Сегодня: 26.05.2020  |  День имени: Varis, Eduards, Edvards

Jaunieši

Samuēla grupa

Samuēla grupa ir domāta īpaši tiem jauniešiem, kuri stāv svarīgu lēmumu priekšā. Jaunieši tiekas reizi mēnesī (sākot no septembra līdz maijam), tikšanās reizēs cenšoties dziļāk izprast Dieva darbību savā dzīvē, kā arī daloties savā pieredzē ar citiem. Ikdienā jaunieši apņemas ierobežot televīzijai un internetam veltīto laiku, tā vietā atrodot vairāk laika pārdomām, Lectio Divina lūgšanai un adorācijai. Lai atpazītu Dieva iedvesmas, neiztrūkstoši svarīga ir arī individuāla garīgā vadība, līdzīgi kā Samuēlam bija nepieciešama pieredzējušā priestera Ēļa palīdzība. Arī Samuēla gada jaunieši ar Dieva žēlastības palīdzību cenšas katru dienu izdzīvot Samuēla sirds nostāju: „Runā, Kungs, Tavs kalps klausās.” (1 Sam 3,9) Dievs ir dzīvs Dievs, kurš runā uz saviem bērniem. Tādēļ svarīgi ir attīstīt sevī spēju ieklausīties Dieva balsī un atpazīt Viņa gribu savai dzīvei.

Grupa sākas septembrī un norit līdz maijam (šī tikšanās daļa noslēdzās ar piecu dienu klusuma rekolekcijām Svētā Gara nosūtīšanas svētkos). Vasaras mēnešos regulārās tikšanās nenotiek, savukārt pēdējā tikšanās, lai izvērtētu gūtos augļus, notiek septembrī.

Sīkāku informāciju par nākamo Samuēla grupu atradīsiet māsu kalpoņu mājas lapā www.kalpones.lv Lai pieteiktos Samuēla grupā, jauniešiem ir jāaizpilda anketa, kurā īsumā jāuzraksta par sevi un savu ceļu pie Dieva, jāpastāsta, kādēļ vēlas piedalīties Samuēla grupā, kā arī jāmin svarīgākie jautājumi, kurus vēlas risināt savā garīgajā dzīvē Samuēla gada laikā.

Atskatoties uz Samuēla gadu, grupas dalībnieki liecina:

“Šis gads līdz šim ir bijis ļoti pārsteidzošs un dziedinošs. Dievs mani vadīja šī gada laikā un palīdzēja pārvarēt grūtības kopā ar Viņu – studiju procesā un arī ģimenē. Viņš manī attīstīja pastāvību Svēto Rakstu lasīšanā, Sv. Mises apmeklēšanā un lūgšanā. Viņš man parādīja, ka lūgšanas tiek uzklausītas, parādīja to, cik svarīga ticības stiprināšanai ir kopiena. Atklāja, ka man dažreiz ir grūti pieņemt Viņa aicinājumu. Viņš manā dzīvē ieveda daudz cilvēku un katrs no viņiem man kaut ko iemācīja, daudz cilvēku, kas man bija kā svētība, kā arī padziļināja manas attiecības ar cilvēkiem, kurus es jau sen pazīstu, kā arī ar ģimenes locekļiem. Pavēra man jaunas iespējas, kā slavēt Dievu un kā Viņam kalpot. Tāpat arī palīdzēja uzveikt atkarību. Paldies māsām par lielajām rūpēm, par viesmīlību, par mīlestību.”

„Samuēla grupas laikā tā pa īstam sapratu un izjutu Svēto Rakstu nozīmi Dieva gribas izzināšanā, cik daudz Dievs var pateikt caur savu Vārdu, ja vien mēs paši veltām tam laiku. Lai arī pirms Samuēla grupas biju mēģinājis lūgties ar Svētajiem Rakstiem, tomēr tas vairāk līdzinājās Bībeles kā daiļliteratūras lasīšanai. Laiks Samuēla grupā (īpaši sagatavotās lapiņas ar Svēto Rakstu fragmentiem katrai dienai) mani disciplinēja lūgšanai ar Svētajiem Rakstiem, un šobrīd vairs nevaru iedomāties dienu bez klusās lūgšanas. Protams, citreiz ir grūti un negribas lūgties vai arī, lasot konkrētu fragmentu, liekas, ka „tur nekā nav” un ka nekas neuzrunā, bet ir jābūt neatlaidīgam un nevajag apstāties, jo noteikti pienāks brīdis, kad šķitīs, ka konkrētais Bībeles fragments ir uzrakstīts vakar tieši man, tieši situācijai, kurā esmu šodien.”

„Esot Samuēla grupā, es ieguvu to, ko ikdienas dzīvē nevarēju saņemt – padomu, iedrošinājumu, atbalstu, kas man bija it sevišķi svarīgi, jo man apkārt nav cilvēku, ar kuriem varētu dalīties savās veiksmēs, neveiksmēs, atklāsmēs ar piedzīvoto attiecībās ar Jēzu. Citu liecības un dalīšanās lika apjaust, ka es neesmu viena, ka arī citi saskata Dieva dāvanas savā dzīvē, arī citi kādreiz nonāk tuksnesī un spēj no tā izkļūt vēl bagātāki.

Skumji, ka šis laiks ir pagājis. Diemžēl, lai cik sekmīgs/nesekmīgs samuēlis tu būtu, uz otru gadu neatstāj. Nekad nebiju domājusi, ka vēlēšos palikt uz „otru gadu”.”

Atgriezties uz sadaļu "Jaunieši"

Atgriezties uz sadaļu "Kontakti"