Сегодня: 22.02.2019  |  День имени: Rigonda, Adrians, Ārija

Kristīgās mūzikas dienas Griezē 2018

13.July, 2018, 15:34

Arī šovasar, no 13-15.jūlijam pie Griezes baznīcas notiks vasaras nometne “Kristīgās mūzikas dienas Griezē 2018”. Šajā nometnē aicināts piedalīties ikviens interesents, neatkarīgi no viņa draudzes, konfesionālās piederības un muzikālās izglītības, kas vēlas pagodināt Dievu mūzikā, būt kopā sadraudzībā, dievkalpojumos un gregoriskajās stundu lūgšanās, vai vienkārši atpūsties no ikdienas steigas brīnišķīgā Latvijas nostūrī pie Vadakstes un Ventas satekas.

Kā allaž, mēģinājumos dziedāt mums mācīs un mūzikas dienas vadīs Liepājas Sv. Dominika draudzes Sholas vadītāja Kristīne Locika. Mācīsimies visskaistākās dziesmas no viņas "kolekcijas" - tajā ir dažādu autoru dziesmas, kuras vieno lūgšanas un Dieva mīlestības gars. (Pačukstēšu, ka ekskluzīvi šai nometnei poļu komponists Pāvels Bembeneks atsūtīja un atļāva iztulkot dziesmu no sava jaunākā, nupat klajā nākušā diska "Vesperes Marijas Bezvainīgajai Sirdij" - K.L.)

Nometne sākas piektdien, 13. jūlijā plkst. ar Vesperēm Griezes baznīcas sakristejā (ierašanās sākot no trijiem), sestdien 19.00 apgūtās dziesmas dziedāsim koncertā-lūgšanā Ezeres Kristus Karaļa Romas katoļu baznīcā, svētdien 11.00 Griezes baznīcā dziedāsim luterāņu svētdienas dievkalpojumā, bet nometne noslēgsies 16.00 ar Sv. Misi Lēnu Svētās Trīsvienības Romas katoļu baznīcā.

Nometnē var piedalīties gan dziedot, gan spēlējot savu līdzņemto mūzikas instrumentu. Būs izkurināta pirtiņa, ir labas makšķerēšanas vietas un ļoti skaista ainava fotografēšanai un baudīšanai.


Ziedojums par mūzikas dienām 30 eur, par ko nodrošināsim nošu materiālus, 6 ēdienreizes, dzīvošanu komfortablās istabiņās Rekolekciju mājā. (Ja kāds vēlēsies, nodrošināsim arī iespēju nakšņot teltīs.)


Sīkāka informācija un pieteikšanās pie nometnes vadītājas Kristīnes Locikas, tel. 26705843, vai Griezes ev. lut. baznīcas mācītāja A.Freipiča tel. 22316912 , kā arī Griezes baznīcas mājaslapā www.griezesbaznica.lv/