Tadeušs Ciesļaks SJ

Tadeušs Ciesļaks SJ foto
Tadeušs Ciesļaks SJ
Kalpo kā vikārs:
Mārupes draudze “Ave Maria”

Adrese: Kantora iela 60, Rīga, LV-1002 (Sv. Pētera Fabera Jezuītu rezidence)
Telefons: +371 22170416
E-pasts: tcieslaksj@gmail.com
Dzimis: 30.05.1965.
Ordinēts: 27.06.1996.

<