Jāzeps Augustīns SJ

Simboli

Euharistiskā Upura dievkalpojumam jānotiek svētā vietā uz nepārvietojama altāra. Atsevišķos gadījumos (piem. svētceļojumos) tas var notikt arī ārpus svētās vietas uz piemērota galda. Lielais jeb

Lasīt vairāk »