Svētais Fabiāns un svētais Sebastiāns

20. janvāris
 
SV. FABIĀNS, pāvests, mira mocekļa nāvē 205. gadā kristiešu vajāšanu laikā.

SV. SEBASTIĀNS, moceklis, bija ķeizara Diokleciāna galma sardzes virsnieks. Viņa lūgšanas palīdzēja atgriezties neticīgajiem un dziedināja slimos. Leģenda vēsta, ka ar svētā aizlūgumu palīdzību Romā ir uzvarēts mēris. Svētais Sebastiāns mira mocekļa nāvē – piesiets pie staba un nogalināts ar bultām.