Svētais Hieronims Emilians

8. februāris

Sv. Hieronims Emilians (1486-1537) piedzima bagātu Venēcijas pilsoņu ģimenē. Jau bērnībā viņš bija ļoti dievbijīgs un mīlēja lūgšanu. Atgūstot veselību pēc kāda karā gūta ievainojuma, Hieronims nolēma vēl vairāk nodoties lūgšanām un pilnīgi veltīt sevi Dievam un kalpošanai brāļiem. Viņš ziedoja savu dzīvi slimnieku aprūpei, mirstošajiem un nabagiem, atvēra bāreņu patversmes. 1532. gadā Hieronims Emilians dibināja mūku ordeni, kas dzīvoja pēc augustīniešu regulas. Svētais mira, kalpodams mēra slimniekiem.