Сегодня: 05.04.2020  |  День имени: Vidaga, Aivija, Vija

Jauna baznīca Lēdmanē

6.Июль, 2007, 13:16

Šā gada 29. jūnijā kardināls Jānis Pujats plkst. 14.00 Lēdmanē iesvētīja jaunu dievnamu. Jaunais dievnams ir veltīts sv. Pētera un Pāvila godam, tādēļ iesvētīšana notika tieši šajos svētkos. Baznīcas iesvētībās piedalījās Ogres un Lēdmanes draudzes prāvests K.Bojārs Aizkraukles prāvests V.Stulpins, RGS Garīgais tēvs pr. A Krištapovičs, pr.  J. Zarāns, kā arī Karmela Klauzūras klostera māsas. Grēksūdzes uzklausīja RGS profesots pr. A. Priede. Evaņģēliski – luterisko baznīcu pārstāvēja Suntažu evaņģēlists Jānis Tolpežņikovs un Lēdmanes pagasta priekšsēdētājs A. Priževoits. Svētās Mises laikā tika dalīts arī iestiprināšanas sakraments.

Celtniecības darbu vadītājs, būvuzņēmējs Tālis Sala savā uzrunā izteica pateicību visiem atbalstītājiem, gan tiem kas ir atbalstījuši materiāli, gan arī tiem, kas ar lūgšanām ir sekmējuši dievnama celtniecību. 
Baznīcas platība ir apmēram 120 kvadrātmetru, un tajā var sapulcēties līdz 200 – 250 cilvēku. Lēdmanes draudzes locekļu skaits tiek precizēts, bet, pēc iepriekšējām ziņām, kas ir K.Bojāra rīcībā, Lēdmanē dzīvo ap 500 katoļu.

Uz sarunu esam aicinājuši prāvestu Konstantīnu Bojāru. Pastāstiet, lūdzu, kā radās iecere būvēt baznīcu tieši Lēdmanē?

Es kopš 1995. gada strādāju Ogrē, līdz ar to, man ir uzticēts viss Ogres rajons. Pastorālā darba gaitā pārliecinājos, ka visos pagastos, kuros ir skolas, ir arī ļoti daudz katoļu. Daudzi no tiem ir iebraucēji, pārsvarā no Latgales, arī no Baltkrievijas. Draudzes ir nodibinātas Krapē, Suntažos, Madlienā, Taurupē. Lēdmanes katoļticīgie uzskatīja, ka viņi zināmā mērā ir aizmirsti, tāpēc 2001. gadā oficiāli tika nodibināta draudze. Ar to pašu radās doma, ka būs nepieciešama baznīca. Tika lūgts zemes gabaliņš, kuru pagasta pašvaldība piešķīra.

2005. gadā viena aktīva draudzes darbiniece gan pagasta padomē, gan man, lūdza, ka zeme ir iegūta, tagad vajadzētu uzstādīt vismaz koka krustu, pie kura ticīgajiem būtu iespējams pulcēties un palūgties, kā to kādreiz darīja Latgalē. Bet lēdmanietis Tālis Sala, kurš būvē guļbūves mājas, nāca ar priekšlikumu uzbūvēt nelielu guļbūves baznīcu. Tāda doma mani pārsteidza. Viņš pats izgatavoja projektu un informēja kardinālu. Kardināls apskatījās, izdarīja korektūras un attīstīja projektu tālāk. Cik atceros, palīdzēja arhitekts Liepa Jānis no Jelgavas akadēmijas.
Darbi tika sākti jau 2005. gadā. Tā, kā tā ir guļbūve un apkārtējiem iedzīvotājiem ir diezgan daudz mežu, daudzi ziedoja kokmateriālus. 2005. gada janvārī bija vētra, kas te mežus papostīja. Protams, tā daudziem bija postaža, bet bija kritušie koki. Tos tad arī palūdzām.

Vai bija manāma ticīgo atsaucība arī celtniecības darbā un naudas līdzekļu ziedošanā?

Ļoti daudz ziedoja un palīdzēja. Bija tādi, kas ziedoja vairākus simtus, pat kādu tūkstoti latu, citi, kādus divdesmit, četrdesmit latus. Ziedoja ne tikai lēdmanieši. Piemēram, Ogres baznīcā divas svētdienas vācām ziedojumus. Daudz ziedojumu bija no Vācijas kristīgajām organizācijām – apmēram piecdesmit procenti. Pārējo tiešām saziedoja iedzīvotāji. Arī pats celtnieks, Tālis Sala, kuram ir aktīva ģimene, piedalījās darbā ar bērniem un sievu, un organizēja skolēnus. Tā, ka cilvēki gan melno darbu veica, gan daudz palīdzēja ar ziedojumiem, vai nu materiāli, vai arī, piemēram, apmaksājot piegādi vai transportu.
Paldies Jums par sarunu! Lai Dieva vārds arvien vairāk izplatās mūsu tautā un mūsu zemē!

Materiālu sagatavoja pr. Ilmārs, izmantojot
Aigara Brikmaņa, Vatikāna Radio, Rīga un Lūcijas Tumašas reportāžu
Katoļu Baznīcas Vēstnesis