2014. gada lūgšanu nedēļas par kristiešu vienotību materiāli

Pārpublicēts no žurnāla “Kas mūs vieno” 2014. gada izdevuma