Ciesļaks Tadeušs SJ

Ciesļaks Tadeušs SJ foto
Ciesļaks Tadeušs SJ
vikārs:
Mārupes draudze “Ave Maria”

Adrese: Kantora iela 60, Rīga, LV-1002 (Sv. Pētera Fabera Jezuītu rezidence)
Telefons: +371 22170416
E-pasts: tcieslaksj@gmail.com
Ordinēts: 27.06.1996.