Сегодня: 23.05.2019  |  День имени: Leontīne, Ligija, Lonija, Leokādija

Kapusvētki 2018. gadā

12.May, 2018, 14:00

Aglonas draudzes kapos

2. jūnijā
14.00 - Leitānu kapos
15.00 - Gūteņu kapos
Aglonas Bazilikā 5. jūnijā 12.00 Sv. Mise par mirušajiem, kas apbedīti Leitānu un Gūteņu kapos.           

17. jūnijā
15.00 - Valaiņu kapos
Aglonas Bazilikā 18. jūnijā 12.00 Sv. Mise par mirušajiem, kas apbedīti Valaiņu kapos.

23. jūnijā
14.30 – Borekstu kapos
Aglonas Bazilikā 25. jūnijā 12.00 Sv. Mise par mirušajiem, kas apbedīti Borekstu kapos.
 
14. jūlijā
13.00 – Ezera Ukinu kapos
Aglonas Bazilikā 16. jūlijā 12.00 Sv. Mise par mirušajiem, kas apbedīti Ezera Ukinu kapos.
 
5. augustā
14.00 – Aglonas kapos
Aglonas Bazilikā 5. augustā 12.00 Sv. Mise par mirušajiem, kas apbedīti Aglonas kapos.

Aizkraukles draudzes kapos

28 jūlijā
11.00 - Skrīveru Jaunajos kapos
12.30 - Saules kapos

11. augustā
12.00 - Aizkraukles kapos 

18.augustā
14.00 - Kaplavas kapos
17.00 - Iršu kapos
18.30 - Vecbebru Zutēnu kapos  

Aknīstes draudzes kapos

4. augustā
11.00 – Sv. Mise Aknīstes bazīcā
14.00 – Aknīstes kapos

Alsungas novada kapos

30. jūnijā 
13.00 - Ruduma kapos
14.00 - Strēļu kapos
15.00 - Lāču kapos

7. jūlijā 
13.00 - Adzes kapos
14.00 - Irbes kapos
15.00 - Lapu kapos

14. jūlijā 
11.00 - Kukšu kapos
12.00 - Lipšņu kapos
13.00 - Blintenes kapos 
14.00 - Ērču kapos

21. jūlijā 
13.00 - Ūdru kapos
14.00 - Naglas kapos
15.00 - Ruņģu kapos

28. jūlijā 
13.00 - Bāliņu kapos
14.00 - Pantu kapos

4. augustā 
13.00 - Kalnbirzes kapos

11. augustā 
11.00 - Jūrkalnes kapos (sāksies ar Sv. Misi Jūrkalnes baznīcā)

18. augustā 
13.00 - Kumsteru kapos
14.00 - Strujas kapos

25. augustā 
13.00 - Dūres kapos
14.00 - Baltkalnu kapos

Alūksnes draudzes kapos

5. augustā
11.00 – Alūksnes Lielajos kapos (ekumēniskie)

Arendoles draudzes kapos

14. jūlijā
12.00 - Lāču kapos

Aulejas draudzes kapos

23. jūnijā
14.00 – Dzalbu kapos
15.00 – Lejas Podnieku kapos

7. jūlijā
14.00 – Kaļvu kapos

28. jūlijā
12.00 – Vecokras kapos

4. augustā
12.00 – Sv. Mise Aulejas baznīcā
13.00 – Aulejas kapos

Balbinovas draudzes kapos

3. jūnijā
14.30 – Maksimovas kapos

9. jūnijā
12.00 - Ķelavas kapos
13.30 – Jaņeļevas kapos

7. jūlijā
12.00 – Pelšu kapos
13.00 - Rusakovas kapos

14. jūlijā
12.00 – Vaičuļevas kapos
13.00 – Saveiku kapos

21. jūlijā
13.00 – Petrofščinas kapos
14.30 – Šņokovas kapos

Baltinavas un Šķilbēnu draudžu kapos

19. maijā
13.00 – Čilipīnes kapos

26. maijā
13.00 – Dansku kapos
15.00 – Gubas kapos

2. jūnijā
13.00 – Gusakovas kapos
15.00 – Merkuzīnes kapos

9. jūnijā
13.00 – Ostraleidumu kapos
15.00 - Bēliņu kapos 

16. jūnijā
13.00 – Dagunovas kapos
15.00 – Breksenes kapos

23. jūnijā
11.00 – Buku-Zelču kapos
13.00 – Loginu kapos
15.00 – Slobodas kapos
17.00 – Vilkovas kapos

14. jūlijā
11.00 – Ančepovas kapos
13.00 – Kozlovas kapos
15.00 – Plešovas kapos (Šķilbēnu pag.)
17.00 – Pliešovas kapos (Baltinavas pag.)

21. jūlijā
13.00 – Bakarevas kapos
15.00 – Ploskīnes kapos

28. jūlijā
13.00 – Lotušu kapos
15.00 – Dukuļevas kapos

4. augustā 
13.00 - Svičevas kapos
15.00 – Augstasila kapos

Balvu un Sproģu draudžu kapos

9. jūnijā
16.00 - Miezāju kapos
17.00 - Čāgu kapos

16. jūnijā
15.00 - Dampadruvas kapos 
16.00 - Kačupes kapos

17. jūnijā
16.00 - Lācupes kapos

23. jūnijā
15.00 - Tutinavas kapos  
16.30 - Derdziņu kapos

30. jūnijā
12.00 - Začu kapos
15.00 - Balvu Rozu kapos

7. jūlijā
15.00 - Mežarijas kapos
16.30 - Priedaines kapos

14. jūlijā 
15.00 - Salmaņu kapos
16.00 - Dūrupes kapos

21. jūlijā
15.00 - Pilskalna kapos
16.00 - Naudaskalna kapos

28. jūlijā
14.00 - Pansionāta kapos
17.00 - Silaciema-Kurnas kapos

11. augustā 
15.00 - Pērkonu kapos
16.00 - Egļukalna kapos

12. augustā 
14.00 - Sebežu kapos
15.00 - Romūkstu kapos

Barkavas draudzes kapos 

30. jūnijā
12.00 - Krīvbērzes kapos (Sv. Mise kapličā un kapusvētki)

21. jūlijā 
12.00 - Cauņu kapos 

28. jūlijā  
12.00 - Vecumnieku kapos  
13.00 - Trizelnieku kapos

4. augustā
11.00 - Sv. Mise Barkavas baznīcā un kapusvētki
15.00 - Barkavas Muižas kapos 

Bauskas draudzes kapos

2. jūnijā
13.00 – Bauskas Jaunajos kapos
 
9. jūnijā
13.00 - Plūdoņa kapos

16. jūnijā
13.00 – Priedīšu kapos

7. jūlijā
13.00 – Strēļu kapos

14. jūlijā
13.00 – Važītes kapos

21. jūlijā
Žagarnieku kapos

4. augustā
13.00 – Kaulbriežu kapos
 
11. augustā
13.00 – Podiņu kapos

18. augustā
13.00 - Žūžu kapos (Dāviņu pag.)

25. augustā
13.00 – Plosta kapos

Bauskas novada kapos 

9. jūnijā
15.00 - Teivenu kapos

16. jūnijā
14.00 - Sv. Mise Jausaules baznīcā
15.00 - Jaunsaules kapos

28. jūlijā
11.00 - Ozolaines kapos
13.00 - Caunēnu kapos

Bērzgales Dieva Apredzības draudzes kapos (Aglonas nov.)

16. jūnijā
14.00 – Gutas kapos
15.00 – Pansionāta “Krastiņi” kapos
Bērzgales baznīcā 17. jūnijā 9.00 Sv. Mise par mirušajiem, kas apbedīti Gutas un pansionāta “Krastiņi” kapos.

23. jūnijā
13.00 – Makušu kapos
Aglonas Bazilikā 25. jūnijā 12.00 Sv. Mise par mirušajiem, kas apbedīti Makušu kapos.
 
1. jūlijā
14.00 – Madelānu kapos
Bērzgales baznīcā 1. jūlijā 9.00 Sv. Mise par mirušajiem, kas apbedīti Madelānu kapos.
 
7. jūlijā
13.00 – Silišku kapos
14.00 – Dunsku kapos
Aglonas Bazilikā 9. jūlijā 12.00 Sv. Mise par mirušajiem, kas apbedīti Silišku un Dunsku kapos.
 
15.jūlijā
13.00 – Bērzgales kapos
Bērzgales baznīcā 15.jūlijā 13.00 Sv. Mise par mirušajiem, kas apbedīti Bērzgales kapos.   

Bērzgales Sv. Annas draudzes kapos (Rēzeknes nov.)

16. jūnijā
15.00 - Viecinānu kapos

28. jūlijā
15.00 - Lītavnīku kapos
16.00 - Grebēžu kapos

11. augustā
12.00 – Sv. Mise Bērzgales baznīcā 
13.00 - Bērzgales kapos

Bēržu, Augustovas, Krišjāņu un Rugāju draudžu kapos

2. jūnijā
17.00- Saksmales kapos

9. jūnijā
13.30 - Līdumnieku kapos
15.00 - Golvoru kapos

16. jūnijā
12.00 - Kraukļevas kapos
13.30 – Auškas kapos
15.30 – Sudarbes kapos

30. jūnijā
12.00 – Vilkavas kapos
13.30 - Čušļu kapos
15.00 – Cepurnieku kapos

7. jūlijā
12.00 – Putrānu kapos
13.30 - Kaupiņu kapos
15.00 - Ķeiseļovas kapos

14. jūlijā
12.00 – Mastarīgas kapos
13.30 - Bēržu kapos

21. jūlijā
12.00 – Cūkusalas kapos
13.30 - Stāmeru kapos

28. jūlijā
13.00 - Slavītu kapos
14.30 – Dubļukalna kapos
16.30 – Vārnienes kapos

4. augustā
12.00 – Grūzīšu kapos
13.30 - Silenieku kapos
15.00 – Reibānu kapos
16.30 – Dekšņu kapos

11. augustā
15.00 – Lieparu kapos

18. augustā
11.00 – Upatnieku kapos
12.00 – Bolupes kapos        

Bikavas draudzes kapos

30. jūnijā
15.00 – Pintānu kapos

14. jūlijā
15.00 – Svēteņu kapos

28. jūlijā
13.00 - Sv. Mise Bikavas baznīcā
15.00 – Bikavas kapos

4. augustā
13.00 – Īdeņas kapos

Borovkas draudzes kapos

7. jūlijā
13.00 - Stašānu kapos
15.00 - Užinkolna kapos
 
14.jūlijā
15.00 - Kaplavas kapos
 
21.jūlijā
13.00 - Muļķu kapos
 
22.jūlijā
15.00 - Borovkas kapos

Briģu draudzes kapos

16. jūnijā
15.00 – Rutku kapos

7. jūlijā
12.00 - Puncuļu kapos

4. augustā
15.00 - Briģu draudzes kapos

Budbergas draudzes kapos

7. jūlijā
13.00 - Sv. Mise Budbergas baznīcā
14.00 - Bikšu kapos 
15.00 - Ķirķeļu kapos

Ciskādu draudzes kapos

19. maijā 
14.00 – Pīkstuļu kapos
15.00 – Beloglazovkas kapos

26. maijā
14.00 – Kalna Slobodas kapos
15.00 – Kukuču kapos

2. jūnijā
14.00 – Mīzānu kapos
15.00 – Kašu kapos

9. jūnijā 
14.00 – Bancuļu kapos
15.00 – Pauru kapos

30. jūnijā 
14.00 – Vorkaļu kapos
15.00 – Subinaites kapos

1. jūlijā
10.00 – Sv. Mise Ciskādu baznīcā
11.30 – Ciskādu kapos

7. jūlijā 
14.00 – Kantinieku kapos
15.00 – Pedeļu kapos
16.00 – Pedeļu Jaunajos kapos

Dagdas novada kapos

5. maijā
13.00 - Locu kapos
14.00 - Puščas kapos

12. maijā
13.00 - Rubuļu kapos
14.00 - Malcānu kapos (Sv. Mise)

19. maijā
12.00 – Žierkļu kapos
13.00 - Meikšānu kapos (Sv. Mise)
14.30 - Pintu kapos

26. maijā
12.00 - Bižas kapos
13.00 - Borkuicu kapos (Sv. Mise)
15.00 - Mazurovas kapos
16.00 - Dagdas pilsētas jaunajos kapos

27. maijā
16.00 - Locglovas kapos

2. jūnijā
11.00 - Ruskuļovas kapos
13:00 - Prikņu kapos
14:00 - Andzeļu kapos (12.00 Sv. Mise)
14:00 - Janovcu kapos
15:00 - Andžānu kapos (Sv. Mise)
15:00 - Kromonišku kapos
15:30 - Andiņu kapos

9. jūnijā
11.00 - Žogotovas kapos
12.00 - Kriškinovas kapos
12.00 - Zundu kapos
13.00 - Punduru kapos (Sv. Mise)
15.00 - Zeiļovas kapos

16. jūnijā
12.00 - Valuhu kapos
12.00 - Zastenku kapos
13.00 - Rukmonu kapos
13.00 - Šilovas kapos
14.00 - Eisaku kapos
14.30 - Moroziku kapos
15.30 - Sivergola kapos 

23. jūnijā
11.00 - Kozlovas kapos (Sv. Mise)
12.00 - Sv. Mise Asūnes baznīcā
13.30 - Asūnes kapos
14.30 - Šķaunes jaunajos kapos (Sv. Mise)
15.00 - Dūkeļu kapos
16.00 - Šķaunes vecajos kapos

30. jūnijā
11.00 - Dubuļu kapos
12.00 - Piertnīku kapos
13.00 - Muižinīku kapos (Sv. Mise)
14.00 - Zeļļu kapos
15.30 - Sabaļu kapos

2. jūlijā
15.00 - Rēču kapos

7. jūlijā 
12.00 - Butkānu kapos
13.00 - Leimaņu kapos
14.00 - Baltas kapos
15.00 - Maču kapos (Sv. Mise)
15.00 - Perveļovas kapos
15.30 - Muranišku kapos

14. jūlijā
11.00 - Viraudas kapos
12.00 - Meļķeru kapos
13.00 - Bricu kapos (Sv. Mise)
13.00 - Jaunokras kapos
15.00 - Kuprišu kapos

15. jūlijā 
15.00 - Vorzovas kapos

21. jūlijā
13.00 - Kovaļku kapos (Sv. Mise)
15.00 - Kōršupļovas kapos 

28. jūlijā 
11.00 - Sv. Mise Beresnes baznīcā, uzreiz pēc Sv. Mises – kapusvētki
14.00 - Dagdas pilsētas vecajos kapos
14.00 - Nazaru kapos
15.00 - Veteraucu kapos
15.30 - Krivinišku kapos

29. jūlijā 
14.30 - Andrupenes kapos 

4. augustā
12.00 - Zeļenpoles kapos

5. augustā
12.00 - Ezernieku kapos

11. augustā
12.00 - Siugaļu kapos 
14.00 - Ludvikovas kapos
15.00 - Romulišku kapos

18. augustā
12.00 - Patmalnieku kapos

26. augustā
14.00 - Pušas kapos

Daugavpils pilsētas kapos

27. maijā
15.00 - Daugavpils Komunālajos kapos

29. jūlijā
15.00 - Daugavpils Katoļu kapos

Demenes, Silenes, Zemgales draudzes kapos

9. jūnijā
11.00 - Matkuncu kapos
14.00 - Daukštānu kapos

16. jūnijā
11.00 - Puščas kapos

7. jūlijā
14.00 – Silenes kapos

28. jūlijā
12.00 - Šembergas kapos

4. augustā
12.00 - Faltofas kapos

25. augustā
12.00 - Pakapiņu kapos

Dobeles, Auces, Bēnes, Penkules, Rubas draudžu kapos

2. jūnijā
13.00 – Vērpju kapos

9. jūnijā
13.00 – Virkus kapos

16. jūnijā
13.00 – Rozīšu kapos

7. jūlijā
13.00 – Annenieku kapos

14. jūlijā
13.00 – Bikstu kapos

Dricānu un Pilcenes draudžu kapos

24. jūnijā 
13.00 - Sv. Mise Pilcenes baznīcā
14.30 – Pilcenes kapos

7. jūlijā 
11.00 – Sv. Mise Dricānu baznīcā
12.00 – Dzeņagola kapos 
13.00 – Lempu kapos (Dricānu baznīcā 9. jūlijā 16.30 Sv. Mise par mirušajiem, kas apbedīti Lempu kapos)

14. jūlijā 
11.00 - Sv. Mise Dricānu baznīcā
12.30 – Taunogas kapos 
13.30 – Myura kapos (Dricānu baznīcā 16. jūlijā 16.30 Sv. Mise par mirušajiem, kas apbedīti Myura kapos)
14.00 – Rubuļu kapos (Strūžānu kapličā 13. jūlijā Sv. Mise par mirušajiem, kas apbedīti Rubuļu kapos)

21. jūlijā 
11.00 - Sv. Mise Pilcenes baznīcā
12.30 – Drebejas kapos 

4. augustā
11.00 - Sv. Mise Dricānu baznīcā
12.00 – Saukavīšu kapos

5. augustā 
12.30 – Dricānu kapos (Dricānu baznīcā 6. augustā 16.30 Sv. Mise par mirušajiem, kas apbedīti Dricānu kapos)

Dukstigala draudzes kapos

23. jūnijā
12.00 – Sv. Mise Dukstigala baznīcā
13.30 - Puncuļu kapos

8. jūlijā
13.00 - Sv. Mise Dukstigala baznīcā
14:30 - Dukstigala kapos

21. jūlijā
12.00 - Mazo Barīsu kapos

22. jūlijā
13.00 - Sv. Mise Dukstigala baznīcā
14:30 - Baltiņu kapos

4. augustā
11:00 Sv. Mise Dukstigala baznīcā
13:00 - Mitru kapos

Dunavas draudzes kapos

16. jūnijā
15.00 – Skudru kapos
 
4. augustā
15.00 – Kriškinānu kapos
 
11. augustā
15.00- Dunavas kapos
 
18.augustā
15.00 - Celminieku kapos
 
25.augustā
15.00 - Vuškānu kapos

Dvietes draudzes kapos

2.jūnijā
15.00 - Būku kapos
 
9.jūnijā
15.00 - Kalnišķu kapos
 
7.jūlijā
15.00 - Zviedrānu kapos
 
14.jūlijā
15.00 – Munču kapos
 
21.jūlijā
15.00 - Zariņu kapos
 
28.jūlijā
15.00 - Jadvigovas kapos

Eversmuižas, Aizpūres, Pušmucovas, draudžu kapos

9. jūnijā
12.00 - Vjarumu kapos

7. jūlijā
12.00 - Kurjanovas kapos

14. jūlijā
12.00 - Ražanovas kapos

21. jūlijā
12.00 - Ciblas kapos

28. jūlijā
12.00 – Sv. Mise Pušmucovas baznīcā, pēc tam kapusvētki Pušmucovas kapos

25. augustā
12.00 – Sv. Mise Aizpūres baznīcā, pēc tam Sv. Mise Aizpūres kapos

Feimaņu draudzes kapos

4. augustā
13.00 - Silajāņu kapos
15.00 - Antanišķu kapos

18. augustā
13.00 – Sv. Mise Feimaņu baznīcā par mirušajiem, kuri apbedīti Feimaņu kapos.
14.00 – Feimaņu kapos

Griškānu pagasta kapos

23. jūnijā 
14.00 - Čapkovas kapos

Ilūkstes draudzes kapos

7. jūlijā
12.00 - Lauka Kalana kapos

8. jūlijā
14.00 - Laišķu kapos

14. jūlijā
14.00 - Kalvānu kapos

15. jūlijā
14.00 - Ilūkstes kapos

22. jūlijā
14.00 - Doļnajas kapos

28. jūlijā
14.00 - Grīnvaldes kapos

4. augustā
14.00 - Ludvigovas kapos

Ilzeskalna pagasta kapos

23. jūnijā
13.00 – Sološnīku kapos 
14.00 – Vorkaļu kapos

30. jūnijā
12.00 – Stogoršņu kapos

21. jūlijā 
12.00 – Gailumu kapos
13.00 – Žogotu kapos

Indricas draudzes kapos

16. jūnijā
12.00 – Juhniku kapos
13.00 – Varnasu kapos

23. jūnijā
11.00 - Sv. Mise Indricas baznīcā
12.00 – Indricas kapos

30. jūnijā
12.00 – Vikaiņu kapos
13.30 – Mincu kapos

28. jūlijā
12.00 – Silavu kapos
13.30 – Kurpnīku kapos

4. augustā
12.00 – Kokinu kapos
13.00 – Rukmanu kapos

Istras draudzes kapos

9. jūnijā
12.00 - Zabalocku kapos 
13.00 - Joničku kapos 
14.00 - Pugaču kapos 

Izvaltas draudzes kapos

23. jūnijā
15.00 - Suveizdišku kapos
 
28. jūlijā
13.00 - Rimšānu kapos
 
29.jūlijā
13.00 - Izvaltas kapos

Janču draudzes kapos

16. septembrī
14.00 - Sv. Mise Janču baznīcā
15.00 - Janču kapos

Jaunjelgavas draudzes kapos

1. jūlijā
13.00 – Sv. Mise Jaunjelgavas katoļu baznīcā
15.00 - Jaunjelgavas kapos
16.00 - Totēnu kapos

Jelgavas draudzes kapos  

3. jūnijā
14.00 - Baložu kapos

10. jūnijā
14.00 - Bērzu kapos

17. jūnijā
14.00 - Zanderu kapos

1. jūlijā
14.00 Miera kapos

8. jūlijā
14.00 - Meža kapos

Jersikas – Madalienas draudzes kapos

2. jūnijā
13.30 - Madalienas kapos

9. jūnijā
13.30 - Sv.Stefana kapos

Jezupovas draudzes kapos

3. jūnijā
15.00 - Gribustu kapos 
Sv. Mise par mirušajiem 4. jūnijā 8.00

10. jūnijā
15.00 - Bukštu kapos 
Sv. Mise par mirušajiem 11. jūnijā 8.00

24. jūnijā
15.00 - Lāču kapos 
Sv. Mise par mirušajiem 25. jūnijā 8.00

7. jūlijā
15.00 - Ciršu kapos 
Sv. Mise par mirušajiem 9. jūlijā 8.00

8. jūlijā
14.00 - Stropu kapos 
Sv. Mise par mirušajiem 10. jūlijā 8.00

15. jūlijā
15.00 - Kokinu kapos 
Sv. Mise par mirušajiem 16. jūlijā 8.00

21. jūlijā
15.00 - Jurīšu kapos 
Sv. Mise par mirušajiem 23. jūlijā 8.00

Jēkabpils un Zasas draudžu kapos

9. jūnijā            
15.00 - Leimaņu pagasta kapos        

10. jūnijā             
15.00 - Auzānu kapos                                   
16.00 - Dzelznavas kapos                 

1. jūlijā  
12.00 - Jēkabpils pilsētas kapos       

15. jūlijā 
15.00 - Ābeļu kapos                                     
16.00 - Nagļu kapos                          

22. jūlijā              
15.00 - Biržu kapos                           

29. jūlijā              
15.00 - Zasas kapos                          

5. augustā            
15.00 - Meņķa kapos           

Jūrmalas draudžu kapos

7. jūlijā
13.00 - Ragaciema kapos
15.00 - Ķemeru kapos

14. jūlijā
13.00 - Slokas Meža kapos 
15.00 - Slokas baznīcas kapos (Sv. Mise)       

21. jūlijā
13.00 - Beberbeķu kapos                                 
15.00 - Jaundubultu kapos (Sv. Mise)         

28. jūlijā 
13.00 - Lielupes kapos      

Kalnciema draudzes kapos

1. jūlijā
15.30 - Jaunciema kapos

29. jūlijā
14.00 - Kalnciema kapos

Kalupes draudzes kapos

2. jūnijā
12.00 - Dubnas kapos 
13.00 - Zarānu kapos     

3. jūnijā
15.00 - Kondavnieku kapos

9. jūnijā
12.00 - Pelēču kapos   
13.00 - Gurnejašu kapos 
14.00 - Bramaņu kapos  

30. jūnijā
12.30 - Sv. Mise Kalupes baznīcā un kapusvētki Baltaču kapos

7. jūlijā
12.00 - Lazdānu kapos   
14.00 - Ratnieku kapos  

21. jūlijā
12.00 - Ārdavas kapos  
13.00 - Krasnagorkas kapos

Kaunatas draudzes kapos

26. maijā
13.00 – Bresingovas kapos
14.00 – Škrjabu kapos

9. jūnijā 
12.00 – Višu kapos
13.00 – Skadeņu kapos

30. jūnijā 
13.00 – Kaunatas vecajos kapos
14.00 – Mozgu kapos

7. jūlijā 
13.00 – Verasovkas kapos
14.00 – Vilkakroga kapos

21. jūlijā 
13.00 – Barku kapos

4. augustā 
13.00 – Rikapoles kapos
14.00 – Petrovsku kapos

Kombuļu draudzes kapos

30. jūnijā
11.00 – Sv. Mise Kombuļu baznīcā
12.00 – Kombuļu kapos

14. jūlijā
14.00 – Zīmaižu kapos
15.00 – Kropišku kapos

21. jūlijā
14.00 – Sjanīšu kapos
15.00 – Pīzānu kapos

18. augustā
14.00 – Trūpu kapos
15.00 – Aišpūru kapos

Krāslavas draudzes kapos

20. maijā
12.00 - Krāslavas Vecajos katoļu kapos                 

27. maijā
14.00 - Krāslavas Meža kapos                 

3. jūnijā
14.00 - Vilmaņu kapos              
15.30 - Pukjānu kapos                             

10. jūnijā
14.00 - Ūdrīšu kapos                              
15.30 - Gintautu kapos                             

17. jūnijā
14.00 - Vecelišku kapos                          
15.30 - Pastaru kapos                              

24. jūnijā
14.00 - Gribuļu kapos                                
15.30 - Naudišu kapos                              

8. jūlijā
14.00 - Kačānu kapos                              

Kuldīgas draudzes kapos

7. jūlijā
17.00 – Annas kapos
 
21. jūlijā
15.00 – Kalna kapos
17.00 – Meža kapos

Lēnu draudzes kapos

28. jūlijā
14.00 - Sv. Mise Lēnu baznīcā
15.00 - aizlūgums kapos

Lielvārdes draudzes kapos

5.augustā
11.00 - Sv. Mise Lielvārdes kapos (lietus gadījumā sv. Krusta kapelā draudzes mājas 2. stāvā)
13.00 - vesperes un procesija par mirušajiem kapsētā

12. augustā
15.00 -Jumpravas kapos (Sv.Mise un aizlūgums par mirušajiem)

Līksnas draudzes kapos

4. augustā
13:00 - Patmaļu kapos (Sv. Mise)

18. augustā
12:00 - Vaikuļānu kapos
13:30 - Kokinišku kapos

25. augustā
12:00 - Mukānu kapos 
13:30 - Motivānu kapos

1. septembrī
12.00 - Mišteļu kapos (Sv. Mise)

Līvānu draudzes kapos

2. jūnijā
11.00 - Mucenieku kapos
12.00 - Muktupāvelu kapos
Līvānu baznīcā 7. jūnijā 18.00 Sv. Mise par mirušajiem, kas apbedīti Mucenieku un Muktupāvelu kapos.

9. jūnijā
11.00 - Saliešu kapos
12.00 - Gruguļu kapos 
Līvānu baznīcā 12. jūnijā 18.00 Sv. Mise par mirušajiem, kas apbedīti Saliešu un Gruguļu kapos.

16. jūnijā
11.00 - Skrūzmaņu kapos
12.00 - Mežancānu kapos
Līvānu baznīcā 19. jūnijā 18.00 Sv. Mise par mirušajiem, kas apbedīti Skrūzmaņu un Mežancānu kapos.

23. jūnijā 
11.00 - Veceļu kapos
12.00 - Gaiņu kapos 
Līvānu baznīcā 26. jūnijā 18.00 Sv. Mise par mirušajiem, kas apbedīti Veceļu un Gaiņu kapos.

30. jūnijā
11.00 - Upenieku kapos
12.00 - Škaparu kapos
Līvānu baznīcā 3. jūlijā 18.00 Sv. Mise par mirušajiem, kas apbedīti Upenieku un Škaparu kapos.

7. jūlijā
11.00 - Mālkalna kapos
12.00 - Gercānu kapos 
Līvānu baznīcā 10. jūlijā 18.00 Sv. Mise par mirušajiem, kas apbedīti Mālkalna un Gercānu kapos.

14. jūlijā 
11.00 - Ļovānu kapos
12.00 - Veiguru kapos 
Līvānu baznīcā 17. jūlijā 18.00 Sv. Mise par mirušajiem, kas apbedīti Ļovānu un Veiguru kapos.

21. jūlijā 
11.00 - Līvānu pilsētas kapos
14.00 - Līvānu draudzes kapos ar Sv. Misi  
Līvānu baznīcā 25. jūlijā 18.00 Sv. Mise par mirušajiem, kas apbedīti Līvānu pilsētas un draudzes kapos.

28. jūlijā
11.00 - Iesalnieku kapos
Līvānu baznīcā 1. augustā 18.00 Sv. Mise par mirušajiem, kas apbedīti Iesalnieku kapos.

Līvbērzes draudzes kapos

12. augustā
14.00 – aizlūgums Līvbērzes baznīcā
15.00 – lūgšanas Līvbērzes kapos

Ludzas draudzes kapos

9. jūnijā
12.00 - Cilviču kapos
13.00 - Melešku kapos

16. jūnijā
12.00 - Vierņu kapos
13.00 - Lauču kapos

23. jūnijā
12.00 - Utičevas kapos
13.00 - Rudzīšu kapos

30. jūnijā
12.00 - Eipļu kapos
13.00 - Zapanu kapos

7. jūlijā
12.00 - Skradeļu kapos
13.00 - Franapoles kapos

15. jūlijā
13.00 - Kaļvu kapos
14.00 - Bleivu kapos

22. jūlijā
13.00 - Seļekovas kapos
14.00 - Sondaru kapos

28. jūlijā
12.00 - Zvirgzdenes kapos
13.00 - Meža kapos

4. augustā
12.00 - Dzerkaļu kapos
13.00 - Tutānu kapos
14:00 - Soidu kapos

11. augustā
14.00 - Ludzas kapos

Malnavas draudzes kapos

20. maijā
13.00 – Naudaskalna kapos (Sv. Mise)
15.00 – Zatišku kapos
 
26. maijā
13.00 - Zeļčovas kapos (Sv. Mise)
15.00 – Novosilku kapos
 
2. jūnijā
13.00 – Barkānu kapos
 
3. jūnijā
13.00 - Bozovas kapos
14.30 – Uguļevas kapos

9. jūnijā
13.00 – Zubku kapos
15.00 – Rogu kapos
 
16. jūnijā
13.00 - Dagušovas kapos
14.30 - Krīveņu kapos
 
17. jūnijā
13.00 – Grebņevas kapos
 
23. jūnijā
13.00 – Dzērvines kapos
14.00 – Kabulovas kapos
 
30.jūnijā
13.00 – Kaļvines kapos

1. jūlijā
13.00 – Zobļovas kapos
 
7. jūlijā
13.00 – Salinīku kapos
14.00 – Skobulinas kapos
 
14. jūlijā
13.00 – Silarašu kapos
 
15. jūlijā
13.00 – Svātiunes kapos
 
28. jūlijā
13.00 - Veckārsavas kapos
 
29.jūlijā
13.00 – Kārsavas kapos

Medumu un Laucesas draudžu kapos

26. maijā
14.00 – Jaunciema kapos

3. jūnijā
15.00 - Altkirha kapos

9. jūnijā
14.00 - Duļkinu kapos

16. jūnijā
14.00 - Baltaču kapos

24. jūnijā
15.00 - Vasarišku kapos (Medumi)

1. jūlijā
15.00 – Laucesas kapos

Nautrēnu draudzes kapos

2. jūnijā
12.00 – Obrumānu kapos
14.00 – Sila kapos

9. jūnijā 
12.00 – Sārņu kapos
14.00 – Vilkadūbīšu kapos

16. jūnijā 
12.00 – Rasnupļu kapos
13.30 – Laizānu kapos

23. jūnijā 
12.00 – Desetnīku kapos

14. jūlijā 
12.00 – Jaundzemļu kapos

Neretas draudzes kapos

16. jūnijā
14.00 - Kankaļu kapos

23. jūnijā
14.00 - Ķišku kapos

30. jūnijā
14.00 - Ķesteru kapos
15.00 - Smiltaines kapos

11. augustā 
12.00 - Zalves kapos
14.00 - Strobuku kapos

25. augustā 
12.00 - Indulānu kapos
14.00 - Damasānu kapos

Nīcgales draudzes kapos

7. jūlijā
14:00 - Sv.Mise Nīcgales baznīcā, pēc Sv. Mises kapusvētki Nīcgales kapos.

Ogres draudzes kapos

1. jūlijā 
13.00 - Ikšķiles vecajos kapos 
15.00 - Ikšķiles jaunajos kapos 

7. jūlijā
14.00 - Ogresgala kapos

8. jūlijā 
13.00 - Birzgales kapos

14. jūlijā 
12.00 - Smiltāju kapos

28. jūlijā 
13.00 - Ropažu kapos 

29. jūlijā
10.30 - Suntažu kapos 

13.00 - Tomes kapos 
15.00 - Daugmales kapos 

4. augustā 
13.00 - Taurupes (Aderkašu) kapos
15.00 - Mazozolu (Vecogres, Baltavas) kapos 
17.00 - Mazozolu jeb Līčkalniņu kapos 

11. augustā
14.00 - Ciemupes kapos 

25. augustā 
13.00 - Ķeguma kapos
15.30 - Lēdmanes kapos 

26. augustā
14.00 - Ogres pilsētas kapos

Olaines draudzes kapos

1. jūlijā
13.00 - Sv.Mise Pēternieku baznīcā, pēc Sv. Mises procesija uz kapsētu un pl. 14.30 lūgšana par mirušiem.

7. jūlijā
11.00 - Sila kapos

8. jūlijā
13.00 - Baložu kapos

15. jūlijā
16.00 - Plakanciema kapos

22. jūlijā
16.00 - Mellupu (Mežinieku) kapos

29. jūlijā
14.00 – Jaunolaines kapos

Ozolmuižas draudzes kapos

16. jūnijā 
14.00 – Laļu kapos

8. jūlijā 
10.00 Sv. Mise Ozolmuižas baznīcā
11.30 – Ozolmuižas kapos

14. jūlijā 
14.00 – Runču kapos
15.00 – Ūsvīšu kapos

21. jūlijā 
14.00 – Skuju kapos
15.00 – Barkānu kapos

Pasienes draudzes kapos

2. jūnijā
12.00 - Skripčino kapos

9. jūnijā
12.00 – Lauzeņu kapos
15.00 – Garaņu kapos

16. jūnijā
12.00 – Šmitņieku kapos

23. jūnijā
12.00 – Terehovas kapos

30. jūnijā
12.00 – Šuškovas kapos
15.00 – Jučevas kapos

14. jūlijā
12.00 - Grivkas/Sovānu kapos
14.00 - Gubino kapos

28. jūlijā
12.00 - Čivčišu kapos
15.00 - Duboviku kapos

4. augustā
13.00 - Pasienes kapos

Peipiņu draudzes kapos

10. jūnijā
12.00 – Peipiņu kapos
Peipiņu baznīcā 10. jūnijā 11.00 Sv. Mise par mirušajiem, kas apbedīti Peipiņu kapos.

17. jūnijā
14.00 – Stašķeviču kapos
Aglonas Bazilikā 18. jūnijā 12.00 Sv. Mise par mirušajiem, kas apbedīti Stašķeviču kapos.

8. jūlijā
12.30 – Šķeltovas kapos
Peipiņu baznīcā 8. jūlijā 11.00 Sv. Mise par mirušajiem, kas apbedīti Šķeltovas kapos.

22. jūlijā
12.30 – Kalna Kudeņu kapos
Peipiņu baznīcā 22. jūlijā 11.00 Sv. Mise par mirušajiem, kas apbedīti Kalna Kudeņu kapos.

Piedrujas draudzes kapos

16. jūnijā
13.00 - Lupandu kapos

23. jūnijā
13.00 - Dvorčanu kapos

30. jūnijā
13.00 - Piedrujas kapos

7. jūlijā
13.00 - Kiseļevcu kapos

8. jūlijā
13.00 - Vaivodu kapos

14. jūlijā
13.00 - Fiļipovcu kapos

15. jūlijā
15.00 - Tolojevcu kapos

22. jūlijā
15.00 - Krivoseļcu kapos

21. jūlijā
13.00 - Patarnieku kapos

28. jūlijā
13.00 - Ostrovnas kapos

Pieniņu draudzes kapos

2. jūnijā
11.00 - Pieniņu kapos
 
9. jūnijā
13.00 - Aizupiešu kapos

16. jūnijā
11.00 - Smelteru kapos
13.00 - Orīšu kapos
 
30. jūnijā
13.00 - Betišku kapos
 
7. jūlijā
11.00 - Skuteļu kapos
 
29. jūlijā pēc Sv. Mises 13.00 Pieniņu baznīcā
ap 14.30 - Baibu kapos
 
4. augustā
11.00 - Anspoku kapos

11. augustā
11.00 - Lakausku kapos

Pildas, Istalsnas un Brodaižu draudžu kapos

27. maijā
12.00 – Sv. Mise Istalsnas baznīcā
13.30 – Vabaļu kapos

2. jūnijā
12.00 – Dzērkaļu kapos
13.00 – Vaišļu kapos
14.30 – Šķirpānu kapos

9. jūnijā
12.00 – Sv. Mise Rogaižas kapličā, pēc tam kapusvētki
13.30 – Boldiņu kapos

16. jūnijā
12.00 – Špeneru kapos
13.00 – Aršulānu kapos

17. jūnijā 
13.00 – Sprestišķu kapos

23. jūnijā 
12.00 – Gaveiku kapos
13.00 – Mazo Kukuļu kapos

30. jūnijā 
12.00 – Sv. Mise Pildas baznīcā
13.00 – Ņukšu kapos

7. jūlijā 
12.00 – Iudru kapos
13.00 – Apliužņu kapos

21. jūlijā 
12.00 – Rindu kapos
13.00 – Pūdnīku kapos

28. jūlijā
12.00 – Sv. Mise Brodaižu baznīcā
13.00 – Brodaižu kapos

29. jūlijā
12:00 - Sv. Mise Istalsnas baznīcā
13.00 – Zambaru kapos 

Pļaviņu draudzes kapos

11. augustā
16.00 - Bārukalna kapos (kopā ar luterāņu draudzi) 

Preiļu draudzes kapos

26. maijā
15.00 - M.Prīkuļu – Augustovas kapos 

27. maijā
15.00 - Petrovsku kapos           

2. jūnijā
15.00 - Rībuļu kapos    

9. jūnijā
15.00 - Sila – Ondzuļu kapos   

10. jūnijā
15.00 - Sprindžu kapos

17. jūnijā
15.00 - Kokorīšu kapos

30. jūnijā
15.00 - Pauniņu kapos  

1. jūlijā
15.00 - Prīkuļu kapos   

7. jūlijā
15.00 - Iudreišu kapos  

8. jūlijā
15.00 - Pupoju kapos    

14. jūlijā
15.00 - Rutkovsku – Kažu kapos         

21. jūlijā
15.00 - Eisagu kapos    

22. jūlijā
15.00 - Gaiļmuižas kapos

28. jūlijā
15.00 - Žogotu kapos            

4. augustā
14.00 - Preiļu Jaunajos kapos   

5. augustā
15.00 - Preiļu pilsētas kapos     

11. augustā
13.30 - Šoldru kapos 

12. augustā
15.00 - Dzeņu kapos    

19. augustā
15.00 - Preiļu Vecajos kapos 

Prezmas draudzes kapos

16. jūnijā 
12.00 – Ružinas kapos
13.00 – Trūpu Čaču kapos

17. jūnijā
14.30 – Dzeņu kapos

30. jūnijā 
12.00 – Daugaviešu kapos
13.00 – Pustinkas kapos (ar Sv. Misi)
13.00 – Silmalas kapos

15. jūlijā 
13.00 – Sv. Mise Prezmas baznīcā, pēc tās kapusvētki Prezmas kapos

Raģeļu draudzes kapos

9. jūnijā
13.00 – Egļu kapos
14.00 – Raginsku kapos
Raģeļu baznīcā 10. jūnijā 9.00 Sv. Mise par mirušajiem, kas apbedīti Egļu un Raginsku kapos.

24. jūnijā
13.00 – Raģeļu kapos
Raģeļu baznīcā 24. jūnijā 12.00 Sv. Mise par mirušajiem, kas apbedīti Raģeļu kapos.

22. jūlijā
14.00 - Lipsku kapos
Raģeļu baznīcā 22. jūlijā 9.00 Sv. Mise par mirušajiem, kas apbedīti Lipsku kapos.

28. jūlijā
13.00 – Slobodas kapos
14.00 – Dudeļu kapos
Aglonas Bazilikā 30. jūlijā 12.00 Sv. Mise par mirušajiem, kas apbedīti Slobodas un Dudeļu kapos.

Raipoles draudzes kapos

2. jūnijā
Raipoles baznīcā 13.00 Sv. Mise par mirušajiem, kas apbedīti Raipoles kapos.
14.00 - Raipoles vecajos kapos
15.00 - Raipoles jaunajos kapos

7. jūlijā
Raipoles baznīcā 9.00 Sv. Mise par mirušajiem, kas apbedīti Puncuļu un Horoševas kapos.
13.00 - Puncuļu kapos 
14.00 - Horoševas kapos

Rēzeknes Jēzus Sirds draudzes kapos

2. jūnijā        
14.00 – Lejas Tuču kapos (Sv. Mise 4. jūnijā 7.00)
15.00 - Kalna Tuču kapos (Sv. Mise 5. jūnijā 7.00)

9. jūnijā
14.00 – Obricku kapos (Sv. Mise 11. jūnijā 7.00)
14.00 – Staudžu kapos (Sv. Mise 13. jūnijā 7.00)
15.00 – Taudejāņu kapos (Sv. Mise 12. jūnijā 7.00)

16. jūnijā
14.00 – Mežareju kapos (Sv. Mise 18. jūnijā 7.00)
14.00 - Staroščiku kapos (Sv. Mise 19. jūnijā 7.00)
 
23. jūnijā
14.00 - Lobvōržu Zeļteņu (Sv. Mise 25. jūnijā 7.00)
14.00 – Makašānu Zeļteņu kapos (Sv. Mise 26. jūnijā 7.00)
14.00 – Sprūževas kapos (Sv. Mise 27. jūnijā 7.00)
 
30. jūnijā
14.00 – Strankaļu kapos (Sv. Mise 3. jūlijā 7.00)
14.00 – Škeņevas kapos (Sv. Mise 2. jūlijā 7.00)
15.00 – Kucinu kapsētā (Sv. Mise 4. jūlijā 7.00)

7. jūlijā
14.00 - Dreizu kapos (Sv. Mise 9. jūlijā 7.00)
14.00 – Veremu kapos (Sv. Mise 10. jūlijā 7.00)

8. jūlijā
15.00 - Pleikšņu kapsētā (Sv. Mise 11. jūlijā 7.00)

14. jūlijā
14.00 – Plikpūrmaļu kapos (Sv. Mise 17. jūlijā 7.00)
14:00 - Sokorņu kapos (Sv. Mise 18. jūlijā 7.00)
15.00 – Borisovas kapos (Sv. Mise 16. jūlijā 7.00)

21. jūlijā
14.00 – Greiškānu kapos (Sv. Mise 26. jūlijā 7.00)
14.00 – Jiuseru kapos (Sv. Mise 25. jūlijā 7.00)
14.00 – Vabaļu kapos (Sv. Mise 24. jūlijā 7.00)

22. jūlijā
15.00 - Pilsētas Ančupānu kapos (Sv. Mise 23. jūlijā 7.00)

28. jūlijā
14:00 - Putrīšu kapsētā (Sv. Mise 31. jūlijā 7.00)
14.00 – Skredeļu kapos (Sv. Mise 30. jūlijā 7.00)
 
29. jūlijā
15.00 - Miera kapos (Sv. Mise 30. jūlijā 18.00)
 
4. augustā
14.00 – Lejas Ančupānu kapos (Sv. Mise 6. augustā 18.00)
 
11. augustā
14.00 – Sutrovas kapos (Sv. Mise 13. augustā 7.00)
 
26. augustā
14.00 - Rēzeknes Purvīša ielas kapos (Sv. Mise 27. augustā 7.00)

Rēzeknes Sāpju Dievmātes draudzes kapos

17. jūnijā
14.30 - Dzeņu kapos

Riebiņu draudzes kapos

30. jūnijā
11.00 – Sv. Mise Riebiņu baznīcā
12.30 – aizlūgums Riebiņu kapos
 
28. jūlijā
13.00 – Červiniku kapos

Rīgas un tās apkārtnes kapos

30. jūnijā 
12.00 - Piņķu kapos

7. jūlijā
13.00 - Mārupes kapos
15.00 - Jaunmārupes Mazcenu kapos

8. jūlijā 
15.00 - Biķeru kapos 

15. jūlijā
15.00 - Ulbrokas Meža kapos

22. jūlijā
15.00 – I Meža kapos (pie kapličas)

28. jūlijā
12.00 - Pleskodāles kapos
13.00 - Bolderājas kapos (Jaunie kapi) (Svētā Mise pie „baltā krusta”)
14.00 - Ziepniekkalna kapos

29. jūlijā
15.00 - Sarkandaugavas kapos (pie Kristus Karaļa baznīcas)

5. augustā
14.00 - Ķekavas kapos
15.00 - II Meža kapos (pie kapličas)

19. augustā
15.00 - Jaunciema kapos (pie kapličas)

25. augustā
14.00 - Raiņa kapos

26. augustā
14.00 - Katlakalna kapos
15.00 - Pļavnieku kapos

9. septembrī
15.00 - Vecmīlgrāvja Baltās baznīcas kapos (pie kapličas)

23. septembrī
15.00 -  Sv. Miķeļa kapos (Svētā Mise)

Rozentovas draudzes kapos

7. jūlijā 
14.00 - Pinku kapos

14. jūlijā 
13.00 - Sv. Mise Lūznavas kapelā par mirušajiem, kas apbedīti Gudeļu kapos.
14.00 - Gudeļu kapos

21. jūlijā
16.00 - Ostrovsku kapos

28. jūlijā
13.00 - Sv. Mise Rozentovas baznīcā par mirušajiem, kas apbedīti Rozentovas kapos.
14.00 - Rozentovas kapos

Rubeņu draudzes kapos

30. jūnijā
15.00 - Rubenes kapos

Rundānu draudzes kapos

14. jūlijā
12.00 - Sv. Mise Rundānu baznīcā par mirušajiem, kas apbedīti Ševcu, Cegeļņas un Bubinovas kapos.
13.00 - Ševcu kapos 
14.00 - Cegeļņas kapos 
15.00 - Bubinovas kapos 

21. jūlijā
14.00 - Sv. Mise Rundānu baznīcā par mirušajiem, kas apbedīti Rundānu kapos.
15.00 – Rundānu kapos

Rušonas draudzes kapos

3. jūnijā
14.00 - Rutuļu kapos
14.00 – Solkas kapos
Aglonas Bazilikā 5. jūnijā 12.00 Sv. Mise par mirušajiem, kas apbedīti Rutuļu un Solkas kapos.

17. jūnijā
12:00 - Krištopeņu kapos
Rušonas baznīcā 5. jūnijā 11.00 Sv. Mise par mirušajiem, kas apbedīti Krištopeņu kapos.

30. jūnijā
13.00 - Eikša kapos (ar Sv. Misi)

1. jūlijā
12.00 - Rušonas kapos
Rušonas baznīcā 1. jūlijā 11.00 Sv. Mise par mirušajiem, kas apbedīti Rušonas kapos.

21. jūlijā
13.00 - Ondzuļu kapos (ar Sv. Misi)

Salaspils draudzes kapos

7. jūlijā
12.00 - Salaspils Vecajos kapos

14. jūlijā
12.00 - Tilderu kapos
16.00 - Doles kapos

Sarkaņu draudzes kapos

20. maijā
12.00 – Sv. Mise Sarkaņu baznīcā
14.00 - Ancižu kapos 
15.00 - Kleperu kapos 

8. jūlijā 
12.00 - Sv. Mise Sarkaņu baznīcā
14.00 - Bižu kapos

14. jūlijā 
14.00 - Ceplīšu kapos
15.00 - Lešku kapos 

15. jūlijā 
12.00 - Sv. Mise Sarkaņu baznīcā
14.00 - Sarkaņu kapos

21. jūlijā
13.00 - Vasarānu kapos

Saulkrastu draudzes kapos

3. jūnijā
14.00 - Baltezera kapos (Sv. Mise)
(Ādažu bāzes kapelā Sv. Mise nenotiks.)

7. jūlijā
12.00 - Carnikavas kapos (Sv. Mise)

25. augustā
12.00 - Garkalnes kapos (Sv. Mise)

26. augustā
12.00 - Saulkrastu kapos (Sv. Mise)

Seces draudzes kapos

8. septembrī 
12.00 - Seces jaunajos kapos
14.00 - Kauļu kapos

Skaistas draudzes kapos

9. jūnijā
13.00 – Sv. Mise Skaistas baznīcā
14.00 – Skaistas kapos

14. jūlijā
14.00 – Bebrišu kapos

21. jūlijā
14.00 - Vēveru kapos
15.30 – Čenčupu kapos

4. augustā
14.00 – Stolu kapos
15.30 – Luņu kapos

11. augustā
14.00 – Ludvikovas kapos

25. augustā
14.00 – Bogdānu kapos
15.00 – Skradeļu kapos

Skaistkalnes, Kurmenes, Valles, Vecumnieku draudžu kapos

7. jūlijā
12.00 - Murmuižas kapos (Mazzalves pag., Sv. Mise)
16.00 - Valles kapos (Sv. Mise)  

14. jūlijā
11.00 - Krusas kapos (Skaistkalnes pag.)
13.00 - Urliķu kapos (Kurmenes pag., “Gvarde” Sv. Mise)   
16.00 - Spundes kapos (Kurmenes pag., “Gvarde”, Sv. Mise)

21. jūlijā
11.00 - Cepurnieku kapos (Kurmenes pag., Sv. Mise)                                     
13.00 - Verpeļu kapos (Kurmenes pag., Sv. Mise)                                              

22. jūlijā
18.00 - Vecumnieku kapos (Sv. Mise)

28. jūlijā
15.00 - Sietiņu kapos (Kurmenes pag., Sv. Mise) 
17.00 - Baļčiņu kapos (Kurmenes pag.) 

18. augustā
15.00 - Kurmenes kapos (Sv. Mise)

25. augustā
14.00 - Skaistkalnes Jaunajos kapos 
16.00 - Vaiču kapos (Skaistkalnes pag.)   

Spruktu draudzes kapos

5. augustā
12.00 – Sv. Mise par mirušajiem, pēc tam kapusvētki Spruktu kapos

11. augustā
12.00 - Sv. Mise par mirušajiem, pēc tam kapusvētki Vecpils komunālajos kapos

25. augustā
12.00 - Sv. Mise par mirušajiem, pēc tam kapusvētki Rudānu kapos

Stiglavas draudzes kapos

26. maijā
14.00 - Mežarnieku kapos 
15.00 - Dziervju kapos  

30. jūnijā 
14.00 - Pudinovas kapos 
15.00 - Šalaju kapos 

5. augustā
12.00 - Sv. Mise Stiglavas baznīcā 
14.00 - Kapusvētki Vecpirogovas kapos

Stirnienes draudzes kapos

2. jūnijā
12.00 - Kapinieku kapos (Sv. Mise kapličā un kapusvētki)

16. jūnijā
12.00 - Teilānu kapos (Sv. Mise kapličā un kapusvētki)

14. jūlijā
11.00 Stirnienes kapos (Sv. Mise baznīcā un kapusvētki)

Stoļerovas draudzes kapos

9. jūnijā
15.00 - Rosicas kapos  

16. jūnijā
15.00 – Spruktu kapos

23. jūnijā
15.00 – Svariņu kapos

30. jūnijā
15.00 – Bataru kapos

7. jūlijā
15.00 - Stoļerovas kapos

14. jūlijā
15.00 - Anču kapos

Subates draudzes kapos

9. jūnijā
14.00 – Sārtenes (Vidkuškas) kapos
16.00 – Kaminčas kapos

7. jūlijā
14.00 – Subates kapos
15.00 – Vārnišķu kapos

14. jūlijā
14.00 – Kazimirvāles kapos

21. jūlijā
14.00 – Baltmuižas kapos

28. jūlijā
14.00 – Gulbenes kapos

Sventes draudzes kapos

7. jūlijā
12.00 - Plikā Kalna kapos

8. jūlijā
15.00 – Sventes kapos

14. jūlijā
14.00 – Raudas kapos

21. jūlijā
14.00 – Timšānu kapos

28. jūlijā
14.00 – Purnieku kapos

Tilžas draudzes kapos

3. jūnijā
16.30 – Kāpessila kapos

10. jūnijā
16.30 - Ūdrenes kapos

17. jūnijā
16.30 - Ranguču kapos

15. jūlijā
16.30 – Lutanānu kapos

22. jūlijā
16.30 – Runcines kapos

29. jūlijā
14.30 – Sv. Mise par mirušajiem Tilžas baznīcā
16.30 - Tilžas kapos

5. augustā
16.30 – Purviņu kapos

Tukuma draudzes kapos

17. jūnijā
14.00 - Meža kapos

24. jūnijā
14.00 - Veļķu kapos

1. jūlijā
14.00 - Lamiņu kapos

8. jūlijā
14.00 - Ozoliņu kapos

15. jūlijā
14.00 - Zantes kapos

22. jūlijā
14.00 - Milzkalnes kapos; tiks aizlūgts arī par Smārdes kapos apbedītajiem 

29. jūlijā
14.00 - Lejas kapos; tiks aizlūgts arī par Kalna kapos apbedītajiem

Visos kapusvētkos tiks svinēta Sv. Mise.

Varakļānu draudzes kapos

14. jūlijā
14.00 - L. Strodu kapos

21. jūlijā
14.00 – Siļukalna kapos

28. jūlijā
13.00 – Ļodānu kapos
14.30 – Asnīnes kapos

4. augustā
14.00 – Šķēļu kapos
15.30 – Klušu kapos

11. augustā
13.30 – Sv. Mise Varakļānu baznīcā
15.00 – aizlūgums Varakļānu kapos

25. augustā
14.00 – Sila kapos

Vārkavas novada kapos

2. jūnijā
13.00 - Borbaļu kapos

7. jūlijā
12.00 - Lazdānu kapos
14.00 - Strodu kapos

8. jūlijā
15.00 - Augšmuktu kapos

21. jūlijā
11.00 - Āpšu kapos
12.00 - Pilišķu kapos

28. jūlijā
11.00 - Dievkalpojums Vārkavas baznīcā, 12.00 - kapusvētku procesija Vārkavas kapos.

29. jūlijā
12.00 – Dievkalpojums Vanagu baznīcā, 14.00 - kapusvētku procesija Vanagu kapos.

Vecumnieku novada kapos 

28. jūlijā
15.00 - Jobu kapos

11. augustā
15.00 - Steņģu kapos
16.00 - Kāravu kapos

Vidsmuižas draudzes kapos

2. jūnijā
14.00 - Baltskaru kapos

9. jūnijā
14.00 - Bukšinu kapos

16. jūnijā
14.00 - Saunas Vulānu kapos

7. jūlijā
14.00 - Krištobu kapos

14.jūlijā
14.00 - Opolajūs kapos
15.30 - Salenieku kapos

21.jūlijā
14.00 - Maltas Trūpu kapos

4.augustā
14.00 - Pastaru kapos

11.augustā
15.00 - Trūpīšu kapos

25.augustā
15.00 - Sv. Mise Vidsmuižas baznīcā, tad aizlūgums Vidsmuižas kapos.

Viesītes draudzes kapos

3. jūnijā
14.00 - Sv. Mise par mirušajiem Viesītes baznīcā
15.00 - Dievkalpojums Viesītes Jaunos kapos

17. jūnijā             
14.00 - Sv. Mise par mirušajiem Viesītes baznīcā
15.00 - Dievkalpojums Cīrulīšu kapos

Viļakas, Kupravas un Liepnas draudžu kapos

7. jūlijā 
14.00 - Viduču kapos 
16.00 - Olutovas kapos

14. jūlijā
14.00 - Slotukalna kapos 
16.00 - Lašku kapos

21. jūlijā
14.00 - Skandines kapos 
15.30 - Aizgalīnes kapos

29. jūlijā 
12.00 - Sv. Mise Kupravas baznīcā

14.00 – Kupravas kapos
15.00 - Liepnas Saidu kapos

5. augustā 
12.30 - Viļakas sv. Mateja kapos (pēc Sv. Mises baznīcā)

11. augustā
13.00 - Vēdeniešu kapos

18. augustā 
13.00 Rejevas kapos

Viļānu, Nagļu, Ostrones un Rikavas draudžu kapos

12. maijā 
14.00 - Brikuļu kapos (ar Sv. Misi kapsētā)

19. maijā 
14.00 - Solaskungu kapos (Sv. Mise 20. maijā 12.00 Viļānu baznīcā)
13.00 - Lagonu kapos (ar Sv. Misi kapsētā)

26. maijā 
13.00 - Bokānu kapos (ar Sv. Misi kapsētā)
14.00 - Kūkoju kapos (ar Sv. Misi kapsētā)

2. jūnijā
14.00 - Masaļsku kapos (ar Sv. Misi kapsētā)

3. jūnijā
13.00 - Jokstu kapos (Sv. Mise 11.30 Rikavas baznīcā)

9. jūnijā
13.00 - Zvīdreņu kapos (ar Sv. Misi kapsētā)
14.00 - Broku kapos (ar Sv. Misi kapsētā)

16. jūnijā 
13.00 - Akremu kapos  (ar Sv. Misi kapsētā)
14.00 - Sopru kapos (Sv. Mise 17. jūnijā 14.00 Pustinkas kapličā)  
15.00 - Zamožu kapos  (ar Sv. Misi kapsētā)

17. jūnijā
13.00 - Zirkolna kapos (Sv. Mise 11.30 Rikavas baznīcā)

30. jūnijā
13.00 – Punstinku kapos (ar Sv. Misi kapsētā)

1. jūlijā
13.00 - Murānu kapos (Sv. Mise 11.30 Rikavas baznīcā)

7. jūlijā 
13.00 - Medinsku kapos (ar Sv. Misi kapsētā)
14.00 - Vecmurānu kapos (ar Sv. Misi kapsētā)

14. jūlijā
13.00 - Rampānu kapos (ar Sv. Misi kapsētā)
14.00 - Makužu kapos (ar Sv. Misi kapsētā)

15. jūlijā
13.00 - Priušu kapos (Sv. Mise 11.30 Rikavas baznīcā)

21. jūlijā
13.00 - Trūpu kapos (ar Sv. Misi kapsētā)

28. jūlijā
14.30 - Asnīņu kapos
15.00 - Tevenānu kapos (ar Sv. Misi kapsētā)

5. augustā
15.00 - Viļānu kapos (ar Sv. Misi kapsētā)

19. augustā
13.00 - Rikavas kapos (Sv. Mise 18.augustā 16.00 Rikavas baznīcā)

25. augustā
13.00 - Nagļu jaunajos kapos (Sv. Mise 12.00 Nagļu baznīcā)

26. augustā 
13.00 - Nagļu vecajos kapos (Sv. Mise 12.00 Nagļu baznīcā)

Višķu, Ambeļu un Augškalnes draudžu kapos

2. jūnijā
12.00 - Kukaru kapos
13.00 - Putānu kapos

3. jūnijā
13.00 - Raudinkas kapos

9. jūnijā
13.00 - Rogoču kapos
15.00 - Klekeru kapos

17. jūnijā
13.00 - Klobānu kapos

10. jūnijā
14.00 - Augškalnes kapos

5. augustā
14.00 - Ambeļu kapos

19. augustā
13.00 - Višķu kapos   

Zilupes draudzes kapos

2. jūnijā
15.00 – Zabaloču kapos

23. jūnijā
15.00 – Savelinku kapos

7. jūlijā
15.00 - Zilu kapos

21. jūlijā
15.00 - Zilupes kapos

Znotiņu draudzes kapos
 
2. jūnijā
13.00 - Bārbaļu kapos
 
30. jūnijā
11.00 - Kauparnieku kapos
 
14. jūlijā
11.00 - Seiļu kapos
 
4. augustā
13.00 - Sutru kapos

Zosnas draudzes kapos

2. jūnijā
13.00 – Gineviču kapos
14.00 – Vacstašuļu kapos

16. jūnijā
13.00 - Veczosnas kapos
14.00 – Birzgaļu kapos

14. jūlijā
14.00 – Miera kapos
14.30 – Lipušku kapos

28. jūlijā
15.00 - Lucišku kapos

Šeit ir publicēta līdz 13.06. apkopotā informācija. Saraksts tiks papildināts.