Svētā Roze no Limas

23. augusts

Jaunava

Svētā Roze no Limas (1586-1617) jau bērnībā smagi strādā, lai palīdzētu saviem trūkumā nonākušajiem vecākiem. Meitene izjūt lielu mīlestību uz Dievu un lūgšanās stiprina savu kristīgo ticību. Viņa iestājas svētā Dominika trešajā ordenī un dzīvo kā dedzīga gandarītāja.