Новости

Ozolainē svinēja priestera Romualda Baļčūna 35 gadu priesterības jubileju

3.Июнь, 2016, 09:51

30. maijā Bauskas novada Vecsaules pagasta Ozolaines katoļu baznīcā 35 gadu priesterības jubileju svinēja priesteris Romualds Baļčūns. Svinīgajā dievkalpojumā piedalījās Jelgavas diecēzes bīskaps Edvards Pavlovskis, emeritētais bīskaps Antons Justs un daudzi priesteri no dažādām Latvijas draudzēm.

Priesteris ir dzimis 1953. gada 26. decembrī un nāk no septiņu bērnu ģimenes, kas skaudri izjuta pēckara gadu trūkumu. Viņam ir pieci brāļi un māsa. Dievbijīgā vecmāmiņa bez mitas lūdza Dievu, lai kāds no mazdēliem kļūtu par priesteri. Viņas karstāko vēlēšanos piepildīja Romualds, kuru 1981. gada 30. maijā Rīgas Svētā Jēkaba katedrālē par priesteri iesvētīja toreizējais bīskaps Valerijans Zondaks. Romualds Baļčūns kopš 1981. gada kalpo Ozolaines, Janču un citās apkārtnes draudzēs. Ticīgie un garīdznieki augstu vērtē garīdznieka kluso, pazemīgo un atdevīgo kalpošanu.

Ievadot Svēto Misi, R. Baļčūns sacīja: “Kungs, ne jau manu nopelnu, bet Tavas žēlastības dēļ esi aicinājis mani kļūt par tautas priesteri! Lai Kungs Dievs stiprina mūs dzīves ceļojumā!” Savukārt dievkalpojuma laikā klātesošos uzrunāja bīskaps A. Justs, kurš stāstīja: “Pirms vairākiem gadiem garīdznieku grupā bijām svētceļojumā Romā, un priesteris Baļčūns toreiz saņēma svētību no pāvesta Benedikta XVI. Jubilārs ar savu priesterisko degsmi ir cēlis godībā vairākas lauku draudzes, stiprinājis cilvēku garīgo un laicīgo labklājību. Romualda raksturs izpaužas sevis pilnīgā ziedošanā. Viņš ir labais gans, kas uzmeklē pazudušās avis. [...] Ar priesteri iepazinos Ozolaines katoļu baznīcā, apmeklējot Jelgavas diecēzes draudzes. Romualds mani ļoti sirsnīgi uzņēma. Pēc pāris minūtēm ierados draudzes namā un viņu sastapu, pārģērbušos civilā svārkā. Sevī prātoju, kā gan iespējams tik ātri nomainīt apģērbu. Turklāt Romualds, man promejot, palika baznīcā. Izrādījās, ka esmu saticis viņa dvīņubrāli.”

Abi bīskapi uzsvēra, ka grūtības un slimības priesteri ir darījušas žēlsirdīgu un īpaši iejūtīgu pret citiem cilvēkiem. Grūtības priesteri nav salauzušas, bet gan nostiprinājušas raksturu. Pateicībā par kalpošanu bīskapi uzdāvināja jubilāram Jelgavas mākslinieces darinātu gleznu, kurā Jēzus Kristus attēlots kā Labais gans. Paulīniešu tēvs Jānis no Skaistkalnes atzina, ka priesterim piemīt ārkārtīgi liela godbijība pret Dievmāti, tāpēc dāvinājam viņam Skaistkalnes Brīnumdarītājas Dievmātes svētgleznas reprodukciju.

Savukārt Bruknas Kalna svētību kopienas kapelāns priesteris Andrejs Mediņš stāstīja, ka ar priesteri R. Baļčūnu iepazinies, kad vēl mācījies 4. klasē: “Priesteris Baļčūns ir mans pirmais garīgais audzinātājs. Viņš iemācīja mani kalpot pie altāra, ieinteresēja par ērģeļu spēli. Pateicoties garīdzniekam, es jau bērnībā ieguvu drošu ticības pamatu.”

Sveicēju rindās bija arī Ozolaines pamatskolas direktore Lilija Bula, kas uzsvēra, ka priesteris ir mīļi gaidīts viesis Ziemassvētkos, Lieldienās, katra mācību gada sākumā un noslēgumā, kad skolā notiek svētbrīži. Sveikt garīdznieku bija ieradušies arī vairāki Ozolaines pamatskolas audzēkņi, bet ticības mācības pasniedzēja Sarmīte Gausiņa-Elksne jubilāram veltīja dziesmu. Par sadarbību R. Baļčūnam pateicās Vecsaules luterāņu draudzes pārstāves Rasma Maldute un Agrita Hatkēviča. Katru gadu Lieldienās priesteris piedalās Vecsaules draudzes svētdienas skolas rīkotajā Krusta ceļa gājienā, stiprinot kristīgo konfesiju vienotību.

Dievkalpojumā vairāki jauniešu no bīskapa Edvarda Pavlovska saņēma Iestiprināšanas sakramentu. Paceļot rokas, viņus svētīja arī visi klātesošie garīdznieki. Ceremonijas noslēgumā E. Pavlovskis jubilāram novēlēja Dieva svētību un kalpošanas prieku, kā arī pateicās priestera nenogurstošajai saimniecības vadītājai Olgai Kampānei.

LRKB IC; Aina Ušča (Bauskas Dzīve); FOTO: Ivars Bogdanovs (Bauskas Dzīve)