Cвежие новости

Vēl tikai nedaudz vairāk nekā divi mēneši palikuši līdz šī gada Baznīcu naktij, bet pagaidām draudzes diezgan kūtri piesaka savus dievnamus pasākumam. Līdz šim...

19.Март, 2018, 12:16

Ceturtdien, 15. martā, Rīgā notika Eiropas Bīskapu konferenču padomes (CCEE) Evaņģelizācijas un kultūras komisijas, kuras prezidents ir Rīgas arhibīskaps metropolīts...

16.Март, 2018, 14:00

10. martā notika garīgās atjaunotnes un sadraudzības diena “Caritas – Mātes Baznīcas rokas”. Tās mērķis bija pulcināt vienkopus žēlsirdības darbu kalpotājus, lai...

14.Март, 2018, 16:52

17. martā noslēdzās Ikšķiles Sv. Meinarda baznīcas altārgleznu skiču konkurss, kurā pirmā vieta netika piešķirta nevienam no iesniegtajiem darbiem, bet visaugstāko...

17.Март, 2018, 17:20

Stirnienes tautas namā sestdien, 17. martā, pl. 15 notiks piemiņas pasākums “Novadniekam priesterim Aloizijam Brokam 120” – ar dzimtas piedalīšanos, bērnu garīgās...

15.Март, 2018, 12:13

Pārdomājot šo pravietisko aicinājumu no Isaja grāmatas (Is 54,2), Rumānijā no 5. līdz 9. martam norisinājās Eiropas Ģenerālo priekšnieku konferenču savienības (Union of...

14.Март, 2018, 12:07

 

Mūsu nākotne nekur citur nav atrodama kā mūsu sirdīs, un kādas būs mūsu sirdis, tāda būs mūsu nākotne. Ja mums izdotos atdzemdēt visnepazīstamāko un aizmirstāko kristietības ideālu – līdzcietību...”

Lasīt tālāk Gavēņa kalendāru

Gavēņa kalendārs bērniem

Pāvesta Franciska vizīte Latvijā

Svētais tēvs pāvests Francisks 2018. gada 22. - 25. septembrī dosies apustuliskajā vizītē uz Baltijas valstīm. Tās laikā viņš apmeklēs Viļņu, Kauņu, Rīgu, Aglonu un Tallinu. Latvijā pāvests ieradīsies 24. septembrī. Vizītes laikā plānots, ka pāvests piedalīsies ekumeniskā dievkalpojumā Rīgas Doma baznīcā un svinēs Svēto Misi Aglonas bazilikā. Tāpat tiksies ar Valsts prezidentu, Latvijas augstākajām amatpersonām un sabiedrības pārstāvjiem, kā arī piedalīsies svinīgā ziedu nolikšanas ceremonijā pie Brīvības pieminekļa. 

Latvijas bīskapi par gaidāmo pāvesta vizīti Latvijā

Pāvesta Franciska biogrāfija

Darba dēļ pagājušajā rudenī man bija daudz jāceļo un jāpavada laiks ārpus savām mājām, tāpēc katrā nedēļas nogalē sanāca atrasties citā katoļu draudzē. Visur viens un tas pats - ierastā Svētā Mise, tomēr ikkatrā vietā nepameta nomācoša izjūta, ka esmu negaidīts ieceļotājs dīvaini pazīstamā zemē.

Lasīt tālāk

 

Ir trīs lietas, mani brāļi, uz kurām stāv ticība, balstās dievbijība un pastāv tikums. Tās ir: lūgšana, gavēnis un žēlsirdības darbi. Tas, ko prasa lūgšana, stiprina gavēnis, un tiek dots žēlsirdības dēļ. Lūgšana, žēlsirdības darbi un gavēnis - šīs trīs lietas veido veselumu un savstarpēji dzīvina viena otru.

Lasīt tālāk

,,Nebīsties, Marija, jo tu esi atradusi žēlastību pie Dieva” (Lk 1,30)
Dārgie jaunieši, 2018. gada Vispasaules jauniešu diena iezīmē kārtējo soli sagatavošanās procesā Pasaules jauniešu dienām, kas notiks 2019. gada janvārī Panamā. Šis mūsu svētceļojuma jaunais posms iekrīt tajā pašā gadā, kad Bīskapu sinodes kārtējā asambleja notiks par tēmu: Jaunieši, ticība un aicinājuma izšķiršana. Tā ir laimīga sakritība. Baznīcas uzmanība, lūgšana un pārdomas tiks pievērstas jums, jaunieši... Lasīt tālāk

Nereti laulātie šķiras tikai tādēļ, ka neprot sarunāties, kopt attiecības un piedot. Tad rodas tā saucamās klusās dienas vai klusās nedēļas. Te būtu svarīgi mācīties mīlestības dialogu, kura mērķis ir veidot un sargāt laulāto draugu savstarpējās attiecības, padziļināt mīlestību, stiprināt vienprātību un tiekties pēc tā, lai viņi patiesi kļūtu viena sirds un viena dvēsele.

 Lasīt tālāk pr. Andra Ševela rakstu

Numura tēma:
GRĒKA LAMATAS

"Cilvēks vēlas atbrīvoties no vainas izjūtas. Pat ja, piemēram, tiek piedots grēks, vainas izjūta var palikt. Ir svarīgi, ka cilvēks atbrīvojas arī no tās un spēj izlīgt ar Dievu un ar brāļiem un māsām līdz saviem sirds dziļumiem, līdz savai iekšējai būtībai."
Priesteris Pauls Kļaviņš, Dr.Theol., intervijā "Ādama un Ievas mantojums".

"Vienīgi šķīsta sirds var teikt neviltotā pārliecībā: "Lai atnāk Tava valstība!" Kas apguvis sv. Pāvila mācību, tas var teikt: "Lai grēks vairs nevalda mūsu mirstīgajā miesā." (Rom 6, 12) Kas savā rīcībā, savās domās un vārdos saglabā sevi šķīstu, tas varēs Dievam teikt: "Lai atnāk Tava valstība!"

Sv. Kirils no Jeruzalemes, piemiņas diena - 18. marts
Партнёры по сотрудничеству
Спонсоры