Сегодня: 28.03.2020  |  День имени: Ginta, Gunda, Gunta

Jelgavas diecēze

Jelgava

JELGAVAS BEZVAINĪGĀS JAUNAVAS MARIJAS KATEDRĀLE
Adrese: Katoļu ielā 11, Jelgava, LV-3001, tālr. +371 63029702, www.jelgavaskatedrale.lv
Bīskaps: PAVLOVSKIS EDVARDS (+371 63021550, +371 29268885, edpavlovskis@gmail.com)
Dekāns: VIZBELIS ARNIS (+371 26466355, avizbelis@inbox.lv)
Svētā Mise: svētd. pl. 9 (PL), svinīgā pl. 11 (LV), pl.18 (RU); svētku d. pl. 9, 11 un 18; darbd. pl. 7.30 un 18; sestd. pl. 7.30 un 18, grēksūdze: svētd./svētku d. 30 min pirms un Svētās Mises laikā.; darbd./sestd. 10 min pirms Svētās Mises
Draudzes svētku d.: Vasarassvētki (40 st.), Vissv. Jaunavas Marijas Debesīs uzņemšanas sv., Rožukroņa Karalienes d. (07.10.), Vissv. Jaunavas Marijas Bezvainīgās Ieņemšanas sv., Sv.Jāņa Kristītāja d., Sv. Jura d. (pārceļot uz tuvāko svētd.)

Auce

AUCES SV. TERĒZES NO BĒRNA JĒZUS DRAUDZE
Adrese: Bēnes iela 29, Auce, Auces nov., LV- 3708
Apkalpo: CĒSNIEKS ULDIS (+371 28885528, sac.ulrzac@gmail.com)
Svētā Mise: svētd. pl. 10
Draudzes svētku d.: Sv. Antons no Padujas (13.06.), Karmela kalna Dievmāte (16.07.), V.J.Marijas debesīs uzņemšanas sv. (15.08.), Sv.Terēzes no Bērna Jēzus d. (01.10.)

Bārbele

BĀRBELES DRAUDZE
Adrese: Bārbele, Vecumnieku nov., LV- 3905 (Dievkalpojumi notiek Bārbeles kultūras namā)
Prāvests: BAĻČŪNS ROMUALDS (+371 26109964; rbalcuns@inbox.lv)
Svētā Mise: mēn. II svētd. pl. 14

Bēne

BĒNES DRAUDZE
Adrese: Bēne, Bēnes pag., Auces nov., LV-3711 (Dievkalpojumi notiek Rūpniecības telpās)
Apkalpo: CĒSNIEKS ULDIS (+371 28885528, sac.ulrzac@gmail.com)
Svētā Mise: svētd. pl. 13

Budberga

BUDBERGAS VISSV. TRĪSVIENĪBAS DRAUDZE 
Adrese: Budberga, Brunavas pag., Bauskas nov., LV- 3907
Prāvests: BAĻČŪNS ROMUALDS (+371 26109964; rbalcuns@inbox.lv)
Svētā Mise: mēn. I sestd. pl. 13.
Draudzes svētku d.: Vissv. Trīsvienības sv., Kristus Karaļa sv.

Demene

DEMENES JĒZUS SIRDS DRAUDZE
Adrese: Demene, Demenes pag., Daugavpils nov., LV- 5442
Prāvests: TRIZNA JANS (+371 27146299)
Svētā Mise: svētd./svētku d. pl. 10.30 (PL)
Draudzes svētku d.: Sv. Staņislava d. (8.05.), Vissv. Jēzus Sirds sv., Vissv. Jaunavas Marijas aizgādniecības sv. 

Dunava

DUNAVAS SV. JĀZEPA DRAUDZE
Adrese: Dunava, Dunavas pag., Jēkabpils nov., LV- 5216
Prāvests: ZAKSIS EDVARDS (+371 26110935, edvards.zaksis@gmail.com)
Svētā Mise: svētd./svētku d. pl. 15
Draudzes svētku d.: Sv. Jāzepa, Sv. Laurencija (40st.), Sv. Cecīlijas diena un Kristus Karaļa svētki

Eglaine

EGLAINES J. MARIJAS - BAZNĪCAS MĀTES DRAUDZE
Adrese: Jaunatnes ielā 4, Eglaine, Eglaines pag., Ilūkstes nov., LV-5444 (Dievkalpojumi draudzes mājā: adventa I svētd.- Pūpolsvētd.) 
Prāvests: ZVIRGZDIŅŠ INGMĀRS  (+371 28873134, ingmars.zvirgzdins@gmail.com)
Svētā Mise: svētd./svētku d. pl. 12, trešd. pl. 18
Draudzes svētku d.: Kristus Karaļa sv., Slimnieku d. 11.feb. (tuvākā svētd.)

Elerne

ELERNES KUNGA JĒZUS DEBESKĀPŠANAS DRAUDZE
Adrese: Elerne, Daugavpils nov., LV- 5465
Prāvests: BULAŠS JANUŠS (+371 29498216; elerne@inbox.lv)
Svētā Mises: svētd./svētku d. pl. 8 (vasarā) vai pl. 15 (ziemā) (PL), darbd. pl. 8 (PL)
Draudzes svētku d.: Vissv. Jaunas Marijas pasludināšanas sv., sv. Jura atl., Kunga Jēzus debesīs kāpšanas sv., Vasarsvētki (40st.), V.J. Marijas debesīs uzņemšanas sv.

Gārsene

GĀRSENES DRAUDZE
Adrese: Gārsene, Gārsenes pag., Aknīstes nov., LV-5218
(Dievkalpojumi notiek skolā (adventa I svētd.-Pūpolsvētd.) un pārējā laikā luter. bazn.)
Prāvests: SKADIŅŠ ANDREJS (+371 29379148, andrejsskadins@gmail.com)
Svētā Mise: mēn. II svētd. pl. 12

Grendze

GRENDZES SV. PĒTERA DRAUDZE
Adrese: Grendze, Šēderes pag., Ilūkstes nov,. LV-5474
Prāvests: ZVIRGZDIŅŠ INGMĀRS  (+371 28873134, ingmars.zvirgzdins@gmail.com)
Svētā Mise: svētd./svētku d. pl. 15
Draudzes svētku d.: sv. Jāzepa, sv. Pētera, Kristus pārveidošanās, sv. Terēzes no Bērna Jēzus

Iecava

IECAVAS SVĒTĀ ANTONA DRAUDZE 
Adrese: Lauku iela 16, Iecava, Iecavas nov., LV-3913
Prāvests: RUĻUKS AGRIS (+ +371 28677846; agriz1@inbox.lv)
Svētā Mise: svētd. pl. 12; svētkos (kas iekrīt darbd.) pl. 18; darbd. un sestd. pl. 8, piektd. pl. 18
Draudzes svētku d.: sv. Antona no Padujas diena (13.06.)

Īslīce

ĪSLĪCES DRAUDZE
Adrese: Īslīces pag., Bauskas nov., LV- 3914 
(Dievkalpojumi notiek Īslīces Soc. centrā "Bērzi")
Prāvests: BAĻČŪNS ROMUALDS (+371 26109964; rbalcuns@inbox.lv)
Svētā Mise: mēn. I svētd. pl. 17

Jaunborne

JAUNBORNES SV. KRUSTA ATRAŠANAS DRAUDZE
Adrese: Jaunborne, Salienas pag., Daugavpils nov., LV-5469
Prāvests: BULAŠS JANUŠS (+371 29498216; elerne@inbox.lv)
Svētā Mise: svētd. pl. 9.30 (vasarā) vai pl. 13 (ziemā) (PL)
Draudzes svētku d.: sv. Jāzepa d., Jēzus Sirds sv. (40st.), Skapulāra sv., sv. Terēzes no Bērna Jēzus atl., sv. Nikolaja atl.

Jaunsaule

JAUNSAULES SV. KONRĀDA DRAUDZE
Adrese: Jaunsaule, Vecsaules pag., Bauskas nov., LV- 3915
Prāvests: BAĻČŪNS ROMUALDS (+371 26109964; rbalcuns@inbox.lv)
Svētā Mise: mēn. I un III svētd. pl. 14

Kalnciems

KALNCIEMA KRISTUS KARAĻA DRAUDZE
Adrese: Draudzības iela 4-36, Kalnciems, Kalnciema pag., Jelgavas nov., LV-3016
Prāvests: VIZBELIS ARNIS (+371 26466355;  avizbelis@inbox.lv)
Svētā Mise: kalnciemadraudze.wordpress.com

Kaplava

KAPLAVAS SV. ANTONA DRAUDZE
Adrese: Kaplavas pag., Krāslavas nov., LV-5668 (Dievkalpojumi notiek Kaplavas bijušajā bērnudārzā)
Prāvests: BULAŠS JANUŠS (+371 29498216; elerne@inbox.lv)
Svētā Mise: mēneša II un IV svētd. pl. 9:30 (ziemā) vai pl. 13 (vasarā) (PL)

Kurmene

KURMENES SV. PĒTERA DRAUDZE
Adrese: Kurmene, Kurmenes pag., Vecumnieku nov., LV- 5115
Apkalpo: MEDIŅŠ ANDREJS (+371 26411090; medins@inbox.lv)
Svētā Mise: svētd./svētku d. pl. 10; ceturtd pl. 20 (vasarā), pl.19 (ziemā)
Draudzes svētku d.: sv. Pētera un Pāvila svētki, Otrās Lieldienas

Laucese

LAUCESAS SV. PĒTERA UN PĀVILA DRAUDZE
Adrese: Laucese, Laucesas pag., Daugavpils nov., LV-5461
Prāvests: ŠAKALS ROLANDS (+371 29683961, roland.s@inbox.lv)
Svētā Mise: svētd./svētku d. pl. 11 (PL), darbd. pl. 9 (PL)
Draudzes svētku d.: sv. Jura d. (svētd. pēc 23.04.), sv. Pētera un Pāvila d. (40st.), Dievmātes Skapulāra atl. (16.07.), sv. Erceņģeļa Miķeļa atl. (svētd. pēc 29.09.)

Medumi

MEDUMU SV. JĀŅA KRISTĪTĀJA DRAUDZE
Adrese: Vasarīšķi, Medumu pag., Daugavpils nov., LV-5460
Prāvests: ŠAKALS ROLANDS (+371 29683961, roland.s@inbox.lv)
Svētā Mise: svētd./svētku d. pl. 9 (PL) 
Draudzes svētku d.: sv. Jāņa Kristītāja d. (24.06.) un Kristus Karaļa svētki

Ozolaine

OZOLAINES SV. IGNĀCIJA NO LOJOLAS DRAUDZE
Adrese: "Ozolītes", Vecsaules pag., Bauskas nov., LV-3936
Apkalpo: BAĻČŪNS ROMUALDS (+371 26109964; rbalcuns@inbox.lv)
Svētā Mise: katru dienu pl. 10
Draudzes svētku d.: sv. Ignācija sv.(pēdējā jūl. svētd.)

Priedaine

PRIEDAINES SV. BRIGITAS UN SV. KATRĪNAS NO SJĒNAS DRAUDZE
Adrese: Dārza ielā 30, Priedaine, Krāslavas nov., LV-5601
Prāvests: BULAŠS JANUŠS (+371 29498216; elerne@inbox.lv) 
Svētā Mise: svētd. pl. 11 (PL), bet pēd. mēn. svētd. LV; piektd. un sestd. pl. 11 (PL)
Draudzes svētku d.: Sv. Katrīnas diena (24.03.), Vissv. Jaunavas Marijas Bezvainīgās Sirds d. (sestd. pēc Vissv. Jēzus Sirds sv.), sv. Brigitas diena (40st.) (23.07.)

Rubeņi

RUBEŅU SV. PĒTERA UN PĀVILA DRAUDZE
Adrese: Rubeņi, Rubenes pag., Jēkabpils nov., LV- 5229
Prāvests: ZAKSIS EDVARDS (+371 26110935, edvards.zaksis@gmail.com)
Svētā Mise: svētd./svētku d. pl. 12
Draudzes svētku d.: sv. Jura d. (svētd. pēc 23.04.), J. Marijas Kristīgās palīdzības d. (svētd. pēc 25.05.), sv. Pētera un Pāvila d. (40st.), Porciunkula atl. svētdienā, sv. Miķeļa d. (svētd. pēc 29.09.)

Sece

SECES DRAUDZE
Adrese: Sece, Jaunjelgavas nov., LV- 5124 
Prāvests: TRAPUČKA ANDREJS (+371 29190359, t.andre@inbox.lv)
Svētā Mise: septembra I sestd. pl. 12 (Jaunie kapi) un pl. 14 (Kauļu kapi)

Silene

SILENES J. MARIJAS DEBESĪS UZŅEMŠANAS DRAUDZE
Adrese: Baznīcas iela 5, Silene, Skrudalienas pag., Daugavpils nov., LV-5470
Prāvests: ROSĻAKS VJAČESLAVS (+ 371 26310861, rosljak@inbox.lv)
Svētā Mise: svētd., piektd. pl. 14 (PL)
Draudzes svētku d.: sv. Jāzepa - amatnieka d. un sv. Jāņa Kristītāja d.

Sproģi

SPROĢU DRAUDZE
Adrese: Sproģi, Zalves pag., Neretas nov., LV- 5112
Prāvests: TRAPUČKA ANDREJS (+371 29190359, t.andre@inbox.lv)
Svētā Mise: jūnija III sestd. pl. 14 (Damasānu kapos)

Subate

SUBATES SV. MIĶEĻA DRAUDZE
Adrese: Tirgus lauk. 17, Subate, Ilūkstes nov., LV- 5471
Prāvests: SKADIŅŠ ANDREJS (+371 29379148, andrejsskadins@gmail.com) 
Svētā Mise: katru dienu pl. 9
Draudzes svētku d.: Sveču d., sv. Jura d., Vissv. Trīsvienības sv., sv. Antona d., sv. Miķeļa d., J. Marijas aizgādības svētki (svētd. pēc Visu svēto d.), mēneša I svētd.

Tukums

TUKUMA SV. STEFANA DRAUDZE
Adrese: Harmonijas iela 1a, Tukums, LV- 3101 
Prāvests: ALEKSANDRS STEPANOVS  (+371 26635424; aleksandrs.stepanovs@inbox.lv)
Svētā Mise: svētd./obligāti svinamie svētki, kas iekrīt darba d. pl. 11; otrd., cet., pl. 10; trešd., piektd., sestd pl. 18
Draudzes svētku d.: sv. Stefana d. (26.12.), Sv. Gara nosūtīšanas sv. (40st.)

Varnaviči

VARNAVIČU VISSV. J. MARIJAS DRAUDZE
Adrese: Varnaviči, Kaplavas pag., Krāslavas nov., LV- 5668
Prāvests: BULAŠS JANUŠS (+371 29498216; elerne@inbox.lv) 
Svētā Mise: mēneša I un III svētd. pl. 9:30 (ziemā) vai pl. 13 (vasarā) (PL)
Draudzes svētku d.: sv. Kazimira d., sv. Jura d., Vasarsvētki (40st.), Skapulāru, Vissv. J. Marijas dzimšanas sv., Rožukroņa, sv. Agatas atl.

Viesīte

VIESĪTES SV. FRANCISKA DRAUDZE
Adrese: Raiņa iela 61a, Viesīte, Viesītes nov., LV-5237
Prāvests: SIĻČONOKS VIKTORS (+371 26386516, padre.vitorio@inbox.lv)
Svētā Mise: mēneša I un III svētdienā pl. 15.00

Engure

ENGURES DRAUDZE
Adrese: Dievk. notiek luterāņu baznīcā, no 2020.gada sākuma būs citā vietā un svētd.
Prāvests: STEPANOVS ALEKSANDRS (+ 371 26635424; aleksandrs.stepanovs@inbox.lv)  
Svētā Mise: I mēn. sestd. pl.10 

Zemgale

ZEMGALES SVĒTĀ KRUSTA PAGODINĀŠANAS DRAUDZE
Adrese: Zemgale, Demenes pag., Daugavpils nov., LV-5442
Prāvests: TRIZNA JANS (+371 27146299)
Svētā Mise: svētd. pl. 9 (PL)
Draudzes svētku d.: sv. Krusta pagodināšanas sv.

 

Aknīste

AKNĪSTES SV. IGNĀCIJA NO LOJOLAS DRAUDZE
Adrese: Skolas iela 2, Aknīste, Aknīstes nov., LV-5208
Prāvests: SKADIŅŠ ANDREJS (+371 29379148, andrejsskadins@gmail.com)
Svētā Mise: mēn. I, III, IV un V svētd./svētku d. pl. 12
Draudzes svētku d.: Sv. Antona, Sv. Ignācija (40 st.), Sv. Krusta paaugstināšanas sv. (tuvākā svētd.)

Bauska

BAUSKAS VISSV. SAKRAMENTA DRAUDZE
Adrese: Katoļu iela 2, Bauska, LV- 3901
Prāvests:  ZVIEDRĀNS JĀNIS (+371 63922641; +371 29483231) 
Svētā Mise: svētd./svētku d. pl. 11; darbd. pl. 8 (piektd. arī pl. 19, adorācija pl. 18, pēc Svētās Mises vesperes), sestd. pl. 10
Draudzes svētku d.: Jaungads, Vissv. Sakramenta svētki, Sv. Asīzes Franciska d. (tuvākā svētd.)

Bebrene

BEBRENES SV. JĀŅA KRISTĪTĀJA DRAUDZE
Adrese: Bebrene, Ilūkstes nov., LV-5439
Prāvests: ZVIRGZDIŅŠ INGMĀRS  (+371 28873134, ingmars.zvirgzdins@gmail.com)
Svētā Mise: svētd. /svētku d. pl. 10; pirmd. pl 18, pārējās d. pl. 8
Draudzes svētku d.: Jaungads, Vasarsvētki 3 dienas (40st.), Sv. Jāņa Kristītāja d., Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas sv., Rožukroņa d. oktobra I svētd., 1.01. un oktobra I svētd. procesija ar pieciem Evaņģēlijiem

Brunava

BRUNAVAS SV. JĀŅA KRISTĪTĀJA DRAUDZE
Adrese: Brunava, Bauskas nov., LV-3907
Prāvests: RUĻUKS AGRIS (+ +371 28677846; agriz1@inbox.lv)
Svētā Mise: svētd./svētku d. pl. 9
Draudzes svētku d.: Triju Karaļu d., Baltā svētdiena, Sv. Jāņa Kristītāja svētki (40st.), Dieva apredzības svētki (6.svētd. pēc Vasarsvētkiem)

Daudzeva

DAUDZEVAS misijas punkts 
Adrese: Daudzeva, Daudzevas pag., Aizkraukles nov., LV-5107
Apkalpo: TRAPUČKA ANDREJS (+371 29190359, t.andre@inbox.lv)
Svētā Mise: kontaktēties ar priesteri

Dobele

DOBELES VISSV. TRĪSVIENĪBAS DRAUDZE
Adrese: Baznīcas iela 10a, Dobele, LV-3700
Prāvests: SKREDEĻS PĒTERIS (+ 371 26015072, sac.ulrzac@gmail.com)
Svētā Mise: svētd./svētku d. pl. 11; darbd. pl. 8; sestd. pl. 10
Draudzes svētku d.: Kunga žēlastības (Baltā) svētd., Vissv. Trīsvienības svētd. (40st.), Vissv. Jaunavas Marijas dzimšanas sv. (8.09.)

Dviete

DVIETES SV. STAŅISLAVA DRAUDZE
Adrese: Dviete, Dvietes pag., Ilūkstes nov., LV - 5441
Prāvests: ZAKSIS EDVARDS (+371 26110935, edvards.zaksis@gmail.com) 
Svētā Mise: svētd./svētku d. un darbd. pl. 9 (arī sestd.)
Draudzes svētku d.: Vissv. Jēzus Sirds sv.(40st.), Karmela Dievmātes d. (svētd. pēc 16.07.), Sv. Kazimira d. (svētd. pēc 4.03.), Sv. Staņislava Kostkas d. (svētd. pēc 18.09.)

Eleja

ELEJAS DRAUDZE
Adrese: "Jaunmucenieki", Eleja, Elejas pagasts, Jelgavas novads.
Prāvests: VIZBELIS ARNIS (26466355; avizbelis@inbox.lv)
Svētā Mise: mēneša III svētd. pl. 14

Ērberģe

ĒRBERĢES DRAUDZE
Adrese: Ērberģe, Mazzalves pag., Neretas nov., LV- 5133
Apkalpo: TRAPUČKA ANDREJS (+371 29190359, t.andre@inbox.lv)
Svētā Mise: septembra II sestd. pl. 12

Glūda

GLŪDAS-NĀKOTNES DRAUDZE
Adrese: Nākotne, Glūdas pag., Jelgavas nov., LV-3040 (Dievkalpojumi notiek Mūzikas skolas telpās, Skolas ielā 2)
Prāvests: STEPANOVS ALEKSANDRS (+ 371 26635424; aleksandrs.stepanovs@inbox.lv)
Svētā Mise: mēn. I svētd. pl. 16

Grīva

GRĪVAS SV. JAUNAVAS MARIJAS DRAUDZE
Adrese: Baznīcas ielā 28, Daugavpils, LV- 5401
Prāvests: ROSĻAKS VJAČESLAVS (+ 371 26310861, rosljak@inbox.lv)
Svētā Mise: svētd. pl. 8.30 (LV), 10 (RU) un 12 (PL); svētku d. pl. 8.30 (LV), 12 (PL) un 18 (PL), darbd., sestd. pl. 8
Draudzes svētku d.: sv. Jāzepa d. (10.03.), J. Marijas apmeklēšanas d., J. Marijas dz.d. (40st.), J. Marijas Bezvainīgās ieņemšanas d. (08.12.)

Ilūkste

ILŪKSTES VISSV. J. MARIJAS VĀRDA DRAUDZE
Adrese: Zemgales ielā 1, Ilūkste, Ilūkstes nov., LV- 5447
Prāvest un dekāns: ZVIRGZDIŅŠ INGMĀRS (+371 28873134; ingmars.zvirgzdins@gmail.com)
Vikārs: TRIZNA JANS (+371 27146299)
Svētā Mise: svētd. pl. 8.45 (PL) un 10.30 (LV), svētku d. arī pl. 19 (LV); pirmd.-cet. pl. 8 (LV) un 19 (PL), piektd.-sestd. pl. 9 (LV) un 19 (PL)
Draudzes svētku d.: Zvaigznes d., Sveču d., sv. Jāzepa d., sv. Jura d. (svētd. pēc 23.04.), sv. Antona d. (svētd. pēc 13.06.), Vissv. Altāra Sakramenta oktāvas svētd., Vissv. J. Marijas vārda d. (40st.) (svētd. pēc 8.09.), Rožukroņa Karalienes svētki oktobra II svētd., J. M. Bezvainīgās ieņemšanas sv. 

Janči

JANČU SV. KRUSTA DRAUDZE
Adrese: Janči, Dāviņu pag., Bauskas nov., LV- 3929
Prāvests: BAĻČŪNS ROMUALDS (+371 26109964; rbalcuns@inbox.lv)
Svētā Mise: mēn. pēdējā svētd. pl. 14
Draudzes svētku d.: sv. Krusta paaugstināšanas sv. (sept. III svētd.)

Jaunjelgava

JAUNJELGAVAS SV. KRUSTA DRAUDZE
Adrese: Lāčplēša ielā 4, Jaunjelgava, Jaunjelgavas nov., LV-5134
Apkalpo: TRAPUČKA ANDREJS (+371 29190359, t.andre@inbox.lv)
Svētā Mise: svētd./svētku d. pl. 13
Draudzes svētku d.: sv. Krusta paaugstināšanas sv.

Jēkabpils

JĒKABPILS VISSV. J. MARIJAS DZIMŠANAS DRAUDZE
Adrese: Brīvības iela 105, Jēkabpils, LV-5201
Prāvests: SIĻČONOKS VIKTORS (+371 26386516, padre.vitorio@inbox.lv)
Svētā Mise: svētd. pl. 8.30 (PL) un 11.00, svētku d. pl. 11.00 un 18.00, pirmd., trešd., piektd. pl. 18.00; otrd., cet., sestd. pl. 8.30, mēneša I piektd. arī pl. 8.30 (PL)

Draudzes svētku d.: Vissv. Jaunavas Marijas dzimšanas sv. (40st.), Bezvainīgās ieņemšanas, Šķīstīšanas, Pasludināšanas, Debesīs uzņemšanas sv., Sakramenta sv., sv. apustuļu Pētera un Pāvila sv. un katra mēneša 13.dat. 

Kankaļi

KANKAĻU KAPU KAPELA
Adrese: "Kankaļi", Mazzalves pag., Neretas nov., LV-5133
Apkalpo: TRAPUČKA ANDREJS (+371 29190359, t.andre@inbox.lv)
Svētā Mise: Jāņa Kristītāja sv. (tuvākā sestd.), septembra pēdējā sestd., kapusvētkos pl. 12
Galvenā atlaidu diena: sv. Jāņa Kristītāja d.  

Kumbuļi

KUMBUĻU DRAUDZE (Silenes draudzes filiāle)
Adrese: Kumbuļi, Demenes pag., Daugavpils nov., LV-5442
(Dievkalpojumi notiek „Dieva žēlsirdības" kapelā, kas ierīkota bijušajā bērnudārzā)
Prāvests: TRIZNA JANS (+371 27146299)
Svētā Mise: svētd./svētku d. pl. 12 (PL)

Lamiņi

LAMIŅU SV. JURA DRAUDZE
Adrese: Lamiņi, Pūres pag., Tukuma nov., LV-3124
Prāvests: STEPANOVS ALEKSANDRS (+371 26635424; aleksandrs.stepanovs@inbox.lv)
Svētā Mise: Lieldienās, Ziemassvētkos, Sv. Jura sv. un kapusvētkos pl. 14
Draudzes svētku d.: sv. Jura d. (tuvākajā svētd.)

Līvbērze

LĪVBĒRZES SV. JĀZEPA DRAUDZE
Adrese: Līvbērze, Līvbērzes pag., Jelgavas nov., LV-3014, www.svetajazepacentrs.lv
Prāvests: VIZBELIS ARNIS (+371 26466355;  avizbelis@inbox.lv)
Svētā Mise: mēn.  II un IV svētd. pl. 14
Draudzes svētku d.: sv. Jāzepa, sv. Pētera un Pāvila sv., Dievmātes dzimšanas d. (tuvākā svētd. pēc 08.09.)

Nereta

NERETAS SV. GARA DRAUDZE
Adrese: Kalēju iela 7, Nereta, Neretas nov., LV- 5118
Prāvests: TRAPUČKA ANDREJS (+371 29190359, t.andre@inbox.lv)
Svētā Mise: svētd./svētku d. pl. 9
Draudzes svētku d.: Vasarsvētki, sv. Jāzepa d.,  sv. Antonija no Padujas d. (13.06.)

Penkule

PENKULES DRAUDZE
Adrese: Penkule, Penkules pag., Dobeles nov., LV- 3725
Apkalpo: SKREDEĻS PĒTERIS (+ 371 26015072) 
Svētā Mise: šobrīd nenotiek

Ruba

RUBAS DRAUDZE
Adrese: Rubas pag., Saldus nov., LV-3894
Apkalpo: SKREDEĻS PĒTERIS (+ 371 26015072) 
Svētā Mise: 1x gadā kapusvētkos

Sala

SALAS DRAUDZE
Adrese: Sala, Salas pag., Jēkabpils nov., LV-5230
Dievkalpojumi notiek pašvaldības ēkā
Prāvests: SIĻČONOKS VIKTORS (+371 26386516, padre.vitorio@inbox.lv)
Svētā Misemēneša IV svētdienās plkst. 15:00

Sēlpils

SĒLPILS SV. GARA DRAUDZE
Adrese: Sēlpils, Sēlpils pag., Salas nov., LV-5232
(Dievkalpojumi notiek privātmājā)
Prāvests: SIĻČONOKS VIKTORS (+371 26386516, padre.vitorio@inbox.lv)
Svētā Mise: mēneša V svētdienā pl. 15

Skaistkalne

SKAISTKALNES SV. J. MARIJAS DEBESĪS UZŅEMŠANAS DRAUDZE
Adrese: Slimnīcas iela 2, Skaistkalne, Vecumnieku nov., LV-3924
Prāvests: VĪLAKS JĀNIS OSPPE (+371 63933154, +371 26471142, pauliniesi@inbox.lv)
Svētā Mise: svētd./svētku d. pl. 12; darbd. pl. 18 (ziemā), 20 (vasarā no 1.04.-30.09.)
Draudzes svētku d.: Kaņepenes sv. (aug. I svētd.), Dieva Dzemdētājas sv., Sveču d., sv. Jāzepa d. (19.03.), Dievmātes pasludin. d. (25.03.), Dievmātes debesīs uzņemš. d. (15.08.), Dievmātes dzimšanas sv., Dievmātes ieņemšanas d., katru svētd. adorācija: 10:30-12, katru svētd. novenna Nemitīgās Palīdzības Dievmātei/ ģimeņu Aizbildnei

Staļģene

STAĻĢENES MISIJU PUNKTS
Adrese: Staļģene, Jaunsvirlaukas pag., Jelgavas nov., LV- 3031
(Dievkalpojumi notiek pansionāta kapelā)
Administrators: RUĻUKS AGRIS ( +371 28677846; agriz1@inbox.lv)
Svētā Mise: mēneša pēdējā svētd. pl. 15

Svente

SVENTES VISSV. TRĪSVIENĪBAS DRAUDZE
Adrese: Svente, Sventes pag., Daugvapils nov., LV- 5473
Prāvests: ŠAKALS ROLANDS (+371 29683961; roland.s@inbox.lv)
Svētā Mise: svētd./svētku d. 13 (PL)
Draudzes svētku d.: sv. Jura d., Vissv. Trīsvienības sv., sv. Ercenģeļa Miķeļa d. 

Valle

VALLES misijas punkts
Adrese: Valle, Valles pag., Vecumnieku nov., LV-5106
(Dievkalpojumi notiek Amtmaņu muzeja telpās)
Apkalpo: paulīniešu tēvi no Skaistkalnes (+ 371 63933154, +371 26471142, pauliniesi@inbox.lv)
Svētā Mise: mēn. I sestd. pl. 15

Vecumnieki

VECUMNIEKU DRAUDZE
Adrese: Vecumnieki, Vecumnieku nov., LV-3933 
(Dievkalpojumi notiek svētā Jāņa Pāvila II kapelā) 
Apkalpo: paulīniešu tēvi no Skaistkalnes (+ 371 63933154, +371 26471142, pauliniesi@inbox.lv)
Svētā Mise: svētd. pl. 18

Zalve

ZALVES DRAUDZE
Adrese: Zalve, Zalves pag., Neretas nov., LV-5112
Prāvests: TRAPUČKA ANDREJS (+371 29190359, t.andre@inbox.lv)
Svētā Mise: augusta III sestd. pl. 14 (kapusvētki)

Zasa

ZASAS DRAUDZE
Adrese: Zasa, Zasas pag., Jēkabpils nov., LV-5239 
(Dievkalpojumi notiek lut. bazn.)
Prāvests: SIĻČONOKS VIKTORS (+371 26386516, padre.vitorio@inbox.lv)
Svētā Mise: mēneša II svētdienā pl. 15.00