Сегодня: 13.11.2019  |  День имени: Jevgēņija, Jevgēņijs, Eižens

Vissvētākās Jaunavas Marijas Debesīs uzņemšanas svētku kārtība

11.Август, 2018, 10:45

VISSVĒTĀKĀS JAUNAVAS MARIJAS DEBESĪS UZŅEMŠANAS SVINĪBU KĀRTĪBA AGLONAS DIEVMĀTES SANKTUĀRIJĀ 2018. GADĀ

SLIMNIEKIEM VELTĪTA DIENA

Sestdiena, 11. augusts

07:00 – Svētā Mise
11:00 – Rožukronis
12:00 – Svētā Mise, svētība slimniekiem
15:00 – Dieva Žēlsirdības kronītis
19:00 – Svētā Mise, litānija Vissvētākās Jaunavas Marijas godam

ĢIMENĒM VELTĪTA DIENA

Svētdiena, 12. augusts

10:00 – Svētā Mise
11:00 – Rožukronis
12:00 – Svētā Mise, laulībā doto solījumu atjaunošana
15:00 – Dieva Žēlsirdības kronītis
19:00 – Svētā Mise saderinātajiem, litānija Vissvētākās Jaunavas Marijas godam

Pirmdiena 13. augusts

07:00 – Svētā Mise
11:00 – Rožukronis
12:00 – Svētā Mise
15:00 – Dieva Žēlsirdības kronītis

SVĒTĀ MEINARDA SVINĪBAS

18:30 – Vesperes
19:00 – Svētā Mise, litānija Vissvētākās Jaunavas Marijas godam
             Procesija ar Fatimas Dievmātes statuju ap baziliku
22:00 – Lūgšanu vakars
24:00 – Svētā Mise, nakts  adorācija bazilikā

Otrdiena, 14. augusts

07:00 – Svētā Mise (bazilikā pie Dievmātes altāra)
09:00 – Svētā Mise, garīgā adopcija (bazilikā pie centrālā altāra)
11:00 – Rožukronis (bazilikā pie centrālā altāra)
12:00 – Svētā Mise svētceļniekiem (pie pāvesta altāra)
15:00 – Dieva Žēlsirdības kronītis
16:00 – Svētā Mise (pie Dievmātes altāra bazilikā)

 

VISSVĒTĀKĀS  JAUNAVAS  MARIJAS  DEBESĪS  UZŅEMŠANAS 
OBLIGĀTĀS SVINĪBAS

17:30 – Garīgā mūzika (pie bazilikas)
18:00 
– Konkursa „Dziedu Dievmātei” laureātu dziedājumi (pie bazilikas)
18:30
 – Vesperes
19:00 – Svētā Mise (pie pāvesta altāra), Iestiprināšana,
             litānija V. J. Marijas godam, euharistiskā procesija
22:00  Tautas krustaceļš (sakrālajā laukumā)
24:00 – Svētā Mise (pie pāvesta altāra)
01:00 – 7:00 Vissvētākā Sakramenta adorācija bazilikā

Trešdiena, 15. augusts

07:00 – Svētā Mise (bazilikā pie Dievmātes altāra, latgaliski)
09:00 – Svētā Mise jauniešiem (pie pāvesta altāra), Iestiprināšana
10.00 – Svētā Mise svešvalodā (apakšējā baznīcā)
10.00 – sprediķis krievu valodā
11:00 – Rožukronis (pie pāvesta altāra)
12:00 – Svētku galvenā sv. Mise (pie pāvesta altāra),
             litānija V. J. Marijas godam, euharistiskā procesija
19:00 – Svētā Mise (bazilikā pie Dievmātes altāra)