Сегодня: 28.03.2020  |  День имени: Ginta, Gunda, Gunta

Enciklikas

Benedikts XVI, Deus caritas est, 2005. gada 25. decembrī 

Svētā tēva Benedikta XVI enciklika bīskapiem, priesteriem un diakoniem, konsekrētajām personām un visiem ticīgajiem lajiem par kristīgo mīlestību

IEVADS

1. „Dievs ir mīlestība, un, kas paliek mīlestībā, paliek Dievā, un Dievs viņā” (1 Jņ 4,16). Vārdi no svētā Jāņa Pirmās Vēstules ar sevišķu skaidrību pauž kristīgās ticības būtību: kristīgo Dieva tēlu un arī no tā izrietošo cilvēka un viņa ceļa tēlu. Bez tam, tajā pašā pantā sv. Jānis dod mums kristīgās dzīves pamatojumu: „Mēs pazinām un ticējām tai mīlestībai, kas Dievam ir uz mums.” Lasīt tālāk