Сегодня: 04.04.2020  |  День имени: Ārvaldis, Valda, Herta, Ārvalda, Ārvalds

Sprediķi un uzrunas 2012. gadā

Uzruna Saeimas Sabiedrības saliedētības komisijas rīkotajā diskusijā „Garīgā dimensija un politika"

Rīgas pils, 2012. gada 7. februāris

Es priecājos, ka ir iespēja šeit runāt un tikties ar visiem klātesošajiem tieši tādā sastāvā. Vēlos, lai jūs manis teikto neuztvertu kā politiķa pārdomas, jo es neesmu eksperts politikas jomā, bet es centīšos vērtēt politiskos procesus un esošo situāciju no garīgā un morāles viedokļa. Lasīt tālāk

 

Sprediķis Kristus Augšāmcelšanās svētku vigīlijas Svētajā Misē

Rīgas Sv. Jēkaba katedrāle, 2012. gada 7. aprīlis

Atslēgas vārds liturģijai, kuru mēs svinam, ir vārds "šodien". Ar nelielu atkāpi to paskaidrošu.

Kādreiz, kad vēl biju inženieris un nebiju nemaz iestājies garīgajā seminārā, bet mani jau interesēja garīgas lietas, es kaut kur izlasīju, ka Svētajā Misē ir viss kristietības centrs un kodols. Es lasīju to tekstu, kas bija man priekšā, bet nekādi nevarēju saprast, kāpēc Svētā Mise ir tik svarīga. Tad es sameklēju visas iespējamās šim jautājumam veltītās grāmatas, kādas padomju laikā varēju sadabūt. Kaut kas man kļuva skaidrāks, bet ne līdz galam. Un es pateicu: „Labi, es vienkārši ticu, ka Svētā Mise ir kristīgās dzīves centrs un ka caur to Dieva noslēpums ienāk mūsos." Es to tā pieņēmu un vienkārši dzīvoju. Tad iestājos seminārā, kļuvu par priesteri un kalpoju. Un tā visus šos gadus varu teikt, ka līdz galam to nesaprotu, bet ticībā to pieņemu un redzu, ka tas darbojas. Lasīt tālāk

 

Sprediķis Vasarsvētkos

Rīgas Sv. Jēkaba katedrāle, 2012. gada 27. maijs

Dārgie brāļi un māsas Kristū, Vasarsvētku dienā vēlos mazliet pakomentēt vienkārši lasījumus, jo tajos ir viss, kas mums ir vajadzīgs, jo Dieva plānā tā parasti ir, ka šis vārds ir pravietisks un ka tas atbild uz mūsu šīsdienas vajadzībām. Mēģināsim ielūkoties un kopīgi pārdomāt šos tekstus. Lasīt tālāk

 

Uzruna ekumeniskajā dievkalpojumā, kas veltīts stipras ģimenes un tikumīgas sabiedrības tēmai

Rīgas Sv. Jēkaba katedrāle, 2012. gada 2. jūnijs

Dārgie dzīvības civilizācijas Latvijā atbalstītāji!

Sākumā es gribu pateikties visiem, kuri interneta vidē un jebkādā citā veidā nostājāties pret praidu un tā ideoloģijas uzspiešanu Latvijā. Vienīgi no manas puses ir lūgums darīt to bez agresijas un cilvēka cieņai atbilstošā veidā. Divkāršu pateicību vēlos izteikt tiem, kuri to darīja ne tikai emocionāli, bet arī ar racionāli un zinātniski pamatotiem argumentiem.

Kāpēc mēs esam pret agresiju attiecībā uz homoseksuālam personām un šāda dzīves veida propagandētājiem? Tāpēc, ka tas ir pretrunā ar tuvākmīlestības bausli. Lasīt tālāk

 

Sprediķis Vissvētākās Jaunavas Marijas Debesīs uzņemšanas svētkos

Aglona, 2012. gada 15. augusts

Godātais prezidenta kungs, cienītā Saeimas priekšsēdētājas kundze, godātais ministru prezidenta kungs!

Jūsu Eminence, ekselences, godājamie priesteri, dārgie brāļi un māsas Kristū!

Klāt ir 15. augusts un mēs atkal esam pulcējušies kopā Latvijas garīgajā sirdī - Aglonā, lai Dievā smeltos gudrību, spēku un padomu savai turpmākajai dzīvei. Mēs cerībā uzlūkojam Marijas attēlu Aglonas brīnumdarītājā svētgleznā. Ikona ir arī neredzamās klātbūtnes redzama zīme un logs uz mūžību, - logs, pateicoties kuram mēs varam saskarties ar dievišķo realitāti. Uz ko mūs aicina Marija caur šo attēlu? Tuvoties Jēzum. Marija vēlas, lai mēs atklātu un pazītu Jēzu, kurš vienīgais var mūs izvest cauri visām krīzēm. Jēzus Māte ar visu savu dzīvi apliecināja uzticību Dievam: Lūk, es esmu Kunga kalpone, lai man notiek pēc Tava vārda. Cik lielā mērā mūsdienu cilvēks ir gatavs pateikt Dievam šo Fiat: lai man notiek pēc Tava vārda? Lasīt tālāk

 

Sprediķis: Ikvienam no mums Dievs grib dot vairāk

Rīgas Sv. Jēkaba katedrāle, 2012. gada 1. novembris

Jau kādu laiku neesam tikušies. Tikko atbraucu no vispasaules Bīskapu sinodes, kas ilga trīs nedēļas. Tur bija bīskapi no visas pasaules - kopā 270, kā arī dažādu ordeņu vadītāji, teologi, eksperti un brālīgo kristīgo draudžu novērotāji, tai skaitā bija ieradies Konstantinopoles patriarhs Bartolomejs un arī anglikāņu baznīcas galva, kurš arī uzstājās asamblejā. Šī sinode bija veltīta jaunajai evaņģelizācijai un ticības nodošanai tālāk. Lasīt tālāk

 

Sprediķis: Dievs vēlas atjaunot ikvienu cilvēku

Rīgas Kristus Karaļa draudze, 2012. gada 25. novembris

Sprediķa atstāsts:

"Visvarenais, mūžīgais Dievs, kas vēlies atjaunot visu savā mīļotajā Dēlā, visas pasaules valdniekā. Esi žēlīgs un dod savu svētību, lai visa Tava radība, atbrīvota no ļaunā varas kalpotu vienīgi Tev un slavētu Tevi mūžam! Mēs Tevi lūdzam!" - ar šiem vārdiem no Kristus Karaļa svētku Svētās Mises lasījumiem Rīgas arhibīskaps - metropolīts Zbigņevs Stankevičs iesāka uzrunu Rīgas Kristus Karaļa draudzes vizitācijā. Lasīt tālāk