Сегодня: 25.03.2019  |  День имени: Mare, Ģedimins, Māra, Marita, Mārīte

Новости

“Caritas – Mātes Baznīcas rokas”

14.March, 2018, 15:52

10. martā notika garīgās atjaunotnes un sadraudzības diena “Caritas – Mātes Baznīcas rokas”. Tās mērķis bija pulcināt vienkopus žēlsirdības darbu kalpotājus, lai stiprinātos kopīgā lūgšanā un sadraudzībā.

Tikšanās iesākums bija vērsts uz ieskatīšanos sevī, savas sirdsapziņas izmeklēšanu – to veicināja gan Kunga adorācija Vissvētākajā Sakramentā, gan Tezē dziedājumi brīnišķīgā izpildījumā, gan lasītās krusta apceres un Rīgas Sv. Franciska baznīcā valdošā noskaņa. Šī diena sakrita arī ar pāvesta Franciska iniciatīvu “24 stundas Kungam”, kad visa Baznīca kopā tika aicināta “svinēt Gandarīšanas sakramentu euharistiskās adorācijas kontekstā”. Varbūt tieši tāpēc tik daudzi no mums izvēlējās izlīgt ar Tēvu, lai pēc tam brīvībā svinētu Euharistiju V.E. arhibīskapa metropolīta Zbigņeva Stankeviča vadībā, koncelebrējot pr. Marcinam Vozņakam. Homīlijā arhibīskaps aicināja žēlsirdības darbu veicējus neiekrist farizejiskā lepnībā (jo darām visu, kas ir jādara), bet gan censties iegūt Kristus garu, un savu kalpojumu veikt sirds pazemībā, vienkāršībā, jo darbošanās augļus dos Dievs.

Pie agapes iesāktā sadraudzība turpinājās, klausoties un izvaicājot uzaicinātos viesus – Rudītei Kumsārei, LELB Diakonijas centra Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu dienas centra “Mēs” vadītājai, Rišardam Zaļeskim, Rīgas Vissvētākās Trīsvienības draudzes Caritas grupas brīvprātīgajam, Danai Anskaitei, Betlēmes Žēlsirdības mājas vadītājai un Mārtiņam Krūklim, Cietuma kapelānu dienesta vadītājam. “Man ļoti patika, ka šeit runāja vadītāji – no Betlēmes Žēlsirdības mājas, no Cietuma kapelānu dienesta, ka nerunājām tikai par sevi,” dalījās kāda no dalībniecēm. Tika izsniegtas arī pateicības brīvprātīgajiem jauniešiem no Jauniešu Pastorālās Mājas par sadarbību projektā "Mīlestības graudi" no 2015. līdz 2017. gadam.

Paldies V.E. arhibīskapam par klātbūtni un stiprinājuma vārdiem, pr. M. Vozņakam, pr. Andrim Kravalim, visiem viesiem, īpaši Marijas Leģiona māsām. Savās telpās mūs laipni uzņēma Rīgas Garīgais seminārs, paldies topošajiem priesteriem par praktisko palīdzību pasākuma organizēšanā un liturģijā! Bez katra iesaistes un klātbūtnes šī sadraudzības diena nebūtu kļuvusi par to, kas tā bija.

Pievienojamies arhibīskapa metropolīta aicinājumam katram sniegt savu ieguldījumu žēlsirdības darbu attīstībā Latvijā un aicinām ar savām idejām vērsties pie “Caritas Latvija”, sazinoties ar Egitu Volinsku, biroja un projektu vadītāju (29552102, info@caritas.lv), kā arī sekot mūsu aktualitātēm – www.caritas.lv un https://www.facebook.com/CaritasLatvija/.

Mūsu turpmākā iecere ir veidot kopīgu žēlsirdības darbiem un Baznīcas sociālajai mācībai veltītu radio raidījumu „Radio Marija Latvija” ēterā uz līdzšinējā raidījuma “Žēlsirdīgais samarietis” bāzes, kas skan ēterā jau 2 gadus. Tas būs nākamais solis nodibinājuma “Caritas Latvija”, Cietuma kapelānu dienesta un nodibinājuma “Nova vita” kopīgā sadarbībā.

Caritas Latvija

Foto: Ints Ābele