Новости

2007. gada 9. jūlijā aizsākās Jelgavas diecēzes rīkotā aspirantu nometne Subatē, uz kuru, tika aicināti jaunekļi virs 16, kuri domā par savu aicinājumu. Kopumā pieteicās...

24.July, 2007, 14:26

Pāvests Benedikts XVI ir nosūtījis telegrammu Sanpaulas arhibīskapam Brazīlijā Odilo Pedro Šēreram, kurā izsaka līdzjūtību sakarā ar lidmašīnas katastrofu, kas 17....

21.July, 2007, 10:28

Ticības mācības kongregācija ir izdevusi jaunu dokumentu ar nosaukumu „Atbildes uz jautājumiem par dažiem Baznīcas mācības aspektiem". Dokumentā tiek atbildēts uz...

15.July, 2007, 15:40

Kādā skaistā vasaras dienā tieši Zemgales sirdī - Jelgavā norisinājās IV Jelgavas diecēzes Jauniešu dienas, kuru devīze un vadmotīvs bija «Mīlēsim viens otru Kungā!»,...

13.July, 2007, 14:00

Pirmdien, 1.jūlijā, Jelgavas katedrālē bīskaps Antons Justs kopā ar priesteriem Viktoru Siļčonoku, Aleksandru Stepanovu, paulīniešu tēvu Arni Suleimanovu, Karmelīšu...

6.July, 2007, 15:33

Mazās Svētās Terēzes relikviju ierašanās daudzās draudzēs izraisa sensāciju. Baznīcās ir vairāk apmeklētāju nekā gada svarīgākajos svētkos. Liels skaits cilvēku...

23.July, 2007, 15:51

Saruna ar apustulisko nunciju Baltijas valstīs Pēteru Stefanu Curbrigenu  No sešpadsmitā līdz septiņpadsmitajam jūlijam sv. Terēzes no Bērna Jēzus relikvijas apciemoja...

21.July, 2007, 10:21

Šajā vasarā Latvijas Baznīcā noteikti zelta burtiem ierakstīts sv. Terēzes no Bērna Jēzus vārds un klātbūtne. Viņas atstāto mantojumu, kas sakņojas patiesā un...

15.July, 2007, 15:25

7.jūlijā Vatikāns publicēja vēstuli, ko pāvests Benedikts XVI adresē universālās Baznīcas bīskapiem, nododot lietošanā Misāli, kas tapusi pirms 1970. gada liturģiskās...

11.July, 2007, 15:49

Arhibīskaps Staņislavs Velguss nav sadarbojies ar slepenpoliciju (SB). Apsūdzība par viņa sadarbību ar PTR specdienestiem bija mērķtiecīgi un apzināti izprovocēta....

6.July, 2007, 15:28