Svētais Patriks

17. marts

Sv. Patriks (385-461) nāk no Anglijas. Agrā jaunībā viņš iepazīstas ar Īriju un vēlāk sajūt sevī aicinājumu veltīt savu dzīvi īru tautas evaņģelizācijai. Patriks tiek iecelts par Īrijas bīskapu. Viņa pašaizliedzīgais misionāra darbs gūst lielus panākumus. Bīskapam mirstot, gandrīz visa Īrija, ko viņš bija iepazinis kā pilnīgi pagānisku, ir kļuvusi par kristiešu zemi. Arī šodien svētais Patriks ir īru tautas godināts un cienīts.