Сегодня: 29.03.2020  |  День имени: Nanija, Ilgmārs, Igmārs

Святой Престол

Svētais Krēsls (lat. Sancta Sedes) ir visas katoļu Baznīcas centrs un autoritāte pāvesta jeb Svētā tēva primāta dēļ. Katrs bīskapa krēsls tiek uzskatīts par svētu, tomēr termins “Svētais Krēsls” saistīts tieši ar Romas bīskapu (pāvestu), jo viņš ir tas, ko Baznīca uzskata par svētā Pētera pēcteci.

Pāvests vada Katolisko Baznīcu ar Romas kūrijas (Curia Romana) palīdzību. Augstākā iestāde Romas kūrijā ir Valsts Sekretariāts (Segretario di Stato). Līdzīgi kā sekulāro valstu valdībām ir dažādas ministrijas, tā Baznīcas centrālajā pārvaldē ir dažādas dikastērijas (struktūrvienības) un institūcijas: kardinālu vadītas 9 kongregācijas ar trijām apakšstruktūrām, 11 pontifikālās komisijas ar divām apakškomisijām, 3 tribunāli jeb tiesu iestādes, 3 biroji (t.sk. Ekonomisko lietu prefektūra), 8 komisijas un komitejas, 5 īpašas iestādes, 12 ar Vatikānu saistītas institūcijas (bibliotēka, radio, televīzija, l'Osservatore Romano, izdevniecība u.c.).
 
Svētajam Krēslam ir juridiskās personas statuss, kas atļauj slēgt līgumus ar valstīm, kā arī dibināt diplomātiskās attiecības, akreditēt un deleģēt savus pārstāvjus - nuncijus - citās valstīs un starptautiskās organizācijās. Nunciji vada apustulisko nunciatūru - Svētā Krēsla augstākā līmeņa diplomātisko misiju, kas ir ekvivalenta vēstniecībai.

Vatikāna oficiālā mājas lapa: http://w2.vatican.va.