww.rarzi.lvhttp://facebook.com/RARZInstituts
https://www.facebook.com/lpurarzi/
www.rkgimnaziija.lvhttps://www.facebook.com/rkgimn/

Neskaidrību gadījumos rakstīt un/vai zvanīt konkursa koordinatorei.
Konkursa koordinatore
RARZI Katehēzes metodiskā centra vadītāja Lolita Ērgle,
tālr. +37129527064. e-pasts lolita_ergle@inbox.lv