Šodienas datums: 07.04.2020  |  Vārda dienas: Helmuts, Zina, Zinaīda

Pāvests Latvijā 2018

Godātie priesteri, dārgā Dieva tauta!

Lai top slavēts Jēzus Kristus!

Atbildot uz Latvijas valsts un katoliskās Baznīcas Latvijā ielūgumu, šī gada 24. septembrī pāvests Francisks kā svētceļnieks ieradīsies mūsu zemē. Viņš ieradīsies pildīt savu sūtību stiprināt brāļus un māsas ticībā (sal. Lk 22, 32) un palīdzēt mums atrast ceļu uz vienotību starp kristiešiem Latvijā, lai piepildītos Kristus vārdi: “Lai visi ir viens.” ( 17, 21) Tā ir liela žēlastība mums visiem.

Pāvesta Franciska viesošanās dod mums iespēju atcerēties Jāņa Pāvila II vēsturisko vizīti Baltijas valstīs pirms 25 gadiem. Toreiz ar sajūsmu uztvērām viņa klātbūtni Latvijā un pravietiskos vārdus par brīvību. Tagad varam pārdomāt šo laika posmu, kurā ir notikušas tik lielas pārmaiņas, un atbildēt uz jautājumu, kā esam izmantojuši lielo brīvības dāvanu.

Pāvesta svētceļojums Latvijas simtās jubilejas gadā ir aicinājums no jauna atcerēties mūsu valsts garīgos pamatus, pateicoties par šo laiku un lūdzot Dieva svētību, kā uz to norāda Latvijas himnas vārdi – “Dievs, svētī Latviju!”. 

Laikmets, kurā dzīvojam, ir nesis daudzas pozitīvas pārmaiņas un attīstību, tomēr tas liek meklēt arī atbildes uz jauniem izaicinājumiem, ko dzīve noliek mūsu priekšā. Pāvests ierodas pie mums kā cerības pravietis, kas iedrošina šajā ceļā, norādot uz to cerību, ko dod Kristus.

Pāvests kā svētā Pētera pēctecis, Romas bīskaps un katoliskās Baznīcas gans nāk, lai atgādinātu, ka neesam vieni savā ticībā, bet piederam pie visas pasaules kristiešu ģimenes. Viņš dodas uz Latviju, lai satiktu ikvienu no mums, lai stiprinātu ticībā un iedrošinātu mīlestībā. Viņš nāk, lai svētītu mūsu zemi, atbalstītu mūsu misionāro apņemšanos nest Evaņģēlija prieku un uzticīgi sekot Kristum! Pāvests Francisks – lēnprātīgs un spēcīgs Kristus liecinieks, liels kristiešu un labas gribas cilvēku audzinātājs – ieradīsies mūsu valstī, lai uzrunātu mūsu sirdis.

Pāvesta vizītei strauji tuvojoties, mēs vēlamies, lai tā nebūtu tikai pārejoša emocionāla pieredze, bet gan paliekoša žēlastības dāvana, kas dziļi skar mūsu sirdis, nostiprina ticību mūsu ikdienas dzīvē un sniedz liecību par cerību, kura nekad nepieviļ.

Mēs vēlamies, lai pāvests izjustu mūsu viesmīlību un satikšanās prieku, kad klausīsimies viņa vārdos un lūgsimies kopā ar viņu par mums pašiem, mūsu ģimenēm, Baznīcu, Latviju un visu pasauli.

Mēs aicinām visus lūgties par šo satikšanos un ar prieku piedalīties šajā vēsturiskajā notikumā, lai ikviens varētu apliecināt: “Es tur biju!”

Lai labāk sagatavotos šim notikumam, mēs aicinām:

1.   Lūgties individuāli un draudzēs, ģimenēs un kopienās par gaidāmo pāvesta svētceļojumu, Svētā tēva veselību, garīgo atmodu mūsu draudzēs un jauno evaņģelizāciju.

2.   Iepazīt un pārdomāt pāvesta rakstus, kā arī labāk apzināties viņa īpašo kalpojumu un svētā Pētera pēcteča sūtību Baznīcā un pasaulē.

3. Aktīvi iesaistīties pāvesta vadītajā Svētajā Misē Aglonā (lūgums savlaicīgi reģistrēties), pamudināt un atbalstīt līdzcilvēkus svētīgi izmantot šo tikšanās iespēju gan Rīgā, gan Aglonā.

4.   Veicināt ekumenisko sadarbību un dziļāku izpratni par Kristus vietnieka sūtību vispārējā Baznīcā.

5.   Kļūt par Kristus mīlestības lieciniekiem, veicot žēlsirdības darbus un kalpojot katram cilvēkam, kas atrodas grūtībās - kā mūs uz to mudina pāvests.

6.   Īpaši aicinām priesterus homīlijās un katehēzē ietvert pāvesta Franciska domas un atziņas.

7.   Izmantot sociālo tīklu kontu "PāvestsLatvija218" un mājaslapu, kura veltīta pāvesta vizītei (pavestslatvija2018.lv), kā arī izdevumu „Mieram tuvu” un „Katoļu Baznīcas Vēstnesis” piedāvātos resursus.

Pāvesta vizītes moto ir Monstra te esse Matrem! Rādi, ka esi Māte! Būsim vienoti lūgšanā ar Aglonas Dievmāti, Māras zemes Karalieni, kura vienmēr rūpējusies par mūsu tautu kā patiesa Māte. Viņa ir Baznīcas Māte, mūsu Māte, kas ved mūs pie Kristus.  

Lai Dievs Jūs bagātīgi svētī un palīdz atvērt Jūsu sirdis pāvesta Franciska svētceļojumam! Lai katrs pēc savām spējām pieliek pūles, lai Latvijas zeme būtu atvērta, sagatavota un pateicības pilna, uzņemot Kristus vietnieku mūsu vidū!

Bīskapu konference nolemj:

1)      24. septembrī visi priesteri ir aicināti svinēt Svēto Misi kopā ar pāvestu Aglonā,

2)      22. jūlijā ziedojumi tiek vākti pāvesta Franciska vizītes atbalstam,

3)      pēc katras Svētās Mises aicinām lūgties šo lūgšanu:

Lūgsimies par pāvestu Francisku,
lai Kungs mūsu Dievs, kurš viņu ir aicinājis būt par Pētera pēcteci,
stiprina Svētā tēva veselību un dvēseles spēkus,
kalpojot svētajai Dieva Baznīcai.

Lai Dievs mums palīdz labi sagatavoties pāvesta vizītei
un uzņemt viņa pasludināto Evaņģēlija vēsti!

 

+ Jānis Bulis                                                             + Zbigņevs Stankevičs
Rēzeknes- Aglonas bīskaps                                      Rīgas arhibīskaps metropolīts

   
+ Edvards Pavlovskis                                                + Viktors Stulpins
Jelgavas bīskaps                                                       Liepājas bīskaps