Rekolekcijas: “Jēzus – cietējs kalps. Ciešanu stāsts Svētajos Rakstos” Sarkaņos

16.March, 2018, 12:46

16.-18. marts.

Ignāciskās nedēļas nogales rekolekcijas: “Jēzus – cietējs kalps. Ciešanu stāsts Svētajos Rakstos”.
Vieta: Dzīvības Mātes institūta rekolekciju māja Sarkaņos. Organizē m. Emanuēla, SJE. Tālr. 29395168.