Svētais Atanāzijs

2. maijs

Bīskaps un Baznīcas mācītājs

Svētais Atanāzijs (295-373) nāca no Aleksandrijas un jaunības gadus pavadīja kopā ar lielo vientuļnieku svēto Antoniju un, sekojot viņa piemēram, auga pašaizliedzībā un kalpošanā. Svētā Atanāzija mūžs pagāja, cīnoties pret maldu mācībām un aizstāvot Evaņģēlija patiesību par Kristus dievišķību. No viņa rakstītajiem darbiem plaši pazīstams ir svētā Antonija dzīves apraksts. Svētais Atanāzijs ir atzīts par Baznīcas mācītāju.