Rēzeknes - Aglonas diecēze

Rēzekne

RĒZEKNES JĒZUS SIRDS KATEDRĀLE
Adrese: Latgales iela 88, Rēzekne, LV-4601
Bīskaps: BULIS JĀNIS (+ 371 64624403; + 371 29217340; b.ordinarius@inbox.lv)
Prāvests: LONDE AINĀRS (+371 64624522; + 371 28394225; a.londe@inbox.lv)
Svētā Mise: svētd./svētku d. pl. 8, 10 un 12; darbd. pl. 7 un 18

Aglona

AGLONAS VISSVĒTĀKĀS JAUNAVAS MARIJAS DEBESĪS UZŅEMŠANAS BAZILIKA
Adrese: Cirīšu iela 8, Aglona, Aglonas pag., Aglonas nov., LV-5304, ab@aglonasbazilika.lv, www.aglonasbazilika.lv, Facebook: AGLONAS BAZILIKA
Prāvests: ABRICKIS DAUMANTS (+ 371 25911536; + 371 26310874; abrickis.daumants@gmail.com)
Svētā Mise: svētd./svētku d. pl. 10, 12, 19; darbd. pl. 7, 12, 19
Papildinformācija: Tūrisma informācijas centrs, naktsmītnes un Grāmatu galds (atbildīgā Elvīra Ūgaine) + 371 65381109, + 371 29185998, abv@aglonasbazilika.lv; kora skolas direktore Ieva Lazdāne + 371 25911398, aks@aglonasbazilika.lv; Katoļu ģimnāzijas direktore Anita Placinska, + 371 29377165, akg@aglonasbazilika.lv
Pāvesta vizītes Latvijā Informācijas centrs Aglonā: pavestsaglona@inbox.lv, tālr. 25586212

Ambeļi

AMBEĻU SV. JURA DRAUDZE
Adrese: Ambeļi, Ambeļu pag., Daugavpils nov., LV-5438
Prāvests: AGLONIETIS ANDREJS (+ 371 29470188, andeks60@gmail.com)
Svētā Mise: svētd./svētku d. pl. 9; aug. I svētd. kapusvētki pl. 12
Draudzes svētku d.: Sv. Jura, Sv. Pētera un Pāvila sv., Sv. Portiuncula d. (aug. I svētd.)

Andzeļi

ANDZEĻMUIŽAS SV. JĀŅA KRISTĪTĀJA DRAUDZE
Adrese: Andzeļi, Andzeļu pag., Dagdas nov., LV-5696
Prāvests: VOVEROVS JĀNIS (+371 26578624; janissem76@inbox.lv)
Svētā Mise: svētd. pl. 14.30

Asūne

ASŪNES SV. KRUSTA PAGODINĀŠANAS DRAUDZE
Adrese: Asūne, Asūnes pag., Dagdas nov., LV-5676
Prāvests: TURONOKS PĀVELS (+ 371 26373755, pr.turonoks@mail.ru)
Svētā Mise: svētd. pl. 10

Augškalne

AUGŠKALNES SV. ĞIMENES DRAUDZE
Adrese: Augškalne, Ambeļu pag., Daugavpils nov., LV-5438
Prāvests: AGLONIETIS ANDREJS (+ 371 29470188, andeks60@gmail.com)
Svētā Mise: katru II svētd. pl. 14
Draudzes svētku d.: Jēzus Sirds sv., Sv. Ģimenes sv.

Auleja

AULEJAS SV. MARIJAS MAGDALĒNAS DRAUDZE
Adrese: Auleja, Aulejas p.n., Krāslavas nov., LV-5681
Prāvests: BEČS JĀNIS (+371 29378955)
Svētā Mise: svētd. pl. 12, darbd. pl. 8

Balbinova

BALBINOVAS VISSVĒTĀS TRĪSVIENĪBAS DRAUDZE
Adrese: Jubilejas iela 31, Indra, Indras pag., Krāslavas nov., LV-5664
Prāvests: ALFEROVS GENĀDIJS (+ 371 26263061, gennadijs73@inbox.lv)
Svētā Mise: svētd. pl. 12 (PL), mēn. II svētd. LV; darbd. pl. 9 (PL)

Baltinava

BALTINAVAS KUNGA JĒZUS KRISTUS PASLUDINĀŠANAS DRAUDZE
Adrese: Liepu iela 8, Baltinava, Baltinavas pag., Baltinavas nov., LV-4594
Prāvests: PRIKULIS STAŅISLAVS (+371 29839869; pr.stanislavs@inbox.lv)
Svētā Mise: svētd./svētku d. pl. 11.30; darbd. pl. 8

Balvi

BALVU VECO ĻAUŽU PANSIONĀTA KAPELA
Adrese: Celmene, Kubuļu pag., Balvu nov., LV-4566
Apkalpo: KLUŠS MĀRTIŅŠ (+ 371 26388774, katolis.balvi@inbox.lv)
Svētā Mise: svētd. pl. 14 (2x mēnesī)

Beresne

BERESNES VISSVĒTĀS JAUNAVAS MARIJAS DZIMŠANAS DRAUDZE
Adrese: "Baznīca", Beresņi, Svariņu pag., Dagdas nov., LV-5698
Prāvests: SPRUKTS ANDRIS (26472466; spruktsa@inbox.lv). 
Svētā Mise: svētd. pl. 11.00

Bērzgale (Aglonas dekanātā)

BĒRZGALES DIEVA APREDZĪBAS DRAUDZE
Adrese: Bērzgale, Aglonas pag., Aglonas nov., LV-5304
Prāvests: ABRICKIS DAUMANTS (+ 371 25911536; + 371 26310874; abrickis.daumants@gmail.com)
Svētā Mise: mēneša I un III svētd.
Draudzes svētku d.: Karmela Dievmātes atlaidas

Bikava (Gaigalava)

BIKAVAS VISSVĒTĀS JĒZUS SIRDS DRAUDZE
Adrese: Miera iela 2, Gaigalava, Gaigalavas pag., Rēzeknes nov., LV-4618, www.bikavasdraudze.mozello.lv
Reģ. Nr: 90001184861, konta Nr: LV70PARX0016851910001
Prāvests: VĪGULIS IVARS PĀVILS (+371 26649317, ivarsvigulis2@inbox.lv)
Svētā Mise: svētd. pl. 11:30; darbd. pl. 9

Briģi

BRIĢU VISSVĒTĀS TRĪSVIENĪBAS DRAUDZE
Adrese: Briği, Briğu pag., Ludzas nov., LV-5707
Prāvests: KUPČS JĀNIS (+371 26516714)
Svētā Mise: svētd./svētku d. pl. 8

Bukmuiža (Ezernieki)

BUKMUIŽAS SV. LUDVIĶA DRAUDZE
Adrese: "Baznīca", Ezernieki, Ezernieku pag., Dagdas nov., LV-5692
Prāvests: SPRUKTS ANDRIS (+371 26472466; spruktsa@inbox.lv)
Svētā Mise: svētd. pl. 9:00

Ciskādi

CISKĀDU SV. JĀŅA KRISTĪTĀJA DRAUDZE
Adrese: Ciskādi, Sakstagala pag., Rēzeknes nov., LV-4638
Prāvests: PETROVSKIS IMANTS (+371 29357792; imantspetr@inbox.lv)
Svētā Mise: svētd./svētku d. pl. 12; darbd. pl. 7.30

Daugavpils

DAUGAVPILS JĒZUS SIRDS DRAUDZE
Adrese: Baložu iela 3, Daugavpils, LV-5421, www.jsdraudze.lv, Facebook: Daugavpils-Jezus-Sirds-Romas-katolu-draudze
Prāvests: ŠEVELS ANDRIS, MIC (+ 371 65448603; + 371 29225012; andmic@inbox.lv)
Svētā Mise: svētd. pl. 10 (PL), 12 (LV), 15 (RU); pirmd. pl. 7.30 (LV), 18.30 (LV) otrd. 18.30 (PL), trešd. 18.30 (LV), cet. 7.30 (LV) un 18.30 (PL), piektd. 18.30 (LV), sestd. 7.30 (PL) un 18.30 (LV). Mēn. 11. dat. pl. 18.30 (Lurdas Dievmātes godam) un 13. dat. (Fatimas Dievmātes godam), Vissv. Sakramenta adorācija: otrd.-sestd. pl. 17.30, cet. visu dienu un svētd. starp dievkalp.
Draudzes svētku d.: Vissv. Jēzus Sirds sv., sv. Terēzes no Bērna Jēzus sv. (01.10.)

Daugavpils

DAUGAVPILS VISSV. JAUNAVAS MARIJAS BEZVAINĪGĀS IEŅEMŠANAS DRAUDZE
Adrese: A. Pumpura iela 11a, Daugavpils, LV-5404, www.ddmd.lv, Facebook: DaugavpilsDievmatesdraudze
Svētā Mise: svētd. pl. 9.30, 12, 16 un 18 (ziemā) vai 19 (vasarā); darbd. pl. 6.20, 7, 17.30 (ziemā) vai 19 (vasarā)

Dubna

DUBNAS VISSVĒTĀS JĒZUS SIRDS DRAUDZE
Adrese: Dubna, Dubnas pag., Daugavpils nov., LV-5443
Prāvests: AGLONIETIS ANTONS (+371 29155921; aonton@apollo.lv)
Svētā Mise: sestd. pl. 10.00

Feimaņi

FEIMAŅU SV. JĀŅA KRISTĪTĀJA DRAUDZE
Adrese: Feimaņi, Feimaņu pag., Rēzeknes nov., LV-4623
Prāvests: BROKS RINALDS (+ 371 29179427, Rinaldam@inbox.lv)
Svētā Mise: svētd. pl. 14

Indrica

INDRICAS SV. JĀŅA KRISTĪTĀJA DRAUDZE
Adrese: Lielindrica, Kalniešu pag., Krāslavas nov., LV-5660
Prāvests: ALFEROVS GENĀDIJS (+ 271 26263061, gennadijs73@inbox.lv)
Svētā Mise: svētd./svētku d. pl. 10 (PL)

Istra

ISTRAS JAUNAVAS MARIJAS BEZVAINĪGĀS IEŅEMŠANAS DRAUDZE
Adrese: Istra, Istras pag., Ludzas nov., LV-5748
Prāvests: MOZGA ARTURS (+371 25978978; sacerdosarturs@inbox.lv)
Svētā Mise: svētd./svētku d. pl. 14.30

Īdeņa

ĪDEŅA
Adrese: Īdeņas ciems, Nagļu pag., Rēzeknes nov., LV-4631
Apkalpo: VĪGULIS IVARS PĀVILS (+ 371 26649317, ivarsvigulis2@inbox.lv)
Svētā Mise: mēn. I svētd. pl. 9:30

Jaunstrūžāni

JAUNSTRŪŽĀNU kapela
Adrese: Strūžāni, Stružānu pag., Rēzeknes nov., LV-4643
Kontaktadrese: "Baznīca", Dricāni, Dricānu pag., Rēzeknes nov., LV-4615
Apkalpo: LAURECKIS MĀRIS (+ 371 29214848; marislaureckis@gmail.com)
Svētā Mise: mēn. II piektd. pl. 10

Kaunata

KAUNATAS VISSVĒTĀS JAUNAVAS MARIJAS APMEKLĒŠANAS DRAUDZE
Adrese: Kaunata, Kaunatas pag., Rēzeknes nov., LV-4622
Prāvests: BROKS HARALDS (+ 371 29751333; magnus_grec@inbox.lv)
Svētā Mise: svētd. pl. 11; darbd. pl. 8

Konstantinova

KONSTANTINOVAS SV. KRUSTA PAAUGSTINĀŠANAS lūgšanu vieta
Adrese: Konstantinova, Konstantinovas pag., Dagdas nov., LV-5680
Prāvests: ODIŅŠ PĀVELS (+371 29583026, pavulsodins@inbox.lv)
Svētā Mise: mēn. III svētd. pl. 16.00 (oktobris-aprīlis)

Krišjāņi

KRIŠJĀŅU SV. JĀŅA KRISTĪTĀJA DRAUDZE
Adrese: Krišjāņi, Krišjāņu pag., Balvu nov., LV-4574
Prāvests: MISJŪNS OĻĢERTS (+ 371 26663811; olgerto@inbox.lv)
Svētā Mise: mēn. II un IV svētd. pl. 13

Kuprava

KUPRAVAS SV. IGNĀCIJA NO LOJOLAS DRAUDZE
Adrese: Kuprava, Kupravas pag., Viļakas nov., LV-4582
Prāvests: SKUTELS GUNTARS (+371 29522542, gunsk@inbox.lv)
Vikārs: ŠNEVEĻS FĒLIKSS (+371 27879464, felix.sac@inbox.lv)
Svētā Mise: svētd. pl. 12 

Lauderi

LAUDERU lūgšanu vieta
Adrese: Lauderi, Lauderu pag., Zilupes nov., LV-5722
(Dievkalpojumi notiek bijušā dispečeru mājā)
Apkalpo: KUPČS JĀNIS (+ 371 65724715; + 371 26516714)
Svētā Mise: svētd./svētku d. pl. 10

Līksna

LĪKSNAS VISSVĒTĀS JĒZUS SIRDS DRAUDZE
Adrese: Vaikuļāni, Līksnas pag., Daugavpils nov., LV-5456, http://katolis.mozello.lv
Prāvests: ANDŽEJS LAPINSKIS (+371 25964842, andzejsl@hotmail.com)
apkalpo Daugavpils Sv. Pētera ķēdēs draudzes priesteri (+371 29779498).
Svētā Mise: svētd./svētku d.pl. 9:30; darbd. pl. 8.

Ludvikova

LUDVIKOVAS SV. AGATES DRAUDZE
Adrese: Ludvikova, Skaistas pag., Krāslavas nov., LV-5671
Prāvests: ODIŅŠ PĀVELS (+371 29583026, pavulsodins@inbox.lv)
Svētā Mise: mēn. III svētd. pl. 16.00 (maijs-septembris)

Lūznava

LŪZNAVAS muižas kapela
Adrese: Pils iela 8, Lūznava, Rēzeknes nov., LV-4627
Apkalpo: LONDE AINĀRS (64624522, 26988011, a.londe@inbox.lv) un FILIPENOKS VITĀLIJS (+371 29593089; witalius2@inbox.lv)
Svētā Mise: svētd. pl. 14

Malnava (Kārsava)

MALNAVAS ROŽUKROŅA DIEVMĀTES DRAUDZE
Adrese: Malnavas iela 6, Kārsava, Malnavas pag., Kārsavas nov., LV-5717, http://bazneica.lv
Prāvests: KLIMONS RINGOLDS (+ 371 29243655; ringoldkl@inbox.lv)
Svētā Mise: svētd./svētku d. pl. 9 un 11; darbd. pl. 8

Nagļi

NAGĻU SV. JĀŅA KRISTĪTĀJA DRAUDZE
Adrese: Nagļi, Nagļu pag., Rēzeknes nov., LV-4631
Prāvests: STANKĒVIČS RINALDS MIC (+ 371 26572230; vicepostulators@inbox.lv)
Svētā Mise: mēn. II un IV svētd. pl. 10

Nautrēni

NAUTRĒNU JAUNAVAS MARIJAS BEZVAINĪGĀS IEŅEMŠANAS DRAUDZE
Adrese: Rogovka, Nautrēnu pag., Rēzeknes nov., LV-4652
Prāvests: KRAVALIS JURIS (+ 371 26597399, krava7@gmail.com)
Svētā Mise: svētd. pl. 10; darbd. un svētku d. pl. 8

Nīdermuiža

NĪDERMUIŽAS KUNGA JĒZUS APSKAIDROŠANĀS DRAUDZE
Adrese: Nīdermuiža, Pelēču pag., Preiļu nov., LV-5320
Prāvests: AGLONIETIS ANTONS (+371 29155921; aonton@apollo.lv)
Svētā Mise: svētd./svētku d. pl. 10

Ostrone

OSTRONES SV. ALOIZA DRAUDZE
Adrese: Ustroņi, Sokolku pag., Viļānu nov., LV-4640
Prāvests: STANKĒVIČS RINALDS MIC (+ 371 26572230; vicepostulators@inbox.lv)
Svētā Mise: mēn. IV svētd. pl. 14

Pasiene

PASIENES SV. DOMINIKA DRAUDZE
Adrese: Pasiene, Pasienes pag., Zilupes nov., LV-5732
Prāvests: KUPČS JĀNIS (+371 26516714)
Svētā Mise: svētd. pl. 12. Katra mēn. 26. dat. adorācija pl. 11, Svētā Mise pl. 12 Dievmātes godam, pēc Mises slimnieku svētība
Draudzes svētku d.: Vissv. Jaunavas Marijas – Laba Padoma Dievmātes svētki (26.04.)

Piedruja

PIEDRUJAS JAUNAVAS MARIJAS DEBESĪS UZŅEMŠANAS DRAUDZE
Adrese: Piedruja, Piedrujas pag., Krāslavas nov., LV-5662
Prāvests: VOROŅECKIS EDUARDS (65623939; 29816995; eduardsvoroneckis@inbox.lv)
Svētā Mise: svētd./svētku d. pl. 13.30 
Draudzes svētku d.: Kunga Pasludināšanas sv., Sv. Pētera un Pāvila sv., Kunga Kristus pārveidošanās sv., J.M. Debesīs uzņemšanas sv., Krusta paaugst. sv., Rožukroņa sv., B.J.Marijas ieņemšanas sv.

Pilcene

PILCENES SV. ANTONA DRAUDZE
Adrese: "Pilcenes baznīca", Piļcine, Dricānu pag., Rēzeknes nov., LV-4615
Kontaktadrese: "Baznīca", Dricāni, Dricānu pag., Rēzeknes nov., LV-4615
Prāvests: LAURECKIS MĀRIS (+371 29214848; marislaureckis@gmail.com)
Svētā Mise: mēn. I svētd. pl. 13

Preiļi

PREIĻU JAUNAVAS MARIJAS DEBESĪS UZŅEMŠANAS DRAUDZE
Adrese: Aglonas iela 1a, Preiļi, LV-5301
Prāvests: STEPIŅŠ JĀNIS (+ 371 65322801; + 371 26464014, bazneica@preili.lv)
Svētā Mise: svētd. pl. 9, 12; svētku d. pl. 9, 12, 19; darbd. pl. 7.30 un 17.30 (ziemā) vai 19 (vasarā)

Pustiņa (Robežnieki)

PUSTIŅAS JAUNAVAS MARIJAS DEBESĪS UZŅEMŠANAS DRAUDZE
Adrese: Baznīcas iela 10, Robežnieki, Robežnieku pag., Krāslavas nov., LV-5666
Prāvests: TURONOKS PĀVELS (+ 371 26373755, pr.turonoks@mail.ru)
Svētā Mise: svētd./svētku d. pl. 12; darbd. pl. 8

Pušmucova

PUŠMUCOVAS JAUNAVAS MARIJAS PASLUDINĀŠANAS DRAUDZE
Adrese: Pušmucova, Pušmucovas pag., Ciblas nov., LV-5742
Prāvests: JUSTS ANTONS (+371 26106909, justs@hotmail.lv)
Svētā Mise: svētd./svētku d. pl. 14
Draudzes svētku d.: J.M.pasludināšanas sv., J.Kristus kristīšanas sv.

Raipole

RAIPOLES SV. JĀŅA KRISTĪTĀJA DRAUDZE
Adrese: p.n. Raipole, Nirzas pag., Ludzas nov., LV-5736
Prāvests: MOZGA ARTURS (+371 25978978; sacerdosarturs@inbox.lv)
Svētā Mise: svētd. pl. 10; darbdienās pl. 17 (vasaras laikā no maija līdz oktobrim pl. 18), sestd. pl. 9

Rikava

RIKAVAS DIEVA APREDZĪBAS DRAUDZE
Adrese: Rikava, Rikavas pag., Rēzeknes nov., LV-4648
Prāvests: STANKĒVIČS RINALDS MIC (; + 371 2657223; vicepostulators@inbox.lv)
Svētā Mise: mēn. I un III svētd. pl. 11.30

Rudzāti

RUDZĀTU SV. JĒKABA DRAUDZE
Adrese: Parka iela 1, Rudzāti, Rudzātu pag., Līvānu nov., LV-5328
Prāvests: BĒĶIS VILHELMS (+ 371 29122201, rudzatubz@inbox.lv)
Svētā Mise: svētd. pl. 10; darbd. pl. 8

Rundēni

RUNDĒNU SV. KRUSTA PAAUGSTINĀŠANAS DRAUDZE
Adrese: Rundēni, Ludzas nov., LV-5739
Prāvests: MOZGA ARTŪRS (+371 25978978; sacerdosarturs@inbox.lv)
Svētā Mise: svētd./svētku d. pl. 13

Rušona

RUŠONAS SV. ERCEŅĞEĻA MIĶEĻA DRAUDZE
Adrese: Rušona, Rušonas pag., Riebiņu nov., LV-5329
Prāvests: ABRICKIS DAUMANTS (+ 371 25911536; + 371 26310874; abrickis.daumants@gmail.com)
Svētā Mise: mēn. I un III svētd.

Sarkaņi

SARKAŅU JAUNAVAS MARIJAS BEZVAINĪGĀS IEŅEMŠANAS DRAUDZE
Adrese: Sarkaņi, Lendžu pag., Rēzeknes nov., LV-4625
Prāvests: JONĀNS ANDRIS (+371 28345990; andrisjonans@inbox.lv)
Svētā Mise: svētd. pl. 12

Smelteri

SMELTERU lūgšanu vieta
Adrese: Smelteri, Saunas pag., Preiļu nov., LV-5326
(Dievkalpojumi notiek lūgš. namā)
Apkalpo: BERNĀNS AIGARS (+371 29516867; pienini21@tvnet.lv)
Svētā Mise: mēn. II un IV svētd. pl. 10; mēn. I piektd. pl. 10

Sprukti

SPRUKTU SV. ANTONA DRAUDZE
Adrese: Sprukti, Naujienes pag., Daugavpils nov., LV-5462
Prāvests: RACIŅŠ PĀVILS (+ 371 26790362, pavelsracins@inbox.lv)
Svētā Mise: svētd. pl. 12

Stirniene

STIRNIENES SV. LAURENCIJA DRAUDZE
Adrese: Stirniene, Varakļānu pag., Varakļānu nov., LV-4837, http://www.stirnienesbaznica.lv
Prāvests: PETROVSKIS VIKTORS (+371 28277839; petrovskisv@inbox.lv)
Svētā Mise: svētd./svētku d. pl. 13.00
Draudzes svētku d.: sv. Laurencija d., sv. Antona d., Skapulāra Dievmātes, Dievmātes dzimšanas sv.

Strūžāni

STRŪŽĀNU VISSVĒTĀS TRĪSVIENĪBAS DRAUDZE
Adrese: Vecstrūžāni, Gaigalavas pag., Rēzeknes nov., LV-4649
Apkalpo: VĪGULIS IVARS PĀVILS (+371 26649317, ivarsvigulis2@inbox.lv)
Svētā Mise: svētd. pl. 14

Tilža

TILŽAS SV. JĀZEPA DRAUDZE
Adrese: Raiņa iela 19, Tilža, Balvu nov., LV-4572
Apkalpo: PRIKULIS STAŅISLAVS (+371 29839869; pr.stanislavs@inbox.lv)
Svētā Mise: svētd. pl. 14.30
Draudzes svētku d.: Sv. Jāzepa sv., Sv. Aloizija d. (21.06.), Kristus Karaļa sv. 

Varakļāni

VARAKĻĀNU JAUNAVAS MARIJAS DEBESĪS UZŅEMŠANAS DRAUDZE
Adrese: Rīgas iela 2, Varakļāni, Varakļānu nov., LV-4838
Prāvests: MIKŠTO ČESLAVS (+ 371 29771895; czeslavs@yahoo.pl; skype: valgese)
Svētā Mise: svētd. pl. 9 un 11; darbd. pl. 8
Draudzes svētku d.: Sv. Viktora d., Baltā svētd., Sv. Aloiza sv., Rožukroņa sv. (40st. atlaidas), Bezv. J.M. ieņemšanas sv. (40st. atlaidas), 3 dienas ap 15.aug. (40st. atlaidas)

Vidsmuiža

VIDSMUIŽAS SVĒTĀ GARA DRAUDZE
Adrese: Galēnu pag., Riebiņu nov., LV-5311
Prāvests: AIVARS KURSĪTIS (+ 371 29429028; aivarskursitis@inbox.lv)
Svētā Mise: svētd./svētku d. pl. 13; pirmd., sestd. 8; otrd., tr., cet., pkt., 19

Viļāni

VIĻĀNU SV. ERCEŅĞEĻA MIĶEĻA DRAUDZE
Adrese: Kultūras lauk. 6, Viļāni, Viļānu nov., LV-4650, www.mariani.lv
Prāvests: STANKĒVIČS RINALDS MIC (+ 371 26572230; vicepostulators@inbox.lv)
Svētā Mise: svētd./svētku d. pl. 9, 12; darbd. pl. 7.30, 16; mēn. 11.dat. pl. 12 (slimnieku svēt.); mēn. 13. dat. pl. 18 (Fatimas dievkalp.), adorāc. pl. 16

Zilupe

ZILUPES JĒZUS SIRDS DRAUDZE
Adrese: Skolas iela 12, Zilupe, Zilupes nov., LV-5751
Prāvests: KUPČS JĀNIS (+371 26516714)
Svētā Mise: svētd./svētku d. pl. 15; darbd. pl. 20 (vasarā) vai 18 (ziemā)

Zosna

ZOSNAS SV. ERCEŅĞEĻA MIĶEĻA DRAUDZE
Adrese: Zosna, Lūznavas pag., Rēzeknes nov., LV-4627
Prāvests: BROKS HARALDS (+ 371 29751333; magnus_grec@inbox.lv)
Svētā Mise: mēn. I un III svētd. pl. 14.15

Rēzekne

RĒZEKNES SĀPJU DIEVMĀTES DRAUDZE
Adrese: Atbrīvošanas aleja 87, Rēzekne, LV-4601, www.mariani.lv
Prāvests: KAŠS DAINIS MIC (+371 26439743; dkass@inbox.lv)
Svētā Mise: svētd. pl. 8, 10 un 18; darbd. pl. 7 un 18

Aizpūre

AIZPŪRES VISSVĒTĀKĀS JAUNAVAS MARIJAS - TICĪGO PALĪDZĪBAS DRAUDZE
Adrese: Dolgošeji, Līdumnieku pag., Ciblas nov., LV-5719
Prāvests: JUSTS ANTONS (+371 26106909, justs@hotmail.lv)
Svētā Mise: mēn. pēd. svētd. pl. 9

Andrupene

ANDRUPENES VISSVĒTĀKĀS JAUNAVAS MARIJAS SKAPULĀRA KARALIENES DRAUDZE
Adrese: Dagdas iela 7, Andrupene, Andrupenes pag., Dagdas nov., LV-5687
Prāvests: VOVEROVS JĀNIS (+ 371 65652287; + 371 26578624; janissem76@inbox.lv)
Svētā Mise: svētd. /svētku d. pl. 12; darbd. pl. 8
Draudzes svētku d.: Sv. Kazimira d. (svētd. pēc 04.03.), Sv. Pētera un Pāvila sv. (29.06.), Skapulāra Dievmātes sv. (svētd. pēc 16.07.), Vissv. J. Marijas uzņemš. debesīs (svētd. pēc 15.08.), Sv. Franciska no Asīzes stigmatu piem. (17.09.), Rožukroņa Karalienes sv. (okt. I svētd.)

Arendole

ARENDOLES DIEVMĀTES DRAUDZE
Adrese: Arendole, Rožkalnu pag., Vārkavas nov., LV-5325
Prāvests: AGLONIETIS ANTONS (+371 29155921; aonton@apollo.lv)
Svētā Mise: svētd. pl. 14
Draudzes svētku d.: sv. Marijas Magdalēnas d. (22.07.); Vissv. J. Marijas Rožukroņa Karalienes sv. (oktobra II sv.)

Atašiene

ATAŠIENES SĀPJU DIEVMĀTES DRAUDZE
Adrese: Atašiene, Atašienes pag., Krustpils nov., LV-5211
www.draugiem.lv/atasieneskatolubaznica
Prāvests: NAGLIS VIKTORS (+371 65230322, +371 26663670, naglaq@gmail.com)
Svētā Mise: svētd. pl. 9, svētku d. pl. 12
Draudzes svētku d.: Sāpju Dievmātes, Debesbraukšanas sv., Sv. Annas d., Sv. Kārļa Boromeja d.

Augustova

AUGUSTOVAS SV. ELIZABETES DRAUDZE
Adrese: Lazdukalna pag., Rugāju nov., LV-4577
Prāvests: MISJŪNS OĻĢERTS (+ 371 26663811, olgerto@inbox.lv)
Svētā Mise: mēn. I un III svētd. pl. 12

Ārdava

ĀRDAVAS KRISTUS KARAĻA DRAUDZE
Adrese: Ārdava, Pelēču pag., Preiļu nov., LV-5329
Prāvests: AGLONIETIS ANTONS (+371 29155921; aonton@apollo.lv)
Svētā Mise: mēn. I svētd. pl. 8.30

Balta

BALTAS SV. ERCEŅĢEĻA MIĶEĻA KAPELA
Adrese: Jaundome, Ezernieku pag., Dagdas nov., LV-5692
Apkalpo: ODIŅŠ PĀVELS (+371 29583026, pavulsodins@inbox.lv)
Svētā Mise: kontaktēties ar priesteri

Balvi

BALVU VISSVĒTĀS TRĪSVIENĪBAS DRAUDZE
Adrese: Baznīcas iela 1, Balvi, LV-4501
Prāvests: KLUŠS MĀRTIŅŠ (+ 371 26388774, katolis.balvi@inbox.lv)
Svētā Mise: svētd. pl. 8, 11; darbd. pl. 7:30, sestd. pl. 19 (jūn.-aug.) vai 18 (sept.-maijs)

Barkava

BARKAVAS SV. STAŅISLAVA DRAUDZE
Adrese: Parka iela 5, Barkava, Barkavas pag., Madonas nov., LV-4834
Prāvests: PETROVSKIS VIKTORS (+371 28277839; petrovskisv@inbox.lv)
Svētā Mise: svētd. pl. 10,, pirmd., otrd., trešd., piektd., sestd. pl. 7.30 un cet. pl. 18.00

Draudzes svētku d.: Jēzus Vārda, Sv. Staņislava bīskapa mocekļa, Sv. Antona, Sv. Pētera un Pāvila 40. st., Sv. Annas, Dievmātes Dzimšanas, Sv. Terēzes, Visu Svēto Diena.

Bērzgale

BĒRZGALES SV. ANNAS DRAUDZE
Adrese: Rītupes iela 9, Bērzgale, Rēzeknes nov., LV-4612
Prāvests: JONĀNS ANDRIS (+371 28345990; andrisjonans@inbox.lv)
Svētā Mise: svētd. pl. 10; darbd. pl. 8

Bērži

BĒRŽU SV. ANNAS DRAUDZE
Adrese: Bērži, Bērzpils pag., Balvu nov., LV-4576
Prāvests: MISJŪNS OĻĢERTS (+ 371 26663811; olgerto@inbox.lv)
Svētā Mise: I un III mēn. svētd. pl. 9.30; II un IV mēn. svētd. pl. 10

Borovka

BOROVKAS DIEVMĀTES DRAUDZE
Adrese: Borovka, Ūdrīšu pag., Krāslavas nov., LV-5651
Prāvests: BRŪVERS GUNTIS (+371 28856787; bruvers-g@inbox.lv)
Svētā Mise: svētd./svētku d. pl. 13

Brodaiži

BRODAIŽU KUNGA JĒZUS APSKAIDROŠANĀS DRAUDZE
Adrese: Brodaiži, Pilda, Ņukšu pag., Ludzas nov., LV-5730
Prāvests: ABRICKIS ROLANDS ( +371 26171746; rolandsabrickis@gmail.com)
Svētā Mise: mēn. III svētd. pl. 12

Cibla (Eversmuiža)

EVERSMUIŽAS SV. ANDREJA DRAUDZE
Adrese: Cibla, Ciblas pag., Ciblas nov., LV-5709
Prāvests: JUSTS ANTONS (+ 371 26106909, justs@hotmail.lv)
Svētā Mise: svētd. pl. 11; darbd. pl. 18
Draudzes svētku d.: Sv. Andreja sv.

Dagda

DAGDAS VISSVĒTĀS TRĪSVIENĪBAS DRAUDZE
Adrese: Alejas iela 2, Dagda, Dagdas pag., Dagdas nov., LV-5674
Prāvests: ODIŅŠ PĀVELS (+371 29583026, pavulsodins@inbox.lv)
Svētā Mise: svētd./svētku d. pl. 10.30; darbd. pl. 18 (ziemā) un 19 (vasarā)

Daugavpils

DAUGAVPILS SV. PĒTERA ĶĒDĒS DRAUDZE
Adrese: Rīgas iela 39, Daugavpils, LV-5401, Facebook: https://www.facebook.com/DaugavpilsDekanataCentrs/
Prāvests: SIVICKIS MIHAILS (+ 371 65420583, +371 29816406, + 371 28677608; michaell@inbox.lv)
Svētā Mise: svētd./svētku d. pl. 9.30, 12, 18; darbd. pl. 7, 18; mēn. 11. dat. pl. 18 Lurdas Dievmātes godam un 13. dat. pl. 18 Fatimas Dievmātes godam.
Draudzes svētku d.: Vissv. J. Marijas Dieva Mātes sv.  (01.01.); Kunga Pasludināšanas sv. (25.03.); Kunga Debeskāpšanas sv. (40. d. pēc Lieldienām); Svētā Gara nosūtīšanas sv. (50. d. pēc Lieldienām); sv. Antona no Padujas d. (13.06.); sv. Pētera un Pāvila sv. (29.06.); sv. Pētera ķēdēs 40 st. atlaidas (31.07., 01.-02.08.); Vissv. J. Marijas debesīs uzņemšanas sv. (15.08.); sv. Franciska no Asīzes d. (04.10.); Vissv. J. Marijas Rožukroņa Karalienes sv. (oktobra II sv.); Vissv. J. Marijas Bezvainīgās ieņemšanas sv. (08.12.).

Dricāni

DRICĀNU SVĒTO APUSTUĻU SIMEONA UN JŪDAS DRAUDZE
Adrese: "Baznīca", Dricāni, Dricānu pag., Rēzeknes nov., LV-4615, http://dricanudraudze.mozello.lv/
Prāvests: LAURECKIS MĀRIS (+ 371 29214848; marislaureckis@gmail.com)
Svētā Mise: svētd. pl. 9.30; darbd. pl. 8, pirmd. pl. 16.30

Dukstigals

DUKSTIGALA JAUNAVAS MARIJAS DRAUDZE
Adrese: Čornajas pag., Rēzeknes nov., LV-4617
Prāvests: KAŠS DAINIS MIC (+371 26439743; dkass@inbox.lv)
Svētā Mise: mēn. I un III svētd. pl. 13

Ilzeskalns

ILZESKALNA KAPELA
Adrese: Ilzeskalns, Ilzeskalna pag., Rēzeknes nov., LV-4619
Apkalpo: KRAVALIS JURIS (+ 371 26597399, krava7@gmail.com)
Svētā Mise: 1 x mēn. pl. 12 (kontaktēties ar priesteri)

Istalsna

ISTALSNAS SV. STAŅISLAVA DRAUDZE
Adrese: Istalsna, Istalsnas pag., Ludzas nov., LV-5716
Prāvests: ABRICKIS ROLANDS ( +371 26171746; rolandsabrickis@gmail.com)
Svētā Mise: svētd. pl. 12 (izņemot mēn. III svētd.)

Izvalta

IZVALTAS SV. ANNAS DRAUDZE
Adrese: Izvalta, Izvaltas pag., Krāslavas nov., LV-5652
Prāvests: BRŪVERS GUNTIS (+371 28856787; bruvers-g@inbox.lv)
Svētā Mise: svētd./svētku d. pl. 11; darbd. pl. 8

Jasmuiža

JASMUIŽAS SV. KRUSTA PAGODINĀŠANAS DRAUDZE
Adrese: Aizkalnes pag., Preiļu nov., LV-5305
Prāvests: PUJATS ONUFRIJS (+ 371 29223505)
Svētā Mise: svētd. pl. 10
Draudzes svētku d.: Vasarsvētki, Sv. Krusta pagodināšanas sv., Kristus Karaļa sv., Sv. Jura d. - tuvākā svētd.

Kalupe

KALUPES VISSVĒTĀKĀ ALTĀRA SAKRAMENTA DRAUDZE
Adrese: Dzirnavu iela 1, Kalupe, Kalupes pag., Daugavpils nov., LV-5450, http://kalupesdraudze.wordpress.com
Prāvests: AGLONIETIS ANTONS (+371 29155921; aonton@apollo.lv)
Svētā Mise: svētd./svētku d. pl. 12.30

Kombuļi

KOMBUĻU SV. JĀZEPA DRAUDZE
Adrese: Kombuļi, Kombuļu pag., Krāslavas nov., LV-5656
Prāvests: BEČS JĀNIS (+ 371 29378955)
Svētā Mise: svētd. pl. 10

Krāslava

KRĀSLAVAS SV. LUDVIKA DRAUDZE
Adrese: Baznīcas iela 2A, Krāslava, Krāslavas nov., LV-5601
Facebook: Kraslavas-sv-Ludvika-Romas-katolu-draudze
Prāvests: VOROŅECKIS EDUARDS (+ 371 65623939; +371 29816995; eduardsvoroneckis@inbox.lv)
Svētā Mise: svētd. pl. 8 (RU), 9.15, 11.30; darbd. pl. 7, 18

Krustpils

KRUSTPILS VISSVĒTĀS TRĪSVIENĪBAS DRAUDZE
Adrese: Kalna iela 33, Jēkabpils, LV-5202
Prāvests: NAGLIS VIKTORS (+371 65230322, +371 26663670, naglaq@gmail.com)
Svētā Mise: svētd. pl. 12; darbd. pl. 18
Draudzes svētku d.: Sv. Trīsvienības sv., Triju Ķēniņu d., Nemitīgās Palīdzības Dievmātes sv.

Landskorona (Šķaune)

LANDSKORONAS VISSVĒTĀS TRĪSVIENĪBAS DRAUDZE
Adrese: "Liellauki", Šķaune, Šķaunes pag., Dagdas nov., LV-5695
Prāvests: SPRUKTS ANDRIS (26472466spruktsa@inbox.lv)
Svētā Mise: svētd./svētku d. pl. 13:30; darbd. pl. 8
Draudzes svētku d.: Lurdas dievkalp. katra mēn. 11.dat. pl. 10

Liepna

LIEPNAS SV. JĀŅA KRISTĪTĀJA DRAUDZE
Adrese: Liepna, Liepnas pag., Alūksnes nov., LV-4354
Prāvests: SKUTELS GUNTARS (+371 29522542, gunsk@inbox.lv)
Svētā Mise: svētd. pl. 14

Līvāni

LĪVĀNU SV. ERCEŅĞEĻA MIĶEĻA DRAUDZE
Adrese: Baznīcas iela 19, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316, http://katolis.mozello.lv, Facebook: LivanuRKD
Prāvests: SMIRNOVS JĀNIS (+371 26493629; pr.janis@inbox.lv) 
Svētā Mise: svētd./svētku d. pl. 9 un 11.30; darbd. pl. 8, otrd., cet. arī pl. 18, I mēn. piektd. pl. 10.

 

Ludza

LUDZAS JAUNAVAS MARIJAS DEBESĪS UZŅEMŠANAS DRAUDZE
Adrese: Baznīcas iela 54, Ludza, LV-5701
Prāvests: KOLNS JĀNIS (+371 29331054; cum@inbox.lv)
Svētā Mise: svētd. pl. 9 un 11; pirmd., trešd., piektd., sestd. pl. 8, otrd., cet. pl. 18; mēn. I piektd., sestd. pl. 10

Madaliena (Jersika)

JERSIKAS-MADALIENAS SV. MARIJAS MAGDALĒNAS DRAUDZE
Adrese: Gospari, Jersikas pag., Līvānu nov., LV-5315, http://katolis.mozello.lv
Prāvests: ANDŽEJS LAPINSKIS (+371 25964842, andzejsl@hotmail.com)
Svētā Mise: svētd./svētku d. pl. 14

Mežvidi

MEŽVIDU SKAPULĀRA DIEVMĀTES DRAUDZE
Adrese: Mežvidi, Mežvidu pag., Kārsavas nov., LV-5725
Prāvests: KRAVALIS JURIS (+ 371 26597399, krava7@gmail.com)
Svētā Mise: 2 x mēn. (kontaktēties ar priesteri)

Naujene (Jezupova)

JEZUPOVAS SV. PĒTERA UN SV. PĀVILA DRAUDZE
Adrese: Jezupova, Naujienes pag., Daugavpils nov., LV-5462
Prāvests: RACIŅŠ PĀVILS (+ 371 26790362, pavelsracins@inbox.lv)            
Svētā Mise: svētd./svētku d. pl. 10; darbd. pl. 8

Nīcgale

NĪCGALES DIEVMĀTES DZIMŠANAS DRAUDZE
Adrese: Buivieši, Nīcgales pag., Daugavpils nov., LV-5463, http://katolis.mozello.lv
Prāvests: ANDŽEJS LAPINSKIS (+371 25964842, andzejsl@hotmail.com),
apkalpo Daugavpils Sv. Pētera ķēdēs draudzes priesteri (+371 29779498).
Svētā Mise: svētd./svētku d. pl. 12

Okra

OKRAS SV. HIERONIMA DRAUDZE
Adrese: Vecokra, Andrupenes pag., Dagdas nov., LV-5684
Prāvests: BEČS JĀNIS (+ 371 29378955)
Svētā Mise: katru II svētd. pl. 14

Ozolmuiža

OZOLMUIŽAS SV. PĒTERA UN SV. PĀVILA DRAUDZE
Adrese: Ozolmuiža, Ozolmuižas pag., Rēzeknes nov., LV-4633
Prāvests: PETROVSKIS IMANTS (+371 29357792; imantspetr@inbox.lv)
Svētā Mise: svētd. pl. 10

Peipiņi

PEIPIŅU SĀPJU DIEVMĀTES DRAUDZE
Adrese: Šķeltovas pag., Aglonas nov., LV-5653
Prāvests: ABRICKIS DAUMANTS (+ 371 25911536; + 371 26310874; abrickis.daumants@gmail.com)
Svētā Mise: mēn. II un IV svētd.

Pieniņi

PIENIŅU JĒZUS SIRDS DRAUDZE
Adrese: Riebiņu pag., Riebiņu nov., LV-5326
Prāvests: BERNĀNS AIGARS (+371 29516867; pienini21@tvnet.lv)
Svētā Mise: svētd. pl. 13; darbd. pl. 18 (ziemā) vai 19 (vasarā); sestd. un trešd. pl. 10

Pilda

PILDAS SV. PĒTERA UN SV. PĀVILA DRAUDZE
Adrese: Ņukši, Ņukšu pag., Ludzas nov., LV-5730
Priesteris: ABRICKIS ROLANDS (+371 26171746; rolandsabrickis@gmail.com)
Svētā Mise: svētd./svētku d. pl. 10

Prezma

PREZMAS SV. APUSTUĻU SĪMAŅA UN JŪDAS DRAUDZE
Adrese: Silmalas pag., Rēzeknes nov., LV-4636
Prāvests: KAŠS DAINIS MIC (+371 26439743; dkass@inbox.lv)
Svētā Mise: mēn. II un IV svētd. pl. 13

Pustinka

PUSTINKAS KAPLIČA
Adrese: Silmalas pagasts, Rezeknes novads
Apkalpo: mariāņu tēvi
Svētā Mise: mēneša III svētd,. pl. 14

Puša

PUŠAS VISSVĒTĀS TRĪSVIENĪBAS DRAUDZE
Adrese: Pilskalna iela 23, Puša, Pušas pag., Rēzeknes nov., LV-4635
Prāvests: VOVEROVS JĀNIS (+ 371 65652287; + 371 26578624; janissem76@inbox.lv)
Svētā Mise: svētd./svētku d. pl. 9.30
Draudzes svētku d.: Vissv. J. Marijas Dieva Mātes sv., Kunga prezentācijas svētki jeb Sveču diena, Sv. Franciska de Džeronimo piem. (maija II svētd.), Vissv. Trīsvienības sv., Jēzus Kristus Vissv. Sirds sv. (piektd. pēc Jēzus Kristus Miesas un Asiņu svētku oktāvas noslēg.), Sv. Joahima un Annas d., Sv. ap. Bartolomeja sv., Vissv. J. Marijas Bezvainīgā ieņemšana

Raģeļi

RAĞEĻU SV. JĀŅA KRISTĪTĀJA DRAUDZE
Adrese: Raģeļi, Grāveru pag., Aglonas nov., LV-5655
Prāvests: ABRICKIS DAUMANTS (+ 371 25911536; + 371 26310874; abrickis.daumants@gmail.com)
Svētā Mise: mēn. II un IV svētd.

Riebiņi

RIEBIŅU SV. PĒTERA UN SV. PĀVILA DRAUDZE
Adrese: Saules iela 13, Riebiņu pag., Riebiņu nov., LV-5326
Prāvests: AIVARS KURSĪTIS (+ 371 29429028; aivarskursitis@inbox.lv)
Svētā Mise: svētd./svētku d. pl. 10; piektd. pl. 10

Rozentova (Malta)

ROZENTOVAS SV. KRUSTA PAGODINĀŠANAS DRAUDZE
Adrese: Rozentovas iela 4, Malta, Maltas pag., Rēzeknes nov., LV-5643
Prāvests: BROKS RINALDS (+ 371 29179427, Rinaldam@inbox.lv)
Svētā Mise: svētd. pl. 11, pirmd., otrd., cet., sestd. pl. 9, trešd., piektd. pl. 18

Rugāji

RUGĀJU VISSVĒTĀKĀS JAUNAVAS MARIJAS BEZVAINĪGĀS SIRDS DRAUDZE
Adrese: Rugāji, Rugāju pag., Rugāju nov., LV-4570
Prāvests: MISJŪNS OĻĢERTS (+371 26663811; olgerto@inbox.lv)
Svētā Mise: I un III mēn. svētd. pl. 14

Ruskulova

RUSKULOVAS LURDAS DIEVMĀTES DRAUDZE
Adrese: Kūkovas ciems, Salnavas pag., Kārsavas nov., LV-5740, http://bazneica.lv
Prāvests:  KLIMONS RINGOLDS (+ 371 29243655; ringoldkl@inbox.lv)
Svētā Mise: mēn. IV svētd. pl. 13
Draudzes svētku d.: Sv. Pētera un Pāvila sv., Lurdas Dievmātes sv., Franciska Ksavera sv.

Salnava

SALNAVAS SV. JĀŅA SAUCĒJA BALSS TUKSNESĪ DRAUDZE
Adrese: Salnava, Kārsavas nov., LV-5740, http://bazneica.lv
Prāvests:  KLIMONS RINGOLDS (+ 371 29243655; ringoldkl@inbox.lv)
Svētā Mise: mēn. II svētd. pl. 13
Draudzes svētku d.: Sv. Jāņa Kristītāja sv.

Skaista

SKAISTAS SV. ANTONA DRAUDZE
Adrese: Skaista, Krāslavas nov., LV-5671
Prāvests: ODIŅŠ PĀVELS ( + 371 29583026, pavulsodins@inbox.lv)
Svētā Mise: svētd./svētku d. pl. 14.30

Sprogas

SPROGU SV. ERCEŅĞEĻA MIĶEĻA DRAUDZE
Adrese: Dampadruva, Vīksnas pag., Balvu nov., LV-4580
Prāvests: KLUŠS MĀRTIŅŠ (+ 371 26388774, katolis.balvi@inbox.lv)
Svētā Mise: svētd. pl. 14 (2 x mēnesī)

Stiglava

STIGLAVAS SV. KRUSTA PAGODINĀŠANAS DRAUDZE
Adrese: Stiglava, Mērdzenes pag., Kārsavas nov., LV-5725
Prāvests: JONĀNS ANDRIS (+371 28345990; andrisjonans@inbox.lv)
Svētā Mise: svētd. pl. 12

Stoļerova

STOĻEROVAS SV. TRĪSVIENĪBAS DRAUDZE
Adrese: Baznīcas iela 1, Stoļerova, Stoļerovas pag., Rēzeknes nov., LV-4642
Prāvests: BUTĀNS JULIANS (+ 371 27128997)
Svētā Mise: svētd./svētku d. pl. 8.30; darbd. pl. 7

Šķilbēni

ŠĶILBĒNU SĀPJU DIEVMĀTES DRAUDZE
Adrese: Rekova, Šķilbēnu pag., Viļakas nov., LV-4587
Prāvests: PRIKULIS STAŅISLAVS (+371 29839869; pr.stanislavs@inbox.lv)
Svētā Mise: svētd. pl. 9; trešd., piektd. un svētku d. pl. 18

Vanagi

VANAGU SV. ANNAS DRAUDZE
Adrese: Vanagi, Upmalas pag., Vārkavas nov., LV-5316
Prāvests: BĒĶIS VILHELMS (+ 371 29122201, rudzatubz@inbox.lv)
Svētā Mise: svētd./svētku d. pl. 12.00

Vārkava

VĀRKAVAS VISSVĒTĀS TRĪSVIENĪBAS DRAUDZE
Adrese: Padomes iela 4, Vecvārkava, Upmalas pag., Vārkavas nov., LV-5335
Prāvests: PUJATS ONUFRIJS (+ 371 29223505)
Svētā Mise: svētd./svētku d. pl. 12.30; darbd. pl. 8
Draudzes svētku d.: Sv. Antona d., Sv. Teklas d., Sv. Jura d., Sv. Andreja d.

Viļaka

VIĻAKAS VISSVĒTĀS JĒZUS SIRDS DRAUDZE 
Adrese: Baznīcas iela 56, Viļaka, Viļakas nov., LV-4583, https://sites.google.com/site/jezussirdsdraudzevilaka/,
Facebook: Vilakas-Jezus-Sirds-Romas-katolu-draudze
Prāvests: SKUTELS GUNTARS (+371 29522542, gunsk@inbox.lv)
Svētā Mise: svētd. pl. 11 (baznīcā), 18 (klosterī, oktobris-aprīlis); darbd. pl. 8 (izņemot piektdienas, kad notiek 18)

Višķi

VIŠĶU SV. JĀŅA KRISTĪTĀJA DRAUDZE
Adrese: Krāslavas iela 2a, Višķi, Višķu pag., Daugavpils nov., LV-5479
Prāvests: AGLONIETIS ANDREJS (+ 371 29470188, andeks60@gmail.com)
Svētā Mise: svētd./svētku d. pl. 10.30; darbd. pl. 8 (okt., maijā pl.18)
Draudzes svētku d.: Jāņa Kristītāja sv., Bezv.J.M. debesīs uzņemšanas sv. (svētd. pēc 15.aug.)

Znotiņi

ZNOTIŅU DIEVMĀTES DRAUDZE
Adrese: Znotiņi, Sutru pag., Līvānu nov., LV-5334
Prāvests: BERNĀNS AIGARS (+371 29516867; pienini21@tvnet.lv)
Svētā Mise: mēn. I un III svētd. pl. 10