Un himna tapa

24.Апрель, 2007, 16:21


Ar lielu mīlestību notiek gatavošanās sv. Terēzes relikviju uzņemšanai Latvijā jūlija mēnesī.Šajā sakarā arī tika sarakstīta un iedziedāta himna. Vārdu un mūzikas autore ir māsa Marija Stefana.
Ieraksts: Latvijas Kristīgajā Radio
Balsis: māsa Marija Stefana, Egita Pavlovska, Annija Veitnere