Svētais Izidors

4. aprīlis

Bīskaps un Baznīcas mācītājs 

Sv. Izidors (ap 560-636) piedzima  Spānijā. Viņa tēvs bija Kartagenas hercogs. Šajā ģimenē pasaulē nāca veseli četri Baznīcas svētie – svētais Leanders, svētais Fulgencijs, svētā Florentīna un svētais Izidors.

Ap 600. gadu Izidors tika iecelts par Seviļas arhibīskapu. Viņš uzsāka cīņu pret ariānisma maldiem, sasauca un vadīja divas sinodes. Īpašu vērību bīskaps Izidors pievērsa garīdzniecības izglītībai, uzsverot, ka ticības maldu pamatā ir nepietiekamas Svēto Rakstu zināšanas.