Tiek organizēts svētceļojums uz Tezē kopienas organizēto Eiropas jauniešu (17 - 35 gadi) tikšanos. Izbraukšana - 27. decembrī (pēcpusdienā) un atgriešanās - 2....

24.Ноябрь, 2019, 20:40