Svētais Marcelīns un svētais Pēteris

2. jūnijs

Mocekļi

Marcelīns Diokleciāna kristiešu vajāšanu laikā bija ievērojams priesteris, bet Pēteris – eksorcists. Viņus apcietināja un ieslodzīja cietumā, bet tur viņi turpināja stiprināt ticībā pārējos ieslodzītos. Abi ticības apliecinātāji mira mocekļu nāvē, paliekot uzticīgi savam aicinājumam.