Šodienas datums: 20.05.2018  |  Vārda dienas: Venta, Salvis, Selva

Ziņas

Iecelts jauns godināmā bīskapa B. Sloskāna beatifikācijas procesa postulātors

13.August, 2017, 16:40

Pēc Baznīcas kanoniskajām tiesībām beatifikācijas process tiek uzsākts tajā diecēzē, kur kandidāts uz svētumu ir miris, un beatifikācijas procesa vadītāju ieceļ attiecīgās diecēzes bīskaps. Godināmā bīskapa Boļeslava Sloskāna gadījumā tas ir Briseles kardināls Jozefs De Kēzels. Līdz šim godināmā bīskapa Sloskāna beatifikācijas procesa postulātors bija monsinjors Stefans van Kalsters, bet pagājušajā gadā viņš tika aizsaukts mūžībā. Par jauno beatifikācijas procesa vadītāju Briseles kardināls 2016. gada 1. augustā iecēla priesteri Paskalu Mariju Jerumani. Kardināls De Kēzels arī ir iecēlis beatifikācijas procesa vicepostulātori Ritu Leldi Briedi.
Roma jau 2004. gadā ir atzinusi bīskapu B. Sloskānu par godināmu un varonīgu ticības liecinieku. Lai ievestu bīskapu B. Sloskānu svētīgo kārtā, ir vajadzīgs Romas apstiprināts brīnums. Parasti par to tiek uzskatīta dziedināšana, kad, pateicoties aizbildniecības lūgšanām uz godināmo personu, cilvēks ir izveseļojies brīnumainā veidā, t.i., pārsniedzot dabīgos procesus. Cilvēka izsludināšana par svētīgu ir pirmais solis uz cilvēka iecelšanu svēto kārtā, bet Baznīca pieprasa vēl otru brīnumu, lai svētīgais tiktu pasludināts par svēto.
Mēs kā ticīgi cilvēki varam palīdzēt beatifikācijas procesā, lūdzot godināmā bīskapa Sloskāna aizbildniecību. Piemēram, varam lūgties novennu, t.i., deviņas dienas lūgšanas: „Tēvs mūsu”, „Esi sveicināta Marija” un „Gods Dievam”, skaitot pirms tam šādu vai līdzīgu lūgšanu:

Dievs, mūsu Tēvs,
Tu mums dāvāji godināmo bīskapu
Boļeslavu Sloskānu kā pazemīgu liecinieku
Tava Dēla, kas sevi upurēja mūsu labā, mīlestībai.
Uzticīgs savai bīskapa devīzei Hostia pro fratribus – „Upuris par brāļiem”,
bīskaps Sloskāns liecināja par Labā Gana mīlestību
visbriesmīgākajos ieslodzījuma apstākļos,
bet arī, ziedojot sevi ikdienas dzīvē.
Caur viņa aizbildniecību, dāvā mums to žēlastību,
ko mēs Tev lūdzam,
ar lielu cerību, ka viņš drīz tiks pasludināts par svētīgo.

Bīskapa Boļeslava Sloskāna beatifikācijas oficiālais virzītājs „Bīskapa Sloskāna Fonds” Beļgijā (www.sloskans.com) lūdz vērsties pie tā visus tos, kas saņēmuši dziedināšanu vai dažādas žēlastības ar godināmā bīskapa aizbildniecību, rakstot uz e-pastu: fondationsloskans@gmail.com
Dzīves laikā bīskaps bija liels palīgs cilvēkiem, kas nonākuši alkohola atkarībā. Viņa padomi palīdzēja viņiem atgriezties normālā ticīga cilvēka dzīvē.
Bīskaps B. Sloskāns mani 1961. gadā 11. jūlijā iesvētīja par priesteri Beļģijā un deva norādījumu: „Kad Latvija būs brīva, atgriezies Latvijā.” Tas, ka Latvija būs brīva, viņa izpratnē bija pats par sevi saprotams. Ļaunums izbeidzas, kad Dievs to izbeidz.
Jelgavas bīskaps emerits Antons Justs
Foto: Jaunais beatifikācijas procesa postulātors, apmeklējot V.E. bīskapu A. Justu 2017. gada 27. jūlijā