Сегодня: 13.11.2019  |  День имени: Jevgēņija, Jevgēņijs, Eižens

Новости

Jēkaba katedrāle restauratoru un celtnieku apskauta

10.Август, 2018, 07:07

Jau otro gadu norisinās Rīgas Sv. Jēkaba katedrāles - valsts nozīmes kultūras un arhitektūras pieminekļa – restaurācijas darbi. Iepriekšējā gadā tika restaurētas katedrāles fasādes, no kurām vecākās datētas ar 13. gadsimtu. Šogad darbi ar valsts un Rīgas domes finansiālu atbalstu turpinās.

Ir uzsākta katedrāles iekštelpu interjera restaurācija – pirmā tiek atjaunota altārtelpa un sakristeja, kā arī turpinās plašāki āra darbi: tiek protezētas un atjaunotas katedrāles četru jomu jumta koka konstrukcijas, no kurām dažas ir 300 gadus vecas;  iesegts jauns vara skārds, saglabājot veco vara iesegumu vietās, kur tas ir iespējams. Lai novērstu kapilāro mitrumu, kas ceļas no grunts pa mūriem un bojā baznīcas interjeru, kā arī veicina mūru sabrukšanu, gar katedrāles perimetru tiek padziļināts novadgrāvītis un izbūvēta jauna lietusūdens novadsistēma ar pieslēgumu pie pilsētas tīkliem. Paralēli tiek risināta arī citu inženiertīklu atjaunošana.

Rakšanas darbi tiek veikti arheoloģiskā uzraudzībā. Vietām notiek arī paši arheoloģiskie izrakumi, tostarp 3 metru dziļumā. Šādā dziļumā Vecrīgā jau var uziet vēsturiski vērtīgus atradumus, kā arī baznīcas apkārtnei raksturīgos apbedījumus. Atraktie objekti tiek fotografēti, aprakstīti un uzmērīti. Apbedījumu daļa, kas izraisa zinātnisku interesi, šobrīd ir nodota Latvijas Universitātes Vēstures institūta antropologiem, kas veic atrasto apbedījumu izpēti un vēlāk sniegs savu atzinumu. Visi atraktie apbedījumi tiks pārapbedīti saskaņā ar katoliskajām tradīcijām.

Pēc būvniecības darbu pabeigšanas un arheoloģijas mantojuma ekspertu atzinuma saņemšanas ir ieplānots izveidot vērtīgāko un interesantāko atradumu ekspozīciju. Arī cita vērtīgā informācija, kas iegūta Jēkaba katedrāles restaurācijas gaitā, tiks apkopota un ar to iepazīstināta plašāka auditorija.

 Turpmākajos divos gados Rīgas Metropolijas Romas katoļu kūrija cer realizēt pārējos katedrāles restaurācijas projekta darbus: restaurēt katedrāles vizītkarti - torni, saglabājot ievērojamu daļu no Latvijā vecākā apzinātā vara jumta ieseguma, kā arī interjeru, tāpat izbūvēt jaunu energoefektīvu apkuri.

Restaurācijas darbus veic AS (būvsabiedrība) „Restaurators”.

LRKB IC