Новости

Bērnu tikšanās ar Trīs Gudrajiem Rīgas Sv. Alberta baznīcā

4.Январь, 2018, 09:14

Atklājot savas kultūras tradīcijas Spānijā un Itālijā, misijas Ad Gentes ģimenes 3. janvārī aicināja bērnus uz tikšanos ar Trīs Gudrajiem, kuri pa ceļam uz Betlēmi bija gatavi iegriezties Rīgas Sv. Alberta baznīcā. Tas ir viens no pasākumiem, kad pieaugušie rotaļīgā formā nodod ticību bērniem, izspēlējot Svētajos Rakstos pieminētos notikumus.

Lai sagatavotos Epifānijas svētkiem un pārrunātu tikšanās iespējas ar Gudrajiem, 2017. gada beigās bērni jau bija sapulcināti un iepazīstināti ar pasākuma vadītājiem, ar šo svētku nozīmi, kā arī tika iztaujāti par austrumu Gudrajiem, viņu misiju. Tāpat bērniem bija ieteikts, aizejot mājās, sagatavot vēstules Jēzum ar garīgiem lūgumiem, lai varētu tos nodot Gudrajiem, kuri taisās tikties ar Viņu Betlēmē.

Vakars iesākās kā parasta Dieva Vārda liturģija, papildināta ar bērnu iesaistīšanu pārdomās par Austrumu Gudrajiem. Ja no sākuma bērni mazliet kautrīgi iesaistījās, atbildot uz uzdotajiem jautājumiem, tad ar laiku viņi pierada pie neierastajiem apstākļiem, ka var brīvi sēdēt baznīcas priekšpusē pie altāra uz paklājiem un runāt vai dziedāt mikrofonā. Drīz jau katrs centās būt pirmais, kas atbild uz dažādiem jautājumiem.

Kad baznīcā cēli ieradās Trīs Gudrie ar saviem kalpiem, mazie uz kādu mirkli sastinga klusumā un gaidās, kas notiks. Kalpi atritināja svinību paklāju, Gudrie lēnā solī pienāca pie Jēzus bērniņa un pagodināja to pielūdzot un klusējot. Tad sākās pasākuma svinīgā daļa. Bērni ātri atraisījās Gudro un viņu kalpu kompānijā. Mazākie bērni bija pārsteigti par krāšņi sapostajiem ciemiņiem, viņu cēlo izskatu, kas atšķīrās no ikdienā pierastā apģērba. Lielākajiem bērniem jau bija zināma pieredze šajos jautājumos un viņi vairāk visu uztvēra kā salīdzinājumu.

Pēc Evaņģēlija lasījuma kapucīnu tēvs Staņislavs ļoti vieglā, bērniem saprotamā valodā pastāstīja tā būtību, izskaidrojot, kas bija pirmie, kas ieticēja vēstij par Glābēja dzimšanu, un cik svarīgi jau no bērna gadiem ieticēt Jēzum. Viņš arī uzskatāmā veidā atklāja, ka šodien tieši bērni ir galvenās personas, kuriem veltīta šī liturģija.

Drīz pienāca brīdis, kad bērni varēja nodot sagatavotās vēstulītes ar garīgiem lūgumiem Gudrajiem, brīvi izvēloties, kuram no viņiem uzticēt savus lūgumus. Gudrie apdāvināja bērnus ar nelielām dāvaniņām un devās tālāk uz Betlēmi, lai satiktu jaundzimušo Bērniņu Jēzus. Bērni kādu brīdi palika baznīcā, priecīgi čalojot ar dāvaniņām rokās, kamēr vecāki veica sakopšanas darbus.

Cerams, šis un daudzi citi pasākumi, kas veltīti bērnu ticības padziļināšanai, iesēs un turpinās diedzēt ticības sēklu viņu sirsniņās, lai, ieejot ciešākās attiecībās ar Dievu, viņi būtu gatavi uzticēties Jēzum un sekot Viņa aicinājumiem.

Romualds Beļavskis