2011. gada lūgšanu nedēļas par kristiešu vienību materiāli

Un tie pastāvēja apustuļu mācībā un sadraudzībā, maizes laušanā un lūgšanās
 
Par 2011. gada moto izvēlēts fragments no Apustuļu darbiem: „Un tie pastāvēja apustuļu mācībā un sadraudzībā, maizes laušanā un lūgšanās.” (Apd 2,42) Vārds „tie” apzīmē pirmatnējo Jeruzalemes Baznīcu, kas radās Vasarsvētku dienā, kad Svētais Gars nonāca pār pirmajiem ticīgajiem. Šī nedēļa sasaucas ar pāvesta Benedikta XVI lūgšanu nodomu janvārī, kas veltīts kristiešu vienotībai: „Lai kristiešiem izdodas nonākt līdz pilnīgai vienotībai, tādējādi sniedzot cilvēkiem liecību par to, ka Dievs ir mīlošs Tēvs mums visiem.”

Iesākoties lūgšanu nedēļai par kristiešu vienotību, Romas katoļu Baznīcas Rīgas arhibīskaps metropolīts Zbigņevs Stankevičs norāda uz iemesliem, kāpēc katoļi iesaistās ekumeniskajā kustībā: „Pirmais no tiem – tā ir skaidri un nepārprotami izteikta Dieva griba. Jāņa Evaņģēlijā 17,21 lasām Kristus vārdus: „Lai visi būtu vienoti kā Tu, Tēvs, manī un es Tevī; un lai viņi būtu mūsos vienoti; lai pasaule ticētu, ka Tu mani esi sūtījis.” Otrs svarīgs iemesls, kas mudina pievērsties vienotības problemātikai – tā ir Svētā Gara darbība, kura modina ļoti daudzu kristiešu sirdīs dziļas alkas pēc vienības. Šīs alkas – tā ir īsta laika zīme, tātad īpašas Dieva žēlastības darbības lauks mūsu dienās. Un, beidzot, trešais iemesls – tā ir Baznīcas atbildība par pasaules evaņģelizāciju. Tas ir labi zināms no vēstures, cik efektīvs pasaules pārveidošanas līdzeklis bija kristiešu savstarpējā mīlestība. Kristus mums saka: „No tā visi pazīs, ka jūs esat mani mācekļi, ja jums būs mīlestība savā starpā.” ( 13,35)”

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti