Bīskaps Jānis Purvinskis, emeritus

Bīskaps Jānis Purvinskis, emeritus foto
Bīskaps Jānis Purvinskis, emeritus
Kalpo kā :

Adrese:
Telefons:
E-pasts:
Dzimis: 19.11.1934.
Ordinēts: 13.04.1961.

<