Cвежие новости

No 4. februāra līdz 15. aprīlim Latvijā norisināsies svētās māsas Faustīnes relikviju un Žēlsirdīgā Jēzus svētbildes svētceļojums pa draudzēm. Par svētceļojuma...

16.Январь, 2018, 15:11

No 4. – 7. janvārim Augsburgā notika ikgadējā “Gebetshaus”  (tulk., „Lūgšanu nams”) organizētā slavēšanas konference “Mehr” (tulk., “VAIRĀK”), kuru vada Johannes Hartls,...

12.Январь, 2018, 11:32

  Karmela ekleziālas kustības jaunieši ne tikai kopā lūdzas, bet labprāt kopā dodas pārgājienos, ceļojumos un svin svētkus. 2018. gada sagaidīšana arī kļuva par svētkiem...

9.Январь, 2018, 15:58

11. janvārī, tieši nedēļu pirms sākas lūgšanu nedēļa par kristiešu vienotību, Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas (LELB) Virsvaldes telpās notika dokumenta „No...

12.Январь, 2018, 17:30

1. jūnijā jau piekto gadu Latvijā notiks Baznīcu nakts, kurai kristīgo konfesiju draudzes visā Latvijā, un šogad arī latviešu diasporas draudzes ārvalstīs var pieteikt...

10.Январь, 2018, 13:47

Zvaigznes dienā Rucavas Miemju kapu kalniņā kopā ar tuviniekiem un draugiem atvadījāmies no Alda Progulbicka, par kura mūža ritumu vēlējos pastāstīt. Tas ir cilvēks,...

9.Январь, 2018, 12:33

Rudenī gaidāmās bīskapu sinodes „Jaunieši, ticība un aicinājuma izzināšana” sagatavošanās dokumenta II nodaļa Ticība, izšķiršana, aicinājums” uzsver, ka ticība ir aicinājuma izšķiršanas avots, kas ļauj nest augļus caur konkrētām dzīves izvēlēm, jo liek apzināties brīnišķīgu aicinājumu – aicinājumu mīlēt.
Lasīt tālāk

Kā katru gadu norisinās lūgšanu nedēļa par kristiešu vienotību. Kā aizsākās ekumeniskā kustība? Jāsaka, ka līdz pat 9. gs. vidum ar ekumenismu saprata pavisam ko citu. Vārds „ekumenisms” ir grieķu valodas vārds un nozīmē oikos – nams un menein – palikt, būt, mājot. Grieķu pasaulē ar oikoumene saprata visu grieķu un barbaru pasauli, resp., teritoriju, kuru pazina tā laika cilvēki. Lasīt tālāk

 

Svētās ģimenes svētkus mēs šogad svinēsim 31. decembrī. Ģimeniskā Ziemassvētku noskaņā paraudzīsimies uz Svēto ģimeni, kura ir paraugs ikvienai kristīgai ģimenei un vaicāsim: „Ko mēs no tās varam mācīties?” Mēs varam mācīties dzīvi ticībā, mīlestības dialogā un pazemībā.

Lasīt tālāk

Fragments no 2018. gada rudenī gaidāmās bīskapu sinodes „Jaunieši, ticība un aicinājuma izzināšana” sagatavošanās dokumenta.

Ieklausoties jauniešos, Baznīca atkal no jauna dzird Kungu, kurš runā mūsdienu pasaulē. Kā Samuēla (sal. 1 Sam 3, 1-21) un Jeremija (sal. Jer 1, 4-10) dienās, jaunieši zina, kā atpazīt laikmeta zīmes, uz kurām norāda Svētais Gars. Lasīt tālāk

Latviski ir iztulkota Romano Gvardini grāmata „Kungs. Pārdomas par Kristu un Viņa dzīvi”. Pārlasot šo grāmatu, man prātā iespiedās, kā Romano Gvardini skaidro līdzību par pazudušo dēlu no Lūkasa evaņģēlija 15. nodaļas. Neviens no dēliem nav sapratis tēva lielo mīlestību, kas izpaužas viņa žēlsirdībā. Vecākais dēls pieprasa taisnību, jaunākais dēls, kas visu savu mantu ir izputinājis, lūdz pēc piedošanas. Lasīt tālāk

„Kas konkrēti jādara cilvēkam, kurš meklē savu dzīves aicinājumu?” Pāvests Francisks atbildēja: „Savulaik arī es uzdevu sev šo jautājumu: kādu ceļu man vajadzētu izvēlēties? Tev nav pašam jāizvēlas savs ceļš. Tavu ceļu izvēlēsies Dievs. Jēzus tev to jau ir izvēlējies. Tev jāklausa Viņam un katru dienu jāvēršas pie Viņa, vaicājot: „Kungs, kas man jādara? Jēzu, ko Tu vēlies, lai es daru?”

Lasīt tālāk

Numura tēma:
METANOIA jeb garīgā atgriešanās

"Ar atgriešanos nav tā - pieņemu lēmumu un tagad gadu mierīgi dzīvoju. Jā, protams, galvenajam lēmumam ir jābūt - es atgriežos pie Dieva, bet pa īstam pie Dieva mēs atgriežamies katru dienu."
Staņislavs Pračaks OCD intervijā "Kas ir garīga atgriešanās?"

Svētais Antonijs mums atgādina, ka lūgšanai ir nepieciešams klusums, kas nav jāsaprot kā norobežošanās no ārējiem trokšņiem, bet ir iekšēja pieredze, kurā, novēršoties no tā, kas izraisa dvēseles raizes un padara izklaidīgu, cilvēks tiecas panākt klusumu pašā dvēselē. (Benedikta XVI uzruna 2010. gada 10. februāra ģenerālajā audiencē)

Партнёры по сотрудничеству
Спонсоры