2008. gada lūgšanu nedēļas par kristiešu vienotību materiāli

Lūdziet bez mitēšanās!

2008. gadā atzīmē simto gadskārtu lūgšanu nedēļai par kristiešu vienotību, jo 1908. gadā pirmo reizi izvēlējās datumus 18.-25. janvāri. Lūgšanu nedēļas galvenais aicinājums ir šāds: „Lūdziet bez mitēšanās!” (1 Tes 5,17)

„Vienotības mērķi ir izteicis pats Kristus savā lūgšanā, proti: „Lai visi būtu vienoti, kā Tu, Tēvs, manī un es Tevī. Lai viņi būtu vienoti, tā lai pasaule ticētu, ka Tu mani esi sūtījis.” ( 17,21) Tātad kristiešu vienotība ir liecība pasaulei par Jēzu Kristu!” tā savā uzrunā raksta kardināls Jānis Pujats.