Новости

Izsludināts stipendiju konkurss katoļu studentiem

10.November, 2017, 09:49

Prelāta Ādolfa Grosberga piemiņas stipendiju fonds izsludina pieteikšanos 2017./2018. gada stipendiju konkursam. Šogad tiks piešķirtas divas Ādolfa Grosberga piemiņas stipendijas un divas bīskapa Jāzepa Rancāna piemiņas stipendijas.

Stipendijas tiek piešķirtas studentiem, sākot ar otro mācību gadu, kas studē kādā no akreditētajām Latvijas augstskolām un akreditētām programmām pamatstudijās, izvērtējot pirmā gada studiju sekmes. Studiju joma un līmenis nav ierobežots. Studenti stipendiju var izmantot sociālo un studiju procesa vajadzību segšanai, tai skaitā studiju maksas segšanai.

Lai saņemtu stipendiju, studentam jāpieder kādai no Katoļu Baznīcas draudzēm Latvijā, kā arī aktīvi jādarbojas draudzē, jaunatnes vai sabiedriskajā darbā. Stipendijas piešķiršanas gadījumā pēc studiju beigšanas stipendiātam ir morāls pienākums aktīvi atbalstīt katoļu Baznīcas darbu Latvijā.

2009. gada vasarā Latvijā darbu uzsāka Prelāta Ādolfa Grosberga piemiņas stipendiju fonds, kas pirms tam bija aktīvi darbojies ASV. Fonda mērķis ir atbalstīt trūcīgus latviešu katoļu studentus, kas tiecas iegūt izglītību, kā arī saglabāt prelāta Ādolfa Grosberga piemiņu.

2013. gadā fonds, pateicoties sadarbībai ar Bīskapa Jāzepa Rancāna fondu ASV, uzsāka bīskapa Jāzepa Rancāna piemiņas stipendijas piešķiršanu Latvijā. Bīskapa Rancāna piemiņas stipendijas mērķis ir atbalstīt aktīvus un darbīgus katoļu studentus Latvijā.

Prelāts Ā. Grosbergs par priesteri tika iesvētīts 1936. gada 21. maijā. Pirmos divus gadus jaunais priesteris darbojās Rēzeknes un Cēsu draudzēs. Pēc tam bija Liepājas Kūrijas sekretārs un apkalpoja Vaiņodes, Priekules un Sakas draudzes, strādāja arī skolās un jaunatnes audzināšanas darbā. Iesākto darbu pārtrauca Latvijas okupācija, un priesteris bija spiests doties bēgļu gaitās sākumā uz Vāciju, pēc tam uz ASV. Amerikā Ā. Grosbergs 29 gadus veica latviešu katoļu garīgo aprūpi Indianas štatā. Savos rakstos viņš allaž ir uzsvēris: „Mana sūtība ir kalpot Dievam un latviešu tautai.”

Piesakoties stipendijai, pieteikuma vēstulē jānosūta aizpildīta pieteikuma veidlapa, rekomendācija no draudzes prāvesta, CV, izziņa par studijām un sekmēm no augstākās mācību iestādes, kurā stipendijas pretendents studē. 

Pieteikums jānosūta elektroniski uz adresi: fonds.grosbergs@inbox.lv līdz 2017. gada 11. decembrim. Fonda valde izsludinās konkursa rezultātus mēneša laikā pēc dokumentu iesniegšanas termiņa beigām. Papildu informācija pieejama pa e-pastu: fonds.grosbergs@inbox.lv vai pa tālruņiem: 29532069 (Ieva Pētersone), 26810848 (Inese Runce). Stipendijas pieteikuma veidlapa un konkursa nolikums ir pieejams mājaslapā: prelata-agrosberga-pieminas-stipendiju-fonds.mozello.lv.

Inese Runce