Сегодня: 26.05.2020  |  День имени: Varis, Eduards, Edvards

Latvijas Bīskapu konference aicina atbalstīt draudzes

21.Март, 2020, 14:07

Laikā, kad dalība dievkalpojumos iespējama tikai neklātienē, Romas katoļu Baznīcas Latvijā bīskapu konference lūdz ticīgos neaizmirst par savām draudzēm un iespēju robežās turpināt tās finansiāli atbalstīt. Bīskapi publicējuši šādu vēstījumu:

Šajā pārbaudījumu laikā mēs spēcīgi izjūtam, cik dārga mums katram ir draudze, kas ir kā otrā ģimene, kurā mēs kopīgi ejam savas dzīves garīgo svētceļojumu.

Pašlaik nav skaidrs, cik ilgs būs nošķirtības laiks. Mūsu draudzes prāvesti katrs pēc savām iespējām centīsies nodrošināt mūsu garīgo aprūpi un, izmantojot modernās tehnoloģijas, dos mums garīgo barību. Būsim solidāri un vienoti, atbalstot mūsu draudzi un tās ganus ar lūgšanām un svētdienas ziedojumu. Rūpēsimies par to, lai pēc šī nošķirtības laika mums būtu vieta, kur atgriezties.

Ziedojumus aicinām ieskaitīt draudžu kontos vai, ja draudzei nav sava konta, tad tās draudzes kontā, kuras prāvests apkalpo šo draudzi.

Latvijas Bīskapu konference

 

Šeit pieejami vairāku draudžu rekvizīti.

Rīgas Svētā Jēkaba Romas Katoļu draudze
Reģ. nr. 90000106696
AS SEB banka
LV84UNLA0002000701505

Rīgas Kristus Karaļa Romas katoļu draudze
Reģ. nr. 90000829360
AS Swedbank
LV70HABA0551002791387

Rīgas Sāpju Dievmātes Romas katoļu draudze
Reģ. nr. 90000086578
AS Swedbank
LV27HABA0551034399126

Rīgas Svētā Alberta Romas Katoļu Draudze
Reģ. Nr.: 90000083961
Luminor Bank
LV04RIKO0002013041712

vai

AS Swedbank
LV82HABA0551014809665 

Rīgas Svētā Antona Romas katoļu draudze
Reģ. nr. 90000285220
AS Swedbank
LV40HABA0551032210184

Rīgas sv. Franciska Romas katoļu draudze
Reģ. nr. 90000086667
AS SEB Banka
LV44UNLA0050006711101

Rīgas Svētās Marijas Magdalēnas Romas katoļu draudze
Reģ. nr. 90000099163
AS Swedbank
LV77HABA000140J051886

Rīgas Svētās Terēzes no Bērna Jēzus Romas katoļu draudze
Reģ. nr. 90002493065
AS SEB Banka
LV76UNLA0050011481955 

Rīgas Vissvētās Trīsvienības Romas Katoļu draudze
Reģ. nr. 90000922113
AS Swedbank
LV98HABA0551047100483 

Bolderājas Romas katoļu draudze
Reģ. nr. 99500001475
AS SEB Banka
LV60UNLA0050024208352

Aizkraukles Romas katoļu draudze
Reģ nr. 90000298475
AS Swedbank
LV05HABA0551041362861

Alūksnes Romas katoļu draudze
Reģ. nr. 900001027995
AS SEB Banka
LV51UNLA0050000623546 

Cesvaines Romas katoļu draudze
Reģ. nr. 90000463719
AS Swedbank
LV44HABA0551033034903

Cēsu Romas katoļu draudze
Reģ. nr. 90000346845
AS Swedbanka
LV46HABA0551042077207

Gulbenes Vissvētākā Sakramenta Draudze
Reģ. nr. 90000083764
AS "Citadele banka"
LV49PARX0012759900001

Kokneses Sv. Jāņa Kristītāja draudze
Reģ. nr. 90000302022
AS Swedbanka
LV77HABA0551042785816

Limbažu Romas Katoļu Draudze
Reģ. nr. 90000235516
AS "Citadele banka"
LV34PARX0020029380001

Madonas Romas katoļu draudze
Reģ. nr. 90000463704
AS SEB banka
UNLALV2X LV19UNLA0095132107450

Pļaviņu Kunga debeskāpšanas draudze
Reģ. nr. 99500002220
AS Swedbanka
LV83HABA0551036163033

Salacgrīvas Romas Katoļu Draudze
Reģ. nr. 90000469938
AS "Citadele banka"
LV80PARX0012254340002

Salaspils Romas Katoļu Draudze
Reģ. nr. 90000470778
AS SEB banka
LV41UNLA0050000010880

Saulkrastu Dieva Žēlsirdības Romas katoļu draudze
Reģ. nr. 99500000893
AS SEB banka
LV61UNLA0050016839535

Slokas Romas katoļu draudze
Reģ. nr. 90000656329
AS SEB banka
LV31UNLA0010000701605 

Smiltenes Romas katoļu draudze
Reģ. nr. 90000599581
AS "Citadele banka"
LV37PARX0012762080001 

Valmieras Romas katoļu draudze
Reģ. nr. 90000413879
AS Swedbanka
LV02HABA0551027418292

Latvijas Starpdiecēžu augstākais Garīgais seminārs
Reģ. nr. 90000178745
AS SEB banka
LV03UNLA0002000701217

Biedrība Radio Marija Latvija
Reģ. nr. 40008212777
AS Swedbanka
LV41HABA0551037409657