Сегодня: 05.04.2020  |  День имени: Vidaga, Aivija, Vija

Свидетели веры

(1893-1981)

Rūpējoties par katoļu Baznīcas turpmāko likteni Padomju Savienībā, pāvests Pijs XI nolēma iesvētīt vairākus bīskapus no tur esošajiem priesteriem. 1926. gada 10. maijā Maskavā Sv. Ludvika franču draudzes baznīcā nepilnus 33 gadus veco priesteri Boļeslavu Sloskānu konsekrēja par bīskapu un iecēla par Mogiļevas un Minskas apustulisko administratoru. B. Sloskāns uzsāka strādāt Baltkrievijā, bet jau kopš 1927. gada septembra vairākas reizes tika apcietināts un izsūtīts uz Solovkiem, Ansera salu, Irkutsku un citām vietām. Apmainot bīskapu pret padomju spiegu, 1933. gada janvārī viņš tika atgriezts Latvijā.

1944. gadā vācu valdība piespieda bīskapu B. Sloskānu un vairākus citus kristīgo konfesiju bīskapus pamest Latviju. 1946. gadā viņš nokļuva Beļģijā, kur izveidoja Baltiešu garīgo semināru. B. Sloskāns cieši sadarbojās ar Vatikānu, piedalījās arī Vatikāna II koncilā. Bīskaps Sloskāns aizgāja mūžībā 1981. gada 18. aprīlī Beļģijā.

2004. gada 30. decembrī ar pāvesta Jāņa Pāvila II izsludināto dekrētu "Decretum super heroicitate virtutum" tika atzīta bīskapa tikumu varonība, par ko bīskaps tiek saukts par godināmo.

Lasīt vairāk


(1909-1941)

Vladislavu Litaunieku par priesteri iesvētīja 1933. gadā Rīgas Sv. Jēkaba katedrālē. Viņš kalpoja par vikāru Rēzeknē, tad par prāvestu Jaunbornē, Spruktu un Indru draudzē, kur uzcēla baznīcu. Daudzi viņu vērtēja kā darbīgu priesteri, kas mīl bērnus un pašaizliedzīgi rūpējas par viņu kristīgo audzināšanu. 1941. gada ziemā V. Litaunieks pārcēlās uz Višķiem. Dodoties ceļā uz Feimaņu draudzi, kur vēlējās palīdzēt prāvestam vadīt gavēņa laika rekolekcijas, vilcienā čekas ierēdņi viņu arestēja. Daugavpils cietumā viņš tika nežēlīgi spīdzināts un visbeidzot 1941. gada 24. jūnijā nogalināts. V. Litaunieks ir apbedīts Višķu baznīcas dārzā.

Lasīt vairāk


(? - 1196)

Svētais bīskaps Meinards bija Latvijas apustulis. Viņš ieradās Livonijā XII gs. 70.-80. gados. Meinards nodibināja Ikšķiles diecēzi un Rīgas arhidiecēzi. Ikšķilē tika uzcelta pirmā mūra baznīca Latvijā. 1186. gadā Brēmenē Meinards tika iesvētīts par Ikšķiles bīskapu. Jaunievēlētais bīskaps ar cieņu izturējās pret vietējo iedzīvotāju tradīcijām, iemācījās viņu valodu, rūpējās par jaunu priesteru audzināšanu. Bīskaps Meinards nekad nelietoja vardarbību savā kalpojumā, bet vienmēr bija miera apustulis.

Viņš Latvijas teritorijā kalpoja līdz savas dzīves beigām 1196. gadā. 14. gadsimtā Meinarda mirstīgās atliekas pārapbedīja Rīgas Doma baznīcā, kur tās atrodas vēl tagad. Par svēto viņu izsludināja pāvests Jānis Pāvils II 1993. gada 8. septembrī. 2000. gada 20. augustā pie Ikšķiles baznīcas drupām salā, kas nosaukta svētā Meinarda vārdā, tika svinīgi atklāta svētvieta viņa godam.

Lasīt vairāk