Сегодня: 26.05.2020  |  День имени: Varis, Eduards, Edvards

Advents

Rorātmise

Rorātmises ir neatņemams Adventa, gaidīšanas laika, elements. Šī Mise tradicionāli tiek svinēta gandrīz visās Latvijas lielajās draudzēs. Mises nosaukums cēlies no Mises ievaddziesmas „Rorate caeli desuper, et nubes pluant iustum; aperiatur terra, et germinet Salvatorem” (latīņu val.). Šī ievadziesma nāk no pravieša Isaja grāmatas: „Lejiet lietu, jūs debesis, augšā, padebesis lai taisnību raso, lai zeme atveras un glābšana dīgst, un taisnība sazeļ. – Es, Kungs, to radījis!” (Is 45,8)

Rorātmise jeb Votīvmise Jaunavas Marijas godam Adventa laikā acīmredzami aizsākusies tolaik, kad pastāvēja tradīcija Kunga pasludināšanas svētkus svinēt pirmsziemassvētku periodā – 18. decembrī. Ir zināms vēsturisks fakts, ka daļa bīskapu, galvenokārt no mūsdienu Spānijas teritorijas, lai nepieļautu to, ka Pasludināšanas svētku svinēšanas prieks traucē Gavēņa laika gandarīšanas atmosfērai, šos svētkus ieteica svinēt nevis 25. martā, bet 18. decembrī (Toledas X sinode, 656. gads). Senajās un viduslaiku liturģiskajās grāmatās var sastapt rekomendāciju svinēt Jaunavas Marijas Votīvmisi nedēļā pirms Kristus piedzimšanas svētkiem vai visā Adventa garumā.

Pašlaik Romas Misālē Rorātmise ir Mise Vissvētākās Jaunavas Marijas godam (votivmise) Adventa laikā. Šī Mise ir viena no īpašajām Marijas klātbūtnes zīmēm Adventa laikā, tāpēc ka viņa gaidīja Mesiju īpašā veidā. Viņa izdzīvoja Adventa gaidīšanu kā Izraēļa meita, kas, tāpat kā visas iepriekšējās paaudzes, gaidīja Mesiju. Kad eņģelis Gabriels pasludināja, ka viņa ieņems un dzemdēs Dēlu, tad Marija Kunga nākšanu pasaulē gaidīja jau kā Kunga Jēzus Kristus Māte. Un kā Baznīcas Māte, reizē ar Baznīcu gaida otrreizējo triumfālo Kristus atnākšanu.

Rorātmises īpaša ārējā zīme ir aizdegta, liela, balta, apsieta ar lenti, izrotāta ar zaļumiem rorātu svece, kas simbolizē Adventa gaidīšanas aizbildni Mariju, jo viņa, līdzīgi kā rītausma spīd vēl pirms saullēkta, nāca kā gaisma pirms pasaules Gaismas – Jēzus Kristus.

Tradicionāli šī Mise tiek svinēta agri no rītā sveču gaismā, bet jāņem vērā, ka katrā partikulārajā Baznīcā Rorātmises popularitāte un tradīcijas atšķiras. Latvijā šo Misi vienmēr svin no rīta un tai ir prieka izpausme: tiek dziedāta Gloria, baltie ornāti, baznīcā ieslēdz pēc iespējas vairāk apgaismojuma, ir draudzes, kur šo Misi svin pie Jaunavas Marijas altāra, kur arī atrodas dekorēta rorātsvece. Polijā un Baltkrievijā, piemēram, Rorātmisi svin arī vakaros, lai būtu iespēja apmeklēt tiem, kuri no rīta nevarēja. Parasti uz šo Misi tiek īpaši aicināti bērni un jaunieši. Dažreiz rīko procesijas ar svecēm, dziedot dziesmas.

Mūsu piedalīšanos Rorātmisēs ir lieliska iespēja garīgi kopā ar Mariju gaidīt Pestītāja atnākšanu. Caur piedalīšanos šajā agrajā rīta dievkalpojumā Baznīca kārtējo reizi piedāvā mums vingrināt savu gribu un pieaugt Kunga pazīšanā un gaidīšanā.

Priesteris Vitālijs Filipenoks