Šodienas datums: 21.05.2018  |  Vārda dienas: Ingmārs, Ernestīne, Akvelīna

Ziņas

Kādai ir jābūt Euharistijas maizei un vīnam?

14.July, 2017, 14:55

Pēc pāvesta Franciska lūguma Dievišķā kulta un sakramentu disciplīnas kongregācija 2017. gada 15. jūnijā, Kristus Vissvētās Miesas un Asins svētkos, izdeva bīskapiem adresētu vēstuli, atgādinot pienākumu rūpēties par pienācīgu Euharistijas svinēšanu (sal. Lk 22:8, 13).

Vēl pavisam nesen Euharistijai paredzēto maizi un vīnu sagatavoja atsevišķas reliģiskās kopienas, taču mūsdienās tos var nopirkt veikalos un pat pasūtīt internetā. Lai kliedētu šaubas par Euharistiskā materiāla derīgumu, Dievišķā kulta un sakramentu disciplīnas kongregācija bīskapiem iesaka garantēt sagatavotā Euharistisko materiāla atbilstību ar speciāli izdotu sertifikātu.

“Maizei, ko izmanto Euharistijas mielastam, ir jābūt neraudzētai, gatavotai pilnībā no kviešiem un nesen, lai nepastāvētu risks tai sabojāties. Līdz ar to maize, kas gatavota no citām sastāvdaļām, pat ja tie ir graudi vai arī kvieši sajaukti ar citām sastāvdaļām, kas atšķiras no kviešiem tādā mērā, ka sagatavotā maize nav saucama par kviešu maizi, nav uzskatāma par derīgu Euharistiskā sakramenta upuri. Smags pārkāpums ir Euharistijas maizei pievienot citas vielas, piemēram, augļus, cukuru vai medu. Hostiju sagatavošana ir jāuztic personām, kurām piemīt ne tikai godīgums, bet ir arī nepieciešamās prasmes to sagatavošanai un piemēroti darbarīki” rakstīts vēstulē (48).

“Vīnam, kas tiek izmantots Euharistiskā upura svinēšanā, ir jābūt dabiskam, gatavotam no vīnogām, tīram, nepārveidotam, nesajauktam ar citām sastāvdaļām. (…) Svarīgi, lai vīns tiktu uzglabāts labā stāvoklī un nebūtu saskābis. Ir absolūti aizliegts lietot vīnu, par kura īstumu un izcelsmi pastāv šaubas. Baznīca prasa skaidrību attiecībā uz norādītajiem apstākļiem sakramentu derīgumam.” (50)

Tiek arī atzīmēts, ka Ticības mācības kongregācija savā vēstulē Bīskapu konferenču vadītājiem (2003. gada 24. jūlijs, prot. nr. 89/78 – 17498) ir lēmusi par leģitīmu neliela daudzuma glutēna saturošas maizes un vīnogu sulas izmantošanu Euharistijā tiem cilvēkiem, kuri dažādu un nopietnu iemeslu dēļ nevar lietot Euharistisko materiālu, kas pagatavots saskaņā ar vispārējiem noteikumiem.

„Hostijas, kuras ir pilnīgi brīvas no glutēna, Euharistijai nav derīgas. Derīgas ir hostijas ar zemu glutēna saturu (daļēji brīvas no glutēna), tādas, kurās glutēna daudzums ir pietiekams, lai būtu iespējams sagatavot maizi, nepievienojot ārējas sastāvdaļas un neizmantojot procedūras, kas izmainītu maizes dabiskumu.” (A. 1-2)

Vēstulē arī norādīts, ka par derīgu var uzskatīt arī Euharistisko materiālu, kas pagatavots no ģenētiski modificētiem organismiem (Ticības doktrīnas kongregācijas vēstule Dievišķā kulta un sakramentu disciplīnas kongregācijas prefektam, 2013. gada 9. decembris, prot. nr. 89/78 – 44897).

Vēstules nobeigumā uzsvērts, ka tām personām, kuras sagatavo maizi vai ražo vīnu Svētās Mises vajadzībām, jāapzinās, ka viņu darbs ir veltīts Euharistiskajam upurim, kas prasa godīgumu, atbildību un atbilstošu kompetenci. Lai nodrošinātu Euharistiskā materiāla atbilstību normām, diecēzes bīskapiem tiek ieteikts nodot uzraudzības pilnvaras kompetentām personām, piemēram, reliģiskām kopienām, kas uzraudzītu gan ražotājus, gan izplatītājus un pārdevējus.

Ticīgajiem, kuri veselības dēļ nevar pieņemt Euharistiju zem maizes zīmes, Baznīca iesaka pirms Svētās Mises informēt priesteri, kurš nodrošinās, lai Euharistiju var saņemt zem vīna zīmes.

LRKB IC/Vatikāna Radio