Šodienas datums: 18.06.2018  |  Vārda dienas: Madis, Alberts

Ziņas

Brāļa Romana pirmie svētsolījumi mariāņu kongregācijā

8.September, 2017, 17:28

8. septembrī mariāņu kongregācijas Latvijas vikariāts kļuva par vienu brāli lielāks – pirmos šķīstības, nabadzības un paklausības svētsolījumus deva brālis Romans Vaikulis MIC. Savukārt pr. Ernests Jansons MIC uz kārtējo gadu atjaunoja savus svētsolījumus.

Svinības norisinājās Daugavpils Jēzus Sirds baznīcā, kur mariāņi kalpo jau vienpadsmit gadus. Arī brālis Romans ir no šīs draudzes – kopš baznīcas konsekrācijas 2006. gadā viņš kalpoja šajā draudzē kā ministrants.

Svinīgo Svēto Misi vadīja un svētsolījumus pieņēma Latvijas vikariāta priekšnieks tēvs Pāvels Zeiļa MIC. Mises sākumā viņš izteica lielu prieku par to, ka ir jaunieši, kuri vēlās sekot Kristum un kalpot Baznīcai, un varbūt starp klātesošiem ir vēl kāds, kurš varētu būt kongregācijas loceklis. Latvijai tas ir liels ieguvums, jo pat Polijā šogad tikai trīs jaunie mariāņi dod svētsolījumus. Diemžēl šogad no Latgales neviens neiestājās ne Rīgas Garīgajā seminārā, ne arī kādā no klostera ordeņiem.

Sprediķa laikā vikariāta priekšnieks vēlreiz atgriezās pie aicinājuma temata un atcerējās savus pirmos svētsolījumus, kurus deva slepeni, tēva Viktora Pentjuša MIC istabā aiz aizslēgtām durvīm un atslēgtiem telefoniem, bez liecinieku klātbūtnes.

Ņemot vērā, ka 8. septembrī Baznīcā svin Dievmātes Dzimšanas svētki, Latvijas mariāņu priekšnieks atgādināja visiem klātesošiem, ka godu mēs atdodam vienīgi Dievam, bet tas neizslēdz cieņu pret svētajiem, kuru aizbildniecību varam lūgt un kuriem jāizrāda cieņa. It īpaši tas attiecas uz Jaunavu Mariju, caur kuru pasaulē nāca Pestītājs.

Dievmāte ir varena aizbildne arī mūsu laikos, kad pa abām Latvijas robežas pusēm militārie spēki parāda savu tehniku un spējas, bet mums, parastiem cilvēkiem, kas to redzam, jo vairāk ir jālūdzas par mieru un jālūdz Jaunavas Marijas aizbildniecība.

Pēc sprediķa notika svinīgs svētsolījumu došanas rits. Kandidātam tika jautāts, vai vēlas augt svētumā un sekot Kristum, dzīvojot un strādājot mariāņu kopienā. Pēc tam viņš svinīgi nolasīja svētsolījumu zvērestu, turot roku uz Evaņģēlija grāmatas. Pēc dievkalpojuma viņš šo dokumentu parakstīja. Pēc svētsolījumu došanas brālim Romanam tika pasniegts Jaunavas Marijas Bezvainīgās Ieņemšanas skapulārs kā ārēja zīme dotajiem svētsolījumiem. Pēc viņa svētsolījumus atjaunoja arī pr. Ernests Jansons MIC.

Pēc Svētās Mises svinīgo pusdienu laikā mariāņu un jaunā brāļa vecāku lokā vikariāta priekšnieks paziņoja, ka Romans ar dekrētu tiek pārcelts uz Ļubļinu (Polija), kur studēs filozofiju un teoloģiju, lai sagatavotos Priesterības sakramenta saņemšanai.

Visu ticīgo lūgšanām uzticam gan brāli Romanu, gan visus Latvijas semināristus, lai Dievs dod žēlastību un pats pabeidz viņos to labo, ko ir iesācis!

Tēvs Dmitrijs Artjomovs MIC, foto: Ilona Kiseļevska