Šodienas datums: 05.04.2020  |  Vārda dienas: Vidaga, Aivija, Vija

Pāvesta Franciska vizīte Latvijā

Pāvesta Franciska apustuliskās vizītes Latvijā oficiālais logo un moto

Logo izceļ pāvesta Franciska vizītes Latvijā vēsturisko un garīgo nozīmi. Tāpēc uzraksts ar viņa vārdu “Pāvests Francisks” un Latvijas apmeklējuma gads “Latvija 2018” tiek īpaši iezīmēts un izvietots virs Latvijas kartes silueta.

Vārdi “Rādi, ka esi Māte!” latviešu un latīņu valodā izsaka šī vēsturiskā notikuma garīgo nozīmi un ir aizgūti no senas un iemīļotas liturģiskās himnas Ave Maris Stella. Tāpat šis himnas teikums Monstra te esse Matrem ir iegravēts zem Aglonas Dievmātes svētgleznas.

Aglonas brīnumdarītājas Dievmātes tēls simboliski apņem mūsu zemi: viņa ir Dieva Māte, Māras zemes Karaliene. Šī svētglezna iezīmē Latvijas lielākās kristiešu svētvietas ― Aglonas bazilikas – nozīmi. Zeltainā gaisma, kas izstaro no Bērna un Dievmātes, apklāj visu Latviju.

Pāvesta Franciska vizītes Latvijā logo var izmantot, iepriekš sazinoties ar Latvijas Romas Katoļu Baznīcas Informācijas centru (e-pasts: info@catholic.lv). 

Pāvesta Franciska apustuliskās vizītes Lietuvā oficiālais logo un moto

Galvenie pāvesta apustuliskajai vizītei Lietuvā veltītie logo elementi ir: krusts, Svētā Gara dvesma un moto “Kristus Jēzus – mūsu Cerība”. Logo mums atgādina par Lieldienu karogu ar triumfālo krustu, tāpat kā augšāmceltā Kristus statuja, ar kuru tradicionāli dodas Lieldienu procesijā, kas simbolizē Viņa uzvaru pār nāvi.

Galvenais logo elements ir baltais krusts, kas simbolizē Kristus uzvaru, mūsu ticību un pāvestu kā Kristus vikāru. Krusts ietver visas Lietuvas iedzīvotāju ciešanas par brīvību un ticību.

Svētā Gara dvesma aiz krusta pieņem liesmas un dūjas formu. Mēs ticam, ka Svētā tēva vizīti piedzīvosim kā spēcīgu un atjaunojošu Svētā Gara dvesmu visiem Lietuvas iedzīvotājiem, jo Gars mums atgādina visu, ko Jēzus ir teicis (Jņ 14, 26).

Dominējošā dzeltenā krāsa simbolizē Svētā Gara liesmas, kā arī augšāmcelšanos. Tā, kopā ar balto krāsu krustā, ir Vatikāna pilsētvalsts karoga krāsa. Svētā Gara spārnu malas ir dzeltenā, zaļā un sarkanā krāsā, kas ir Lietuvas Republikas karoga krāsas. Tas simbolizē cerību, ka Lietuva turpinās dzīvot Kristus uzvaras gaismā un būs Viņa Gara stiprināta.

Vizītes moto, kas ierakstīts logo: ”Kristus Jēzus – mūsu Cerība” (1 Tim 1, 1) (lietuviski - „Kristus Jėzus – mūsų viltis“) atgādina mums, ka ticības centrā ir Kristus Jēzus, vērš mūsu skatienu uz nākotni, kā arī iedrošina mūs pārvarēt izaicinājumus, jo Viņš ir uzvarējis un sakāvis grēku. Moto atmodina cerību un aicina mūs drosmīgi ieiet Kristus dzīvē. 

Pāvesta Franciska apustuliskās vizītes Igaunijā oficiālais logo un moto

Moto “Mu süda, ärka üles” radies no igauņu garīgās folkloras dziesmas “Mosties, mana sirds”, kuras komponists ir plaši pazīstamais Kirils Krēks (Cyrillus Kreek).

Gandrīz ikviens igaunis pazīst un mīl šo dziesmu.

Logo dizains attēlo mūsu skaisto zemi, kas rotāta Vatikāna karoga krāsās: dzeltenā un baltā, un uz tās redzams arī smaidošs Svētais tēvs pāvests Francisks, kas mūs sveicina.